FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINDA SÖZLÜ SÖYLEM BECERİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dallarında eğitim alan öğretmen adaylarının genel olarak Fransızca yazılı dili ilgilendiren hemen her konuda bilgi ve becerilerinin aşağı yukarı benzer seviyede olduğu, dolayısıyla bir standardın sağlanabildiği düşünülebilirse de, sözlü ifade becerilerinin edindirilmesi konusunda durum oldukça farklıdır. Oysaki ülke genelinde, tüm Anabilim Dallarında Konuşma I-II, Dilbilgisi I-II, Fransızca Sözdizimi I-II, Fransızca Sözcük Bilgisi I-II, Fransız Edebiyatı I-II vb. dersler ortaktır. Söz konusu bu dersler için ortak içerik, yöntem ve işleyiş biçimi belirlenmesi, çeşitli liselerden gelen dolayısıyla ortak aldıkları hazırlık eğitimine rağmen farklı dilsel beceri düzeylerine sahip öğretmen adaylarında sözlü ifade becerilerinde de belirli bir standardın sağlanması mümkün olabilir. Öte yandan kuramsal bilgilere daha az yer verilmesi, yazılı dil sözlü dil ayrımının daha fazla vurgulanması ve içeriklere dahil edilmesi ayrıca da söz konusu derslerin işlenişi konusunda eşgüdümün zorunlu kılınması bir çözüm olabilir. Bu bağlamda ele aldığımız bu çalışmanın başlıca amacı, Eğitim Fakültelerinin Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dallarında eğitim alan öğretmen adaylarının Fransızca sözlü söylem becerilerinin kazanımı ve geliştirilmesinde yaşadıkları güçlüklerin nedenlerinin irdelenmesi, saptanması ve çözüm önerilerinin tartışılmasıdır. Gözlem ve örneklem grubumuz ise, gerek sınıf içi Fransızca hazırladıkları sözlü etkinlikleri, gerekse enteraktif olarak planlanmış derslere Fransızca katılımları gözlemlenen İ. Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileridir

SPEAKING SKILLS IMPROVEMENT OF FRENCH TEACHER CANDIDATES’

In French Language Teacher Training Departments, generally students have or may possibly have a similar level of knowledge and skills in writing and therefore a standard level may be obtained. But the situation is quite different about the acquisition of speaking skills. Despite their preparatory classes’ education, the students coming from various high Schools have a level that is not good enough in speaking skills for the rest of their studies. In the frame of some courses such as French speaking I-II linguistics I-II, French syntax I-II, lexicology I-II, French literature I-II giving more emphasis on the distinction between spoken and written language, proposing similar aims with common methods may help to solve the problem for improving speaking skills of French teacher candidates. In this context, the main purpose of this study discussed here is to search and to discuss the causes of the types and degree of difficulties of students in French Teacher Training Departments to acquire speaking skills and to propose some solutions in order to eliminate the problems that are commonly observed in language classrooms. The observations of Interactive participations and writtenoral presentations of French Language Education Department students in Istanbul University are the basis of this study.

___

  • CLAIRE, Blanche-Benveniste (1990).“Le français parlé”, Edition du CNRS, Paris.
  • NACAR-LOGIE, Nur (2000). “ Fransızca ’da Sözdizimsel Odaklaştırma ve Konulaştırma Türleri, Tonlamaya Yansımaları ve Türkçe’ deki Eşdeğerleri”,XV. Dilbilim Kurultayı, 233-239, Yıldız Üniversitesi, İstanbul.
  • NACAR-LOGIE,Nur (2004).Intonation du Turc en Rapport avec l’Enonciation, Vers Une Grammaire Linguistique Du TurcM.A. Morel, Ed., Multilingal, İstanbul.

___

APA NACAR-LOGIE N (2013). FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINDA SÖZLÜ SÖYLEM BECERİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 451 - 458.
Chicago NACAR-LOGIE Nur FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINDA SÖZLÜ SÖYLEM BECERİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 451 - 458.
MLA NACAR-LOGIE Nur FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINDA SÖZLÜ SÖYLEM BECERİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.451 - 458.
AMA NACAR-LOGIE N FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINDA SÖZLÜ SÖYLEM BECERİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 451 - 458.
Vancouver NACAR-LOGIE N FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINDA SÖZLÜ SÖYLEM BECERİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 451 - 458.
IEEE NACAR-LOGIE N "FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINDA SÖZLÜ SÖYLEM BECERİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.451 - 458, 2013.
ISNAD NACAR-LOGIE, Nur. "FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINDA SÖZLÜ SÖYLEM BECERİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 451-458.