Siluriyen Graptolit, Konodont ve Kriptospor Biyostratigrafi si, Gülüç Kesiti-Ereğli, Zonguldak Tektonik Birliği, KB Anadolu

İncelenen Siluriyen yaşlı Fındıklı Formasyonu’na ait Gülüç kesiti Zonguldak tektonik birliğinin doğu kesiminde yer almakta olup Ereğli yakınındaki Gülüç Çayı’nın batı yamacında bulunur. Kesitte alttan üste; 5–7 m kalınlıkta yeşilimsi gri karbonatlı şeyller (1), 15 m kadar kalınlıkta düzensiz ardalanmalı siyah şeyl ve killi kireçtaşları (2) ve 6–7 m kalınlıkta silttaşı ve kumlu kireçtaşından (3) oluşma üç çökel paket gözlenir. Graptolit, kriptospor ve konodontların birlikte kullanılarak kurulan biyostratigrafi ye göre Paket 1 Landoveryen (Ruddaniyen, Aeroniyen ve/veya erken Telişiyen) Paket 2 ve 3 ise geç Venlokiyen–erken Ludloviyen (Homeriyen ve Ludfordian) yaşındadır. İkinci ve Üçüncü paketlerde yer alan graptolitler Cyrtograptus lundgreni, Neodiversograptus nilssoni ve Lobograptus scanicus graptolit biyozonlarına işaret eder. Ozarkodina crassa Biozonu alt Gorstiyen’de (Ludloviyen) yer alır. Gülüç kesitinin özellikleri (litolojik değişimler, kondenzasyon, stratigrafi k boşluk, graptolit çeşitliliğinde değişiklikler) Siluriyen T-R döngelerinin global modeli ile uyum içindedir. Gülüç kesitinde yaklaşık 20 m kalınlık sunan Fındıklı Formasyonu kondanse bir istifi temsil etmekte olup aynı formasyonun İstanbul ve Zonguldak tektonik birliklerinde yaygın olarak yüzeylenen siyah şeyl ve silttaşı istifl erinden belirgin olarak farklıdır. Çalışmada onaltı kriptospor türü tanımlanmış, bunların stratigrafi k ve coğrafi dağılımları özetlenmiştir. 

Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Gülüç Section in Ereğli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey

The studied Gülüç section of the Silurian Fındıklı Formation is situated on the western bank of Gülüç Creek in Ereğli, NW Anatolia, Turkey, in the eastern part of the Zonguldak Terrane. The Gülüç section consists of 3 sedimentary packages: greenish grey limy siltstones, 5-7 m thick (1), overlain by an irregular alternation of black shales and clayey limestones, about 15 m thick (2), and a 6-7 m thick succession of mainly siltstones and sandy limestones (3). A combined biostratigraphy based upon graptolites, cryptospores and conodonts indicates that Package 1 is of Llandovery (Rhuddanian, Aeronian and/or early Telychian) age, Package 2 and Package 3 are of late Wenlock-early Ludlow (Homerian and Ludfordian) age. Graptolites in packages 2 and 3 indicate the presence of the Cyrtograptus lundgreni, Neodiversograptus nilssoni and Lobograptus scanicus graptolite biozones. The Ozarkodina crassa Biozone occurs in the lower Gorstian (Ludlow). The specific features of the Gülüç section (lithological changes, condensation, stratigraphic gap, change in graptolite diversity) are related to the global model of Silurian T-R cycles. The Silurian Fındıklı Formation in the Gülüç section, about 20 m thick, represents a condensed lithological succession which differs significantly from the coeval thick, stratigraphically widespread black shales and siltstones of the same formation in the Zonguldak and İstanbul terranes. Sixteen cryptospore species are described and their stratigraphic and geographic distributions are summarised.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tbtkearth143525, journal = {Turkish Journal of Earth Sciences}, issn = {1300-0985}, eissn = {1303-619X}, address = {}, publisher = {TÜBİTAK}, year = {2012}, volume = {21}, pages = {867 - 903}, doi = {10.3906/tar-1204-64}, title = {Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Gülüç Section in Ereğli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey}, key = {cite}, author = {Sachanskı, Valeri and Göncüoğlu, Mehmet Cemal and Lakova, İskra} }
APA Sachanskı, V , Göncüoğlu, M , Lakova, İ . (2012). Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Gülüç Section in Ereğli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey . Turkish Journal of Earth Sciences , 21 (6) , 867-903 . DOI: 10.3906/tar-1204-64
MLA Sachanskı, V , Göncüoğlu, M , Lakova, İ . "Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Gülüç Section in Ereğli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey" . Turkish Journal of Earth Sciences 21 (2012 ): 867-903 <
Chicago Sachanskı, V , Göncüoğlu, M , Lakova, İ . "Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Gülüç Section in Ereğli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey". Turkish Journal of Earth Sciences 21 (2012 ): 867-903
RIS TY - JOUR T1 - Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Gülüç Section in Ereğli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey AU - Valeri Sachanskı , Mehmet Cemal Göncüoğlu , İskra Lakova Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - doi: 10.3906/tar-1204-64 DO - 10.3906/tar-1204-64 T2 - Turkish Journal of Earth Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 867 EP - 903 VL - 21 IS - 6 SN - 1300-0985-1303-619X M3 - doi: 10.3906/tar-1204-64 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Earth Sciences Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Gülüç Section in Ereğli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey %A Valeri Sachanskı , Mehmet Cemal Göncüoğlu , İskra Lakova %T Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Gülüç Section in Ereğli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey %D 2012 %J Turkish Journal of Earth Sciences %P 1300-0985-1303-619X %V 21 %N 6 %R doi: 10.3906/tar-1204-64 %U 10.3906/tar-1204-64
ISNAD Sachanskı, Valeri , Göncüoğlu, Mehmet Cemal , Lakova, İskra . "Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Gülüç Section in Ereğli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey". Turkish Journal of Earth Sciences 21 / 6 (Haziran 2012): 867-903 .
AMA Sachanskı V , Göncüoğlu M , Lakova İ . Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Gülüç Section in Ereğli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences. 2012; 21(6): 867-903.
Vancouver Sachanskı V , Göncüoğlu M , Lakova İ . Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Gülüç Section in Ereğli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences. 2012; 21(6): 867-903.
IEEE V. Sachanskı , M. Göncüoğlu ve İ. Lakova , "Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Gülüç Section in Ereğli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey", Turkish Journal of Earth Sciences, c. 21, sayı. 6, ss. 867-903, Haz. 2012, doi:10.3906/tar-1204-64