ERCÜMENT EKREM TALU’NUN YENİ BULUNAN ESERLERİ

Ercüment Ekrem Talu (1888-1956), Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türk edebiyatına fıkraları, denemeleri ve kurmaca türündeki eserleriyle büyük bir katkı yapmıştır. Çoğunluğu mizah alanında olmak üzere edebiyatın birçok dalında başarılı eserler vermesine karşın yazarın hakkındaki araştırmalar sınırlıdır. Bu durum, eserlerinin genç kuşaklara intikalini de güçleştirmiştir. Talu hakkındaki iki kapsamlı araştırma yazarın külliyatını ortaya çıkarmıştır: Rahim Tarım’ın “Ercüment Ekrem Talu Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi” (1990) adlı makalesi ile Alâattin Karaca’nın Ercümend Ekrem Talu’nun Edebiyat ve Basın Dünyasındaki Yeri (1993) adlı yayımlanmamış doktora tezi. Yakınlarda ise Meşhedi serisine ait Meşhedi Harp Muhabiri (1946- 1947) adlı tefrika romanı bulunmuştur. Yazarın eş zamanlı olarak birçok gazete ve dergide yazılarının yayımlanması, eserlerinin tam bir dökümünü yapmayı oldukça güç bir hâle getirmiştir. Bu yazıda ise Ercüment Ekrem’in çeşitli dergilerde tefrika edilmiş ama kitaplaşmamış ve bibliyografyalarda da yer almayan hikâye ve romanları ile çeşitli yazılarının bir listesi verilmiştir. “Habeşistan’da Bir Türk” (1935) adlı uzun hikâyesi ile “Ese ile Musa” (1947) adlı hikâye serisi; Deli Vâfire (1947-1948) ile Torik Necmi Demir Perde Arkasında (1951) adlı romanları daha önce herhangi bir bibliyografyada yer almamıştır. Bu çalışmada önce bu eserler tanıtılmış, daha sonra da kaynaklarda adı geçmeyen köşe yazıları, kısa hikâye, deneme ve anı yazıları da yayımlandıkları dergilerin adı altında listelenmiştir. Yazılardan birkaçı bu dergilerde yayımlandıktan sonra çeşitli kaynaklarda da tekrar yayımlanmıştır. Dergilerdeki yazı listelerinin bütünlüğünü bozmamak için bunlar da listelere dâhil edilmiştir. Bu çalışmayla Ercüment Ekrem’in eserlerinin bir kısmı daha gün ışığına çıkmıştır.

ERCÜMENT EKREM TALU’S NEWLY DISCOVERED WORKS

Ercüment Ekrem Talu (1888-1956) has made great contributions to the Turkish literature in the Meşrutiyet and Republic periods by his works, such as his fictions, essays and newspaper columns. Many of his writings were in the field of humor, which were well known and cherished by the masses, but the research about the author is still limited. This situation has also made passing his works to younger generations difficult. The known bibliography of the author is mostly based on two investigations: Rahim Tarım’s “Ercüment Ekrem Talu Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi” (1990) and Alaattin Karaca's unpublished PhD thesis Ercümend Ekrem Talu’nun Edebiyat ve Basın Dünyasındaki Yeri (1993). Recently, another novel of the author titled Meşhedi Harp Muhabiri (1946-1947) has been discovered. The simultaneous publication of several of his works in many different newspapers and magazines has made it difficult to build a complete list of his works. This article contains a list of some stories and novels that have been serialized in various journals but not published in book form, as well as other writings, none of which are listed in existing bibliographies. A long story titled “Habeşistan’da Bir Türk” (1935), a series of stories entitled “Ese ile Musa” (1947); his novels Deli Vâfire (1947-1948) and Torik Necmi Demir Perde Arkasında (1951) have not been included in any bibliography before. First, these works were summarized, and then various newspaper columns, short stories, essays and memoirs, which were not included in the existing bibliographies, were listed under the name of the magazines they are published. A few of these writings have actually been republished elsewhere. But, in order to preserve the integrity of the complete list, those republished writings are also included in the lists. With this study, a few more of the works of Ercüment Ekrem are brought to daylight.

Kaynakça

Karaca, A. (1993). Ercümend Ekrem Talu’nun Edebiyat ve Basın Dünyasındaki Yeri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Matbuat Dedikoduları. Yarım Ay 135, 1 Eylül 1941, 3.

Öktemgil Turgut, C. (2018, Winter). Meşhedi’nin Tefrikalarda Unutulmuş Maceraları: “Meşhedi Anadolu’da” ve Meşhedi Harp Muhabiri. Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 13/5, p. 363-374. ISSN: 1308-2140, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12810, ANKARA- TURKEY

Tarım, R. (1990). Ercüment Ekrem Talu Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. Türklük Araştırmaları Dergisi 6, 245-309.

Kaynak Göster