Inula helenium subsp. turcoracemosa Köklerinden Alantolakton/İzoalantolakton İzolasyonu ve Miktar Tayini

Inula helenium L. subsp. turcoracemosa Grierson köklerinden izomer seskiterpen bileşiklerin karışımı olan alantolakton/izoalantolakton izole edilmiş ve miktarı TF-YPSK ile tayin edilmiştir. Alantolakton/izoalantolakton'un yapısı YPSK ve 1NMR verileri kullanılarak aydınlatılmıştır. Alantolakton/izoalantolakton bitkinin köklerinde % 1.6338 ± 0.0198(a/a) oranla önemli miktarda bulunmaktadır. Türkiye'de yetişen Inula helenium subsp. turcoracemosa köklerinin, kuvvetli bir antiproliferatif ve antimikrobiyal ajan olarak bilinen bu izomer çifti açısından zengin olduğu saptanmıştır.

ISOLATION AND QUANTIFICATION OF ALANTOLACTONE/ISOALANTOLACTONE FROM THE ROOTS OF INULA HELENIUM SUBSP. TURCORACEMOSA

Alantolactone/isoalantolactone, a mixture of isomeric sesquiterpene compounds, was isolated from the roots of Inula helenium L. subsp. turcoracemosa Grierson and its amount was quantified by RPHPLC. The structure of alantolactone/isoalantolactone was elucidated by using HPLC and 1NMR data. Alantolactone/isoalantolactone was found in serious amount in the roots of the plant as 1.6338 ± 0.0198 % (w/w). The roots of Inula helenium subsp. turcoracemosa growing in Turkey were found rich inthis isomeric pair known to be strong antiproliferative and antimicrobial agent.

___

1. Konishi T, Shimada Y, Nagao T, Okabe H, Konoshima T, Antiproliferative sesquiterpene lactones from the roots of Inula helenium, Biol Pharm Bull 25, 1370-1372, 2002.

2. Huo Y, Shi H, Wang MY, Li XB, Chemical constituents and pharmacological properties of Radix Inulae, Pharmazie 63, 699-703, 2008.

3. Lawrence NJ, McGown AT, Nduka J, Hadfield JA, Pritchard RG, Cytotoxic Michael-type amine adducts of ?-methylene lactones alantolactone and isoalantolactone, Bioorg Med Chem Lett 11, 429-431, 2001.

4. Liu CH, Mishra AK, Tan RX, Repellent, insecticidal and phytotoxic activities of isoalantolactone from Inula racemosa, Crop Prot 25, 508-511, 2006.

5. Urban J, Kokoska L, Langrova I, Matejkova J, In vitro anthelmintic effects of medicinal plants used in Czech Republic, Pharm Biol 46, 808-813, 2008.

6. Spiridonov AN, Konovalov DA, Arkhipov VV, Cytotoxicity of some Russian ethnomedicinal plants and plant compounds, Phytother Res 19, 428-432, 2005.

7. Ma XC, Liu KX, Zhang BJ, Xin XL, Huang J, Structural determination of three new eudesmanolides from Inula helenium, Magn Reson Chem 46, 1084-1088, 2008.

8. Zhao YM, Zhang ML, Shi QW, Kiyota H, Chemical constituents of plants from the genus Inula, Chem Biodivers 3, 371-384, 2006.

9. Davis PH, Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1982.

10. Klochkov SG, Afanaseva SV, Pushin AN, Acidic isomerization of alantolactone derivatives, Chem Nat Compd 42, 400-406, 2006.

11. Şarer E, Gökbulut A, Determination of caffeic and chlorogenic acids in the leaves and fruits of Vitex agnus-castus, Turk J Pharm Sci 5(3), 167-174, 2008.

12. Gökbulut A, Şarer E, Simultaneous determination of phenolic compounds in Mentha spicata subsp. spicata by RP-HPLC, Turk J Pharm Sci 7(3), 249-254, 2010.

13. Stojakowska A, Michalska K, Malarz J, Simultaneous quantification of eudesmanolides and thymol derivatives from tissues of Inula helenium and I. royleana by reversed-phase high performance liquid chromatography, Phytochem Anal 17, 157-161, 2006.

14. Trendafilova A, Chanev C, Todorova M, Ultrasound-assisted extraction of alantolactone and isoalantolactone from Inula helenium roots, Pharmacogn Mag 6, 234-237, 2010.

15 Huo Y, Shi H, Li W, Wang M, Li X, HPLC determination and NMR structural elucidation of sesquiterpene lactones in Inula helenium, J Pharm Biomed Anal 51, 942-946, 2010.

16. Wenhua, G., Yaowen, C., Yegao, Y., Xingguo, C., Zhide, H., Separation and determination of two sesquiterpene lactones in Radix Inulae and Liuwei Anxian San by microemulsion electrokinetic chromatography, Biomed Chromatogr 18, 826-832, 2004.

17. Wang KT, Huitao L, Yunkun Z, Xingguo C, Zhide, H, Yucheng S, Xiao M, Separation and determination of alantolactone and isoalantolactone in traditional Chinese herbs by capillary electrophoresis, Talanta 52, 1001-1005, 2000.

___

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences
  • ISSN: 1304-530X
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2000

6.6b293

Sayıdaki Diğer Makaleler

Farmasötik Dozaj Formlarındaki Amisülpiridin İçerik Uygunluğu Analizi İçin Stabilite Göstergeli Bir Ultra Performans Sıvı Kromatografik Yöntem

Batuk DABHI, Kalpen CHAVDA, Anand JINDANI, Vishwa DHINOJA, Madhavi PATEL, Hetal JEBALIYA, Yashwantsinh JADEJA, Denish KARIA, Anamik SHAH

Tiliacora acuminata (ETL) (Lam.) Miers Bitkisinin Etanollü Yaprak Ekstresinin Antinosiseptif ve Antidiyareik Aktivitesi

Hemayet HOSSAIN, Sariful Islam HOWLADER, Shubhra KANTI DEY, Arpona HIRA, Arif AHMED

Bazı Scorzonera Türlerinin Fitokimyasal Analizleri ve Antioksidan Etkileri

ÖZLEM BAHADIR ACIKARA, Gülçin SALTAN ÇİTOĞLU, TÜLAY ÇOBAN

Türkiye'de Yetişen Bazı Tragopogon Türlerinin Antioksidan Etkileri

ÖZLEM BAHADIR ACIKARA, Gülçin SALTAN ÇİTOĞLU, TÜLAY ÇOBAN

Hızlı Dağılan Tablet Formülasyonlarında Kullanılan Doğal ve Sentetik Süperdağıtıcıların Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi

P. K. LAKSHMI, Y. NARENDRA, Swathi Latha REWANTHWAR, V. NEEHARIKA

Achillea millefolium L. Su ve Etanol Ekstrelerinin Antioksidan Aktivitesi, Total Fenolik ve Flavonoit İçeriği

SERHAT KESER, Sait ÇELIK, SEMRA TÜRKOĞLU, ÖKKEŞ YILMAZ, İsmail TÜRKOĞLU

Kırmızı yonca (Trifolium pratense L.)'nın İzoflavon İçeriğinin YPSK-UV Metodu ile Tayini ve In vitro Antioksidan Aktivitesi

Nurgün KÜÇÜKBOYACI, Onur KADIOĞLU, Nezaket ADIGÜZEL, UĞUR TAMER, Ayşegül GÜVENÇ, BARIŞ BANİ

Eskişehir'de Vitamin Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Dar Kapsamlı Bir Araştırma

MEHLİKA DİLEK ALTINTOP, Gözde CANSUNAR, Ahmet ÖZDEMİR

Bazı Yeni 2-amino-tiazol Türevlerinin Sentezi ve Mikrobiyal Profilleri

Rajul GUPTA, Neeraj KUMAR FULORIA, Shivkanya FULORIA

ANTIOXIDANT AND ANTITUMOR ACTIVITIES OF POLYALTHIA SIMIARUM (BUCH.-HAM. EX HOOK. F. & THOMSON) HOOK. F. & THOMSON

Selina KABIR, Ronok ZAHAN, Ashik MOSADDIK, Abdullah MOHAMMAD, Abdur RASHID