Hemoroidlerde daflon (diosmin+hesperidin) tedavisi

Hemoroid dışında herhangi bir sindirim sistemi hastalığı olmayıp akut internal hemoroidal atağa bağlı semptomları olan 12'si erkek, 18-68 yaş arası 20 hasta¬ya daflon tablet tedavisi uygulanarak etkinliği gözlen-idi. Daflon tablet ilk 4 gün 3 gri gün, sonraki 3 gün 2 gri gün ve 3 hafta da 1 gri gün olarak uygulandı. Aynı özelliklere Sahip 20 hastaya ise lokal antihemoroidial ilaç tedavisi uygulanarak sonuçlar karşılaştırıldı. Has¬talar 8. ve 30. günde kontrol edildi. Daflon tedavisi uy¬gulanan 20 hastadan 9'unda (%45) ilk hafta içinde (or¬talama 2.8 gün) akut atak klinik ve endoskopik olarak tamamen kayboldu. Kalan hastaların 9 'unda ise semp¬tom ve bulgularda belirgin gerileme gözlendi. Bunların da 3'ünde 1 ay sonraki kontrolde, tam iyileşme saptan¬dı. Böylece 12 hastada (%60) ilk ay içinde tam iyileşme sağlanmış oldu. 2 hastada (%10) ise tedaviden sonuç alınamadı. Kontrol grubunda ise ilk hafta içinde 5 has¬tada (%25) akut atağın geçtiği 7 hastada gerilediği göz¬lendi (ort. 4.6 günde). Bir ay sonraki kontrollerde ise bunların 3'ünde tam iyileşme sağlandı. Böylece bir ay içinde tam iyileşen hasta sayısı 8 (%40) oldu. 5 hasta¬nın (%25) tedavisinden sonuç alınamadı. Her iki grupta da ilaçlara bağlı herhangi bir yan etkiye rastlanmadı. Sonuç olarak, Daflon tedavisinin topikal yöntemlere göre akut hemoroid ataklarını daha fazla vakada ve daha çabuk geçirdiği gözlendi. Dolaşım sistemi üzerin-^ deki sistemik etkileri dolayısıyla riskli hastalara veril¬mekten kaçınıldığı taktirde güvenle kullanılabileceği de görüldü.

Daflon (diosmin+hesperidin) treatment in patients with hemorrhoid

Daflon treatment was applied to 20 patients (12 males and 8 females) who had symptoms due to acute internal hemorrhoidal episodes but did not have any non-hemorrhoidal gastrointestinal disease. Their ages were between 18-68 years old. Daflon was applied daily 3 gr. for first four days, daily 2 gr. for following three days and daily 1 gr. for following three weeks. We gave topical anti-hemorrhoidal agents to 20 patients who had similar qualifications. All patients were con¬trolled on the 8 th and 30th days. Acute episodes entire¬ly disappeared clinically and endoscopically in the first week in 9 of the 20 patients (%45) under Daflon therapy (averagely on 2.8. day clinically), Symptoms and find¬ings were evidently decreased in 9 of the remainders. 3 of these were completely cured on the 30. day. Thus, 12 of the 20 patients (%60) were completely cured in one month. 2 patients (%10) were not profitted by the treat¬ment. In the control group, we established that acute ep¬isodes were entirely disappeared in 5 (%25) patients (av¬eragely on 4.6. day) and symptoms were decreased in 7 patients in the first week. 3 of these were completely cured on the 30. day. Thus, 8 patients (%40) were com¬pletely cured in one month. Treatment wasn't effective in 5 patients (%25). We have not observed any side effect in both groups. The result of this study have shown that, Daflon treats acute hemorrhoidal episodes in more cases and earlier than the topical anti-hemorrhoidal agents do.

___

Turkish Journal of Gastroenterology
  • ISSN: 1300-4948
  • Yayın Aralığı: Yılda 12 Sayı
  • Başlangıç: 1996
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık

86b8.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Octreotidin (sandostatin 201-995) safra akımı ve safra içerikleri üzerindeki etkisi

A. KARTAL, M. BELVİRANLI, F. AKSOY, S. ROTA, M. AK

Duodenumda gastrik müköz hücre metaplazisi ve antrumun histopatolojisi

Neşe EKİNCİ, Belkıs ÜNSAL, Gülay TANCI

Helikobakter pilori infeksiyonu ve gastrik boşalma zamanı arasındaki ilişki

Karaciğer sirozlu olgularda ultrasonografik bulguların değerlendirilmesi

Bülent KARA, Nafi YAZICIOĞLU, Belkıs ÜNSAL, Kadir AKSÖZ, Abidin ALTINAY, Günay ÖNDER, Sadun KOŞAY

Hemoroidlerde daflon (diosmin+hesperidin) tedavisi

Uğur GÖNENÇ, Belkıs ÜNSAL, Kadir AKSÖZ, Nafi YAZICIOĞLU, Ali ERGİN, Günay ÖNDER, Himmet KARACA, Sadun KOŞAY

Pinaverium bromide, trimebutine maleate ve cisapride'in açlık safra kesesi hacmi ve postprandiyal safra kesesi boşalımına etkileri

Nadir YÖNETÇİ, Serhat BOR, Ömer ÖZÜTEMİZ, Hakan YÜCEYAR, Galip ERSÖZ, Oktay TEKEŞİN, Tankut İLTER

Varis dışı aktif üst gastrointestinal kanamalarda antiasit ve H2RA kombinasyonu ile yalnızca antiasit etkinliğinin karşılaştırılması

Ali ERGİN, Kadir AKSÖZ, Günay ÖNDER, Uğur GÖNENÇ, Nafi YAZICIOĞLU, Belkıs ÜNSAL, Himmet KARACA, Sadun KOŞAY

Helikobakter pilori enfeksiyonu ile nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlara bağlı gastroduodenal mukozal hasar ilişkisi

Ülseratif kolitisli hastaların değerlendirilmesinde Tc 99m HMPAO işaretli lökosit sintigrafisi

M. Enver DOLAR, Sıddık GÜLSÜN, Macit GÜLTEN, S.Giray NAK, Mahmut ÖZTÜRK, Tayyar AKBUDAR, Faruk MEMİK

325 karaciğer sirozlu hastanın değerlendirilmesi

M. Kadir AKSÖZ, Nafi YAZICIOĞLU, Belkıs ÜNSAL, Metin KARADAĞ, Günay ÖNDER, Uğur GÖNENÇ, Ali ERGİN, Zakir AKYOL, Himmet KARACA, Sadun KOŞAY