Borsa İstanbul Banka Hisse Senetleri ile Bist-100 Endeksi Korelasyon Analizi

Bir bankanın hisse fiyatı, diğer sektörlere ait şirketlerin hisse fiyatlarını etkileyen genel piyasa duyarlılığı, geleceğe ilişkin beklentiler, temel değerlemeler gibi temel faktörlerden etkilenebileceği gibi, bunlarla birlikte merkez bankası faaliyetleri ve tüm ekonomi içerisinde bankacılık hizmetlerine olan talepteki artış veya azalış gibi faktörlere bağlı olarak diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinden ayrışabilir. Bu çalışmada, hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların, 2002-2019 yılları arası günlük verileri kullanılarak, günlük korelasyon katsayılarındaki zaman degişimi özelliklerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Günlük korelasyon katsayıları, yirmi günlük hareketli ortalama kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, günlük korelasyonun zaman içinde oldukça değişken olduğunu ve bankalar arasında önemli ölçüde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, minimum ve maksimum korelasyon değerlerine bakıldığında, Halk Bankası, Bist-100 endeksi ile tam negatif korelasyon gösterirken, Albarakatürk, Denizbank ve Vakıflar Bankası, Bist-100 endeksi ile tam positif korelasyonsergilemektedir. Ortalama korelasyon katsayıları incelendiğinde ise, Denizbank hissesi en düşük yirmi günlük hareketli ortalama korelasyonu gösterirken, Garanti Bankası ve İş Bankası (C) hisseleri en yüksek ortalama korelasyona sahiptir. Bu çalışmayla, gelişmekte olan finansal piyasalardan biri olarak, yatırımcı beklentileri doğrultusunda gelişmiş finansal piyasalara göre daha büyük ekonomik ve finansal fırsatlar sunarken aynı zamanda büyük ölçüde riskler de barındıran Borsa İstanbul için, finansal varlık yönetimi ve risk yönetimi açısından katkı sağlayan sonuçlar elde edilmiştir.

Correlation Analysis Between Borsa Istanbul Bank Stocks and Bist-100 Index

The share price of a bank may be affected by the general market sensitivity, future expectations, basic valuations and similar basic factors affecting the share prices of companies belonging to other sectors. However, bank shares may separate from companyshares operating in other sectors, depending on factors such as central bank activities and the increase or decrease in demand for banking services across the entire economy. This paper primarily aims to analyze the characteristics oftime-variation in daily correlation coefficients of companies whose stocks are traded at the Bourse Istanbul. We use daily data for selected companies for the period 2002 to 2019. Daily correlation coefficients are computed using a twenty-day rolling estimation window. The empirical results show that daily correlation is highly volatile across time and significantly differs across banks. In this context, considering the minimum and maximum correlation values, Halk Bank shows full negative correlation with BIST-100 index while Albarakatürk, Denizbank and Vakıflar Bank show full positive correlation with BIST-100 index. When the average correlation coefficients are analyzed, while Denizbank shares show the lowest twenty-day average correlation, Garanti Bank and İşbank (C) shares have the highest average correlations. As being an emerging financial market, while providing greater economic and financial opportunities in line with investor expectations, Borsa İstanbul has higher risk compared to developed financial markets. To this end, this study contributes to financial asset managment and risk management for Borsa İstanbul.

Kaynakça

Bayraktar S. & Chiang T. C. (2017), Comovements of Stock Markets between Turkey and Global Countries, Czech Journal of Economics and Finance, 67, 250-275.

Chiang T., Jeon B. N. &Li H. (2007), Dynamic CorrelationAnalysis of Financial Contagion: Evidence from Asian Markets, Journal of International Money and Finance, 26, 1206-1228.

Chiang T., Lao L. & Xue Q. (2016), Comovements Between Chinese and Global Stock Markets: Evidence From Aggregate and Sectoral Data, Review of Quantitative Finance and Accounting, vol. 47(4), pp.1003–1042.

Claude B. E., Campbell R.H. & Tadas E. V. (1994), Forecasting International Equity Correlations, Financial Analysts Journal, 50, 32-45.

DewJ.K. (2002),The Relationship Between High Return Correlation, Portfolio Risk Management and Market Issuance in Six Emerging Markets, http://ssrn.com/abstract=365720 or doi:10.2139/ssrn.365720

Goetzmann W. N., Li L. & Rouwenhorst K. G. (2004), Long-Term Global Market Correlations, Yale School of Management.

HassanM.K., Haque M., Lawrence S. B. (2006), An Empirical Analysis of Emerging Stock Markets of Europe, Quarterly Journal of Finance and Accounting, 45, 31-52.

Hatemi J. A. & Rocha E. (2004), An Examination of Equity Market price linkage between Australia and European Union using Leveraged Boot strap Metho, European Journal of Finance, 3, 475-488.

Hatipoğlu M. &Uçkun N. (2017), Gelişmekte Olan Ülke Borsalarında Risk ve Getiri İlişkisi:2008 Küresel Kriz Örneği, Journalof Yaşar University, 12(46), 113-122.

Lee S. B. & Kim K. J. (1993), Does the October 1987 Crash Strengthen the Co-movements Among National Stock Markets?, Review of Financial Economics, 3,89-102.

Longin F. & Solnik B. (1995), Is the Correlation in International Equity Returns Constant: 1960-1990?, Journal of International Money and Finance, 14, 3-26.

Samarakoon L. (2011), Stock Market Interdependence, Contagion, and the U.S. Financial Crisis: The Case of Emerging and Frontier Markets, Journal of International Financial Markets, Institutions&Money, 21, 724-742.

Syriopoulos T. (2011), Financial Integration and Portfolio Investments to Emerging Balkan Equity Markets, Journal of Multinational Financial Management, 21, 40-54.

Taşkın F. D.(2011), Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler, Ege Akademik Bakış,11(2), 289-298.

Tripathi A. (2012), A Study of Correlation between Selected Asian, European and American Stock Exchange Market, https://ssrn.com/abstract=2170019.

YangJ., HsiaoC., LiQ.&WangZ.(2005) The Emerging Market Crisis and Stock Market Linkages: Further Evidence”, IEPR Working Paper No. 05.27, http://ssrn.com/abstract=782424.

Kaynak Göster