Salgın Hastalıklar Bağlamında Markaların Instagram’da Kriz İletişimi: Vakko Örneği

Bu makalede, ulusal ve uluslararası krizlere neden olan faktörler açıklanarak, markaların kriz yönetimisüreci ve kriz iletişimi tartışılmıştır. Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan eyaletinde ortaya çıkarak tüm dünyayayayılan ve 10 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de görülen koronavirüs salgını, birçok sektörleri olumsuz etkileyenbir kriz ortamı meydana getirmiştir. Koronavirüs salgını sürecinde dijital dönüşümü gerçekleştiren,çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini gözeten, toplumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edip özveriliçalışmalar yürüten kuruluşlar kurumsal itibarlarını koruyarak krizi başarılı bir şekilde yönetmektedirler. Bukriz yönetim sürecinde, sosyal medya platformlarının kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada,markalara iletişim stratejilerini yansıtma olanağı sunan ve görsel ağırlıklı yapıya sahip olan Istagram platformu tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında, kriz iletişiminde sosyal medya kullanımı bağlamında pandemisürecinde Türkiye’nin en itibarlı 10 kadın giyim markasından biri olan Vakko’nun kriz iletişim stratejisiincelenmiştir. Vakko markasının resmi Instagram sayfasında koronavirüsü salgını sürecinde paylaşılanfotoğraflar ve yazılar içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Vakko’nun salgının ilk günlerinden itibarençalışanlarını ve toplumun sağlığını gözeten kararlar aldığı ve bu kararları düzenli olarak kamuoyu ile paylaştığıgörülmektedir. 10.03.2020-01.06.2020 tarihleri arasında incelenen ‘Vakko’ markasının resmi instagramsayfası verilerine dayanarak, Vakko’nun çalışanlarının sağlığını gözeten ve toplum sağlığına önem verentutumu ve müşterileriyle sürekli iletişim halinde olması ile kriz sürecini başarılı bir şekilde yönettiğidüşünülmektedir.

Crisis Communication of Brands on Instagram in the Context of Epidemic Diseases: The Case of Vakko

In this article, the factors that cause national and international crises are explained and the crisis management process of brands and crisis communication are discussed. The first human cases of coronavirus were identified in Wuhan, China, in December 2019 and spread throughout the World. On March 10, 2020 coronavirus outbreak in Turkey, adversely affecting many sectors has created a crisis atmosphere. Organizations that perform digital transformation in the coronavirus epidemic process, care for the health and safety of their employees, act with a sense of social social responsibility and carry out selfless efforts, successfully manage the crisis by protecting their corporate reputation. In this crisis management process, use of social media platforms has great importance. In this study, Istagram platform, which offers brands the opportunity to reflect their communication strategies and has a visual structure, was preferred. Within the scope of the research, Vakko' s, which is one of Turkey's most prestigious 10 female clothing brand, crisis communication strategy was examined in the pandemic process in the context of social media use in crisis communication. Photographs and articles shared during the coronavirus epidemic on the official Instagram page of Vakko brand were analyzed by content analysis method. It is observed that Vakko has made decisions that take care of the employees and the health of the society since the first days of the epidemic and shared these decisions with the public regularly. Based on the official instagram page data of Vakko Group, which was analyzed between 10.03.2020-01.06.2020, it is believed that Vakko Group successfully manages the crisis process with its attitude that cares about the health of its employees and attaches importance to public health, and is always in contact with its customers.

Kaynakça

Coombs, W. T. (1999). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding. CA: Sage, Thousand Oaks.

Crisis Communication Handbook. (2008). SEMA's (Swedish Emergenccy Management Agency) educational Series:3.

Çalışkan, N. (2020, 04 01). Bilgi Merkezi: IAB. IAB: https://www.iabturkiye.org/UploadFiles/Reports/iab_Makale_Covid-19142020223809.pdf

Dondurucu, Z. B. & Çetinkaya, A. (2020). Uluslararası Havayolları Şirketlerinin Covid-19 Salgını Sürecinde Instagram’da Marka İletişimi Stratejilerinin Analizi. Turkish Studies, 15(4), 325-356. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44479

E.Williams, D., & A.Olaniran, B. (1998). Expanding the crisis planning function: Introducing elements of risk communication to crisis communication practice. Public Relations Review, 24(3), 387-400. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(99)80147-7

Geçikli, A. (2013). Halkla İlişkiler ve İletişim. Beta.

Karagöz, A. (2020, 05). Dijital Dönüşüm, Şirketlerin Koronavirüs Tedavisi Olacak. Platin Dergisi, 12.

Karakaş, G. (2020, 04). Dünya Covid-19'dan Sonra Eskisi Gibi Devam Edemez. Platin, 80-81.

Kerlinger, F. N. & Lee, H. B. (1999). Foundations Of Behavioral Research. Harcourt College Publishers.

Koç, M. A. (2020). Covid-19 Salgınının Yarattığı Küresel Kriz Bağlamında Sosyal Medyada Kriz Yönetimi: Türk Hava Yolları Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 7 (7), 190-200.

Okay, A., & Okay, A. (2013). Halkla İlişkiler; Kavram, Strateji ve Uygulamaları. Der.

Özel, A. P., & Sert, N. Y. (2015). Dijital Halkla İlişkiler. Derin Yayınları. Sağlık Bakanlığı. (tarih yok). Covid-19 Yeni Koronavirüsü Hastalığı: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nedir adresinden alındı.

Sayımer, İ. (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. Beta Yayınları.

Schultz, F., Utz, S., & Göritz, A. (2011). Is the Medium the Message? Perceptions of and Reactions to Crisis Communication via Twitter, Blogs and Traditional Media. Public Relations Review(37), 20-27. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2010.12.001

Sertbaş, İ. (2020, 04). Salgın Ekonomisi. Platin Dergisi, 24-25.

Tanışık, S. Y. (2020). Sosyal Medyada İçerik Üretiminin Markaların İtibarına Olan Etkisi: Covıd- 19 Pandemi Sürecinde Koç, Eczacıbaşı Ve Arçelik’in Instagram Paylaşım Analizi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (6), 422-435

Tutar, H., & Yılmaz, M. K. (2013). İletişim. Seçkin.

Kaynak Göster