ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN SİLGİLER ADLI ROMANINDA METİNLERARASI İLİŞKİLER

Alain Robbe-Grillet, 1953 yılında yayımladığı Silgiler adlı romanında, Fransa'da, kurgusu ve yeni yazım teknikleri açısından "Yeni Roman"ın ilk yetkin örneğini vermiş olmanın dışında, mitik öyküleri dönemin tarihsel koşulları ve kendi dünya görüşlerine göre "yeniden yazan" Gide, Giraudoux, Cocteau, Sartre gibi yazarlardan farklı olarak, mitik öyküyü romanın ana bileşeni yapmıştır. Çağdaş bir kent yaşamı içinde, karmaşık bir polisiye olayı, Oidipus mitinin çeşitli yönlerine yapılan örtülü ve incelikli göndermeler, çağrışımlar ve geriye dönüşlerle kurgulayan Alain Robbe-Grillet, insanlığın ortak belleğine kazınmış mitik öyküyü trajik boyutundan soyutlayarak metinlerarasılık bağlamında yeniden değerlendirmiş; mitikle moderni, gerçeklikle düşseli, bilinçle bilinçaltını, bireyselle kollektifi metinlerarasılığın kendine özgü parçalı, kopuk yapısıyla birleştirmiştir. Zekice bir kurgu içine yerleştirilen bu mitik ögeler okuru'da bu parçaları birleştirmeye itmiştir. Kültürel bir arketip olan mitik öykünün çağdaş bir metin içindeki varlığı, hem Robbe-Grillet'nin metnine derinlik kazandırmış, hem de farklı anlam katmanları eklemiştir. Yazar bu yolla, çağdaş insanın giderek topluma, diğer insanlara, dahası kendi kimliğine yabancılaşmasını, başa, "başlangıç"a, "köken"e dönerek açıklamış; modern insanın gelenekten kopukmuş gibi görünen kültürel yaşamının gerçekte kesiksiz ve çevrimsel bir çizgi izlediğine dikkat çekmiştir. Bu açıdan, "hakikat"ın peşindeki Oidipus'un öyküsü, söz/düşünce, eylem/uygulama düzeyinde kendi hakikatini arayan çağdaş insanın öyküsüyle birleşmiş; metinlerarasılık da, bir anlamda kültürlerarasılığın sürekliliğini kanıtlayan bir yazım tekniği olarak ilginç bir işlev yüklenmiştir

INTERTEXTUAL RELATIONS IN ALAIN ROBBE GRILLET'S NOVEL RUBBERS

Alain Robbe-Grillet in his novel rubbers which he published in 1953, other than giving the first qualified example of "new novel" in the aspect of fiction and new writing methods, made the mythic story the main element of novel unlike Gide, Giraudoux, Cocteau, Sartre who had rewritten the mythic stories according to the historical facts of the age and their perspective. Alain Robbe Grillet who fictionalizes a complex detective event in a contemporary urban life with connotations and flashbacks by making implied and covered references to the different aspects of Oedipius myth, abstracting mythic story ,which is etched to the collective memory of people, from its tragic dimension, combines the mythic with the modern, reality with the imaginary, conscious with the unconscious and individual with the collective in specific fragmented and disjointed structure of intertextuality. The existence of the cultural archetypal mythic story in a modern text both gains the depth in Robbe Grillet's text, adds different layers of meaning and endeavors to explain the alienation of the modern man to the society, to other people as well as to himself by going back to the "beginning" and to the "origin”. In this aspect Oedipus's story who is in the pursuit of the truth, combining with the story of modern man who is in search of his own truth in the level of word/thought, action/application, in a sense, has an interesting function as a writing technic which proves the continuity of interculturalism in intertextuality

___

 • ALLEMAND, Roger-Michel (1997). Alain Robbe-Grillet, Editions du Seuil, Paris.
 • AKTULUM, Kubilay (1999). Metinlerarası İlişkiler. Öteki Yayınevi, Ankara.
 • AKTULUM, Kubilay (2004). Parçalılık / Metinlerarasılık, Öteki Yayınları.
 • AKTULUM, Kubilay (2011) Metinlerarasılık /Göstergelerarasılık, Kanguru Yayınları.
 • BOTHOREL, N, F. Dugast et J.Thoraval (1976). Les Nouveaux Romanciers, Bordas, Paris.
 • DUROZOİ, Gérard (1973). Les Gommes de Robbe-Grillet, Hatier.
 • ERHAT, Azra, (1972). Mitoloji Sözlüğü, Remzi Yayınevi.
 • MADRAN, Cumhur (2012). Modern İngiliz Romanında Mikhail Bakhtin, Gündoğan Yayınları.
 • ROBBE-GRİLLET Alain (1953). Les Gommes, Editions de Minuit.
 • ROBBE-GRİLLET, Alain, (2005). Silgiler, Çev: Alp Tümertekin, Yapı Kredi Yayınları.
 • SCHMIDT, Joel (1965). Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Larousse.
 • SOPHOCLES, (2012). Kral Oidipus, Bordo Siyah Yayınları.
 • TODOROV, Tzvetan, (2010). Yazın Kuramı, Çev: Mehmet Rifat, Sema Rifat, Yapı Kredi Yayınları.

___

APA KABA F (2013). ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN SİLGİLER ADLI ROMANINDA METİNLERARASI İLİŞKİLER. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 337 - 342.
Chicago KABA FATMA ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN SİLGİLER ADLI ROMANINDA METİNLERARASI İLİŞKİLER. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 337 - 342.
MLA KABA FATMA ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN SİLGİLER ADLI ROMANINDA METİNLERARASI İLİŞKİLER. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.337 - 342.
AMA KABA F ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN SİLGİLER ADLI ROMANINDA METİNLERARASI İLİŞKİLER. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 337 - 342.
Vancouver KABA F ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN SİLGİLER ADLI ROMANINDA METİNLERARASI İLİŞKİLER. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 337 - 342.
IEEE KABA F "ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN SİLGİLER ADLI ROMANINDA METİNLERARASI İLİŞKİLER." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.337 - 342, 2013.
ISNAD KABA, FATMA. "ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN SİLGİLER ADLI ROMANINDA METİNLERARASI İLİŞKİLER". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 337-342.