ANLATIM VE KURGU EKSENİNDE SELANİK’TE SONBAHAR

Selanik'te Sonbahar (2011) şarkı sözü yazarı, şarkıcı ve romancı olan Tuna Kiremitçi'nin altıncı romanıdır. Uzun yıllar önce ölmüş ve unutulmuş bir rock yıldızının serüveninin anlatır. 90'lı yılların ortasında yayımlanmış bir Tarık Günersel metnine dayanan romanda olaylar gazeteci bir kadın (Latife) ile pop şarkıcısı (Atilla) erkeğin bakış açısından verilir. Olaylar ben/kahraman anlatıcının izlenimleri doğrultusunda ilerler. Böylece kişilerin özel hayatlarına kadar girilir. Olay örgüsünde zaman zaman gerçek ile kurgu iç içe geçer. Mektuplar aracılığıyla başka bir öykü penceresi açılır. Romanda sözü edilen "Paşa'nın Mektupları" olayların ve pop yıldızının yaşamında iz düşümü olan metinlerdir. Mektuplarda kendisinden bahsedilen Selanikli Paşa'nın adı belirtilmez. Fakat bazı ipuçlarından onun kimliğini tahmin etmek zor değildir. Gençliğe Hitabe, Selanik, Latife, Fikriye ve Kemal isimleri tesadüfen seçilmemiştir. Romanda aşk, yalnızlık, ayrılık, ölüm gibi bireysel temaların yanında siyasi ve sosyal sorunlar da dikkati çeker. Yazarın müzisyen olması dolayısıyla sanat ve müzik dünyasına ait konulara da yer verilmiştir. Romanın şahıs kadrosu yaşayan/gerçek kişilerle ölülerden oluşur. Latife'nin babası; Atilla'nın da pop yıldızı kılığında karşısına çıkan ölüm ile diyalogları romanın gerçeküstücü yönün ortaya koyar. Ölüm, aynı zamanda Latife'nin iç sesi olur. Kitabın adı olan Selanik'te Sonbahar, Atilla'nın gitarıyla çalıp söylediği şarkının adıdır. Aynı zamanda Atilla'nın liste başı şarkılarının yer aldığı Gratest Hits albümünün son şarkısıdır. Selanik ise hem Atilla'nın aile köklerinin uzandığı hem de Paşa'nın doğup büyüdüğü şehirdir. Selanik'te Sonbahar, sıra dışı kahramanları ve kurgusu ile Tuna Kiremitçi'nin yazın yaşamında önemli bir merhale sayılabilir

SELANİK'TE SONBAHAR: NARRATION AND FICTION

Selanik’te Sonbahar (2011) is the sixth novel of Tuna Kiremitçi who is a writer of songs, singer and novelist. This novel covers the advanture of a rock star who passed away many years ago. The novel based on the article of Mr. Tarık Günersel published in mid-90’s all the events are give from the point of wiew of a journalist woman (Latife) and a pop singer man (Atilla). The events are explained with the wording of me/the key figure’s in the novel. However, the key figuıre’s personal lifes are also covered. In the novel network form time to time reality and fiction are inter-connected. Through the letters another new story windows open, “Paşa’nın Mektupları” mentioned in the novel covers the events which are the reflexion of he pop singer’s life and happenings. The letters of Pasha from Selanik mentioned in the novel whose name is not given. But, on the bases of some clues it doesn’t seem to be difficult to quess the name of him. The wordines of sayings to youngesters, Selanik, Latife, Fikriye and Kemal are not chosen by chance. In the novel along with the personal concepts of love, loneliness, seperation, death, the political and social problems are also underlined. The events from the arts and music world are also included in the novel because the author himslef is a musician. The key persons of the novel are formed by living and dead persons. The father of Latife and Atilla as a pop singer in dialog with death which we faced are the supportive exidence about fictional aspect of the novel. Death becomes the internal voice of Latife. The name of novel called Selanik’te Sonbahar is the name of son singed and played by Atilla with his quitar. At the same time it is the last song of Atilla included in his Greatest Hits Album covering his top hit songs. Selanik is the city from where Atilla’s family roots comes and Pasha was born and grown up. As a novel Selanik’te Sonbahar seems to be a greath achievement of Tuna Kiremitçi as a novelist because of its subject and extraordinary characters

Kaynakça

Aytaç, G. (2012), “Tuna Kiremitçi: Selanik’te Sonbahar”, Çağdaş Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler, İstanbul: Doğu Batı Yayınları.

Bayrak, Ö. (2013), Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Mekan ve Algı, İstanbul: Kesit Yayınları.

Birol, Ö. (2014), “Hala Aşktan Bahsediyor Olmamız Mucize,” Yeni Asır. (Erişim adresi: http://www.yeniasir.com.tr/sarmasik/2014/02/16/hala-asktan-bahsediyor-olmamizmucize

Demir, A. (2011), Romanın Hikâyesi Hikâyenin Mekânı: Türk Hikâyesinde Mekân (1870-1922 Dönemi), İstanbul: Kesit Yayınları.

Doğan, A.;Garan, B. (2012), “Türk Edebiyatında Selanik”, Bilkent Üniversitesi VII. Uluslar arası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildiriler Kitabı, Ankara: Uzerler Matbaası.

Gökalp Alpaslan, G. (2001), "XIX. Yüzyıl Türk Romanında Açık Deniz Yolculukları, Ada İmgesi ve Akdeniz", Zarf: KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, 1: 3-27

Somuncuoğlu Özot, G. (2014), “Postmodern Roman: Kurgu, Dil ve Kişiler Kadrosu”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/6 Spring 2014, p. 973-987, ANKARA-TURKEY.

Kiremitçi, T. (2011), Selanik’te Sonbahar”, İstanbul: Doğan Kitap.

Üstün, K. (2013), “Postmodern Bir Anlatı: Ruhi Mücerret”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, p. 2545-2556, ANKARA-TURKEY

http://www.tunakiremitci.com/

Kaynak Göster