BİR OKUMA ARKEOLOJİSİ: HÜSEYİN SU’YUN OKUDUĞU KİTAPLAR VE DEĞERLENDİRMELERİ

Hüseyin Su’yun Şule Yayınları’ndan 2017 yılında Takvim Yırtıkları ismiyle üç cilt olarak basılan eseri günlük türünde bir eserdir. Su, eserinde okuduğu kitaplarla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunmuş, notlar almış, bazen okuduğu kitaplara kendince çeşitli ilaveler yapmış, bazen de okuduğu kitaplardan yola çıkarak yazma ve okuma ile ilgili tespitlerde bulunmuştur. Kitabın önemi sadece Hüseyin Su’yun okuduğu kitaplarla ilgili notların bulunması değildir, aynı zamanda yazarın yazma ile ilgili yaşadığı problemleri, Nuri Pakdil’le olan yakın diyalogunu, Edebiyat Dergisi ile ilgili durumları yansıtması ve elbette eserin günlük türünde olması dolayısıyla kendisinin hayat serüvenine de şahitlik etmemiz, eseri birçok konuda önemli kılabilecek hususlardandır. Takvim Yırtıkları’nda Nuri Pakdil’le Hüseyin Su’yun diyaloglarındaki değerlendirmelerinden yola çıkarak hem Türkiye’nin hem de dünyanın o yıllardaki ekonomik, siyası vb. açıdan ne aşamada olduğunu da döneme dair bir okuma olarak izleyebiliriz. Hüseyin Su’yun geniş bir okuma listesinin olduğunu ve bilinçli bir okuyucu kimliğinin gerektirdiği vasıfları Takvim Yırtıkları’nı okurken görmekteyiz. Kimi zaman okuduğu kitaplara ve yazarlarına birden öfkelenmekte, kimi zaman bilhassa sevdiği yazarların neredeyse bütün eserlerinin ilk cümlesini tek tek bize aktarmaktadır. Su’yun eserinde, kitaplarla ilgili değerlendirme yaparken dikkat çektiği hususlardan birisi de çevirisi yapılan eserlerin dili ile ilgilidir. Eserin çevirisi yapılırken, eserin yazıldığı dil kadar çevirme işinin de büyük bir hassasiyetle yapılmasını gerektiğini bazı değerlendirmelerinde dile getirmektedir. Bu çalışmada Hüseyin Su’yun Takvim Yırtıkları isimli eseri gerek ismi geçmeyip değerlendirmesi yapılan kitaplar, gerek ismi geçip değerlendirmesi yapılmayan kitaplar ve çalışmanın çoğunluğunu teşkil eden ismi geçip değerlendirmesi yapılan kitaplar başlığı altında kısa yorumlarla incelenecektir.

A LITERARY ARCHEOLOGY: MINING THE JOURNAL OF HUSEYIN SU

In 2017, Hüseyin Su’s personal journal, Takvim Yırtıkları, was published in three volumes by Şule Yayınları. His personal journal that includes not only his notes on his reading but also his thoughts on writing in general, dialogue with Nuri Pakdil, reflections on his time with Edebiyat Dergisi, and other insights into his life. And all these make the journal more important. The journal also provides a look at the political and economic developments in Turkey and around the world based on evaluations of Hüseyin Su’s dialogue with Nuri Pakdil’ in Takvim Yırtıkları. Besides, we see the fact that Hüseyin Su has a wide reading list and qualities of a conscious reader when reading Takvim Yırtıkları. A close reader will benefit especially from his notes on, evaluations of, and even additions to the books he read, as he engaged with some of them very deeply and personally. One of the issues he draws attention to in his work when evaluating books is related to the language of the works translated. He underlines that the translation should be done carefully and indicates that this work is as important as the language in which it is written. In this study, we will briefly examine the journal under the titles of the books mentioned but not evaluated, books not mentioned but evaluated and books mentioned and evaluated. And we will examine especially books he took time to evaluate.

Kaynakça

Su Hüseyin, (2017), Takvim Yırtıkları (Cilt I), İstanbul: Şule Yayınları

Su Hüseyin, (2017), Takvim Yırtıkları (Cilt II), İstanbul: Şule Yayınları

Su Hüseyin, (2017), Takvim Yırtıkları (Cilt III), İstanbul: Şule Yayınları

Kaynak Göster