GRİ RUHLAR’DA SEMBOLİK İMGELER

Birinci Dünya Savaşını doğrudan anlatmak yerine, savaşın insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi çağrışım yüklü sözcükler yardımıyla anlatmayı tercih eden Fransız yazar Philippe Claudel’in kaleminden çıkan Gri Ruhlaradlı yapıt çalışmamızın konusunu oluşturur. Çalışmamızda Claudel’in, savaşın gölgesinde ne beyaz ne de siyah, gri, tamamen gri olan insan ruhularını betimlediği Gri ruhlaryapıtından hareketle, XIX. yüzyıl sembolistlerinin imgelem gücünün çağdaş yazarı nasıl etkisi altına aldığını göstermeyi ve anlatıcının içsel yolculuğu aracılığıyla kötülük ve iyiliği aynı anda içinde barındıran insan ruhunun sırlarını aralamayı amaçladık. Varoluş nedenini anlayamamış insan, dipsiz bir uçurumun eşiğinde, tükenmiş ve yıpranmış bir ruh hali içerisindedir. Yalnızlıktan ve iç sıkıntısından kurtulmak için anılarına sığınan anlatıcı, yaşamak için kaleme sarılır. Söyleyecekleri bittiğinde ise ölümü seçer; ölüm acı çeken ruhunu özgür bırakmanın ve kaybedilen sevgiliye kavuşmanın tek yoludur. İmgesel anlatıları barındıran mitlerden beslenen sembolister gibi, okuru savaşın kol gezdiği uzamdan uzaklaştırmak isteyen yazar, anlatısını mitolojik unsurlarla bezer. Maddenin ağırlığı altında ezilen, kimin öcünü kimden aldıklarını bilmeden yaşam mücadelesi veren insanlık, zamanla insani duygularını yitirmiş, varlığını yavaş yavaş yıkıma uğratsa da yaşamını kaplayan hüzne teslim olmuştur. Hesap dökümleriyle, aşk mektuplarıyla, sır dolu cinayetlerle anılara sığınan anlatıcı, savaşın karanlık yüzünü kasabalıların üzerini sır perdesi gibi kaplayan küçük bir kızın ölümü ile göstermeye çalışır. İnsanın duygu-düşünce dünyasını derinden etkileyen savaş, anlatı kişilerini ruhsal çöküntüye sürükleyerek, çektikleri acıların ağırlığı altındaezilen kişilerin teselliyi ancak ölümde bulmalarına neden olur.

Kaynakça

Atan, Yaşar(2011).Akdeniz Mitologyasından Efsaneler, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

Baudelaire, Charles (2011). Paris Sıkıntısı (Çeviren: Tahsin Yücel), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Calvin, S. Hall ve Vernon J. Nordby (2006). Jung Psikolojisinin Ana Çizgileri(Çeviren: Ender Gürol), İstanbul: Cem Yayınevi.

Carpentier, Mélanie ve Philippe Claudel, “Interview de Philippe Claudel Le Conteur Humanıste”, 10 Mart 2006, http://evene.lefigaro.fr/livres/actualite/interview-philippe-claudel-petite-fille-monsieur-linh-295.php.

Claudel, Philippe (2005). Bay Lihn ve Torunu(Çeviren: Yaşar İlksavaş), İstanbul: Doğan Kitapçılık AŞ

.--------------------(2007). Gri Ruhlar (Çeviren: Barış Behramoğlu), İstanbul: Doğan Kitapçılık AŞ.

Fordham, Frieda (1997). Jung Psikolojisi (Çeviren: Aslan Yalçıner), İstanbul: Say Yayınları.

Kula, Nedim (2006). Kötülük Çiçekleri’nde Mitolojik Görünümler. Frankofoni(18), 43-61.

Pascal, Blaise (2005). Düşünceler(Çeviren: İsmet Zeki Eyupoğlu), İstanbul: Say Yayınları.

Payot, Marianne, Emmanuel Hecht ve Philippe Claudel, « Entretien: Philippe Claudel : ‘Rêver sur un banc pourrait devenir suspect’», 14 septembre 2010, https://www.lexpress.fr/culture/livre/philippe-claudel-rever-sur-un-banc-pourrait-devenirsuspect_916713.html.

Sartre, Jean-Paul (2003). Baudelaire (Çeviren: Alp Tümertekin), İstanbul: İthaki Yayınları.

Snowden, Ruth (2012). Jung Kilit Fikirler (Çeviren: Kemal Atakay), İstanbul: Optimist Yayınları.

Strasser, Anne (2012). Le Deuildans le roman et dans l'autobiographie : Du ressassement à la réparation, Vol.7, nº1, Revue de critique et de théorie littéraire, https://uottawa.scholarsportal.info/ottawa/index.php/revue-analyses/article/view/395.

Tovar, Andrea Bolaños (2016). Le Clair-Obscur de l’âme humaine dans le roman les Âmes Grises de Philipe Claudel,Mémoire de maîtrise. Université du Valle, Espagne.

Viart, Dominique ve Bruno Vercier (2005).La littérature française au présent-héritage, modernité, mutations, Paris: Éditions Bordas.

Wellek, René ve Austin Warren (1983). Edebiyat Bilimin Temelleri(Çeviren: Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Werner, Charles (2000). Kötülük Problemi (Çeviren: Sedat Umran), İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Whitehead, Alfred North (2009). Sembolizm Anlamı ve Etkileri(Çeviren: Kadir Yılmaz), İstanbul: Şûle Yayınları.

Kaynak Göster