Seyitömer ve Tunçbilek Ast-Havzalarında Linyit İçerikli Alt−Orta Miyosen Tortullarının Paleofl orası ve İklimi, Kütahya Alanı, Kuzeybatı Türkiye

Paleoiklim ve vejetasyonu yeniden kurmak için, Kütahya alanının (Seyitömer ve Tunçbilek ast-havzaları) Alt−Orta Miyosen istifl eri incelenmiştir. Sporomorfl arın arasında, zengin bir konifer ormanı baskın bileşenleri oluşturmaktadır ve başlıca ayırtlanmamış Pinaceae, Pinus haploxylon tip, Pinus diploxylon tip, Picea, Cedrus, Cathaya, Keteleeria ve Podocarpus’tan meydana gelmektedir. Polen verileri, bazı eğreltilerin (Osmunda, Polypodiaceae, Schizeaceae) Selaginella ve Lycopodium’ların varlığını da belirtir. Cupressaceae her iki ast-havzanın tüm örneklerinde sıklıkla bulunur ve karışık orman topluluğuna katılırlar. İki odunsu bitki, Castanea-Castanopsis ve her daim yeşil Quercus da topluluklarda baskındır. Paleoiklimi yeniden kurma Birarada Olma Yaklaşımı (KA) yöntemine dayalıdır ve istift e devirsel değişimli ılık-sıcak olduğunu belgelemektedir. Çalışılan istifl er boyunca bitki örtüsü belirgin bir değişim göstermemektedir. Polenlerin (örnek, termofi l ve aktotersiyer) miktarındaki küçük değişimler, tortulların çökelimi süresince, küçük ölçekli devirsel sıcaklık ve yağış miktarlarındaki dalgalanmaları belirtmektedir. KA yöntemine göre, yedi iklimsel değişken elde edilmiştir. Sayısal paleoiklimsel veriler, yıllık ortlama sıcaklığın 17−18°C, kış sıcaklıklarının 8−10°C ve yaz sıcaklıklarının 27−28°C olduğunu belirtir. Yıllık yağış miktarı 1200 mm’yi aşmaktadır. En kurak ay yağış miktarı 20 ve 25 mm arasındadır. Nemli ay yağış miktarı büyük çoğunlukla 200 ve 250 mm ve yaz yağış miktarı 100−150 mm arasındadır. Bu veriler, Kütahya alanının Erken−Orta Miyosen süresince sıcak ve günümüzdeki iklimsel kayıtlardan daha fazla yağış aldığını göstermektedir.

Palaeofl ora and Climate of Lignite-bearing Lower−Middle Miocene Sediments in the Seyitömer and Tunçbilek Sub-basins, Kütahya Province, Northwest Turkey

Lower-Middle Miocene successions from Kütahya province (Seyitömer and Tunçbilek sub-basins) were analyzed to reconstruct the palaeoclimate and vegetation of the period. A rich coniferous forest formed the dominant components among sporomorphs and consisted mainly of undeterminable Pinaceae, Pinus haploxylon type, Pinus diploxylon type, Picea, Cedrus, Cathaya, Keteleeria and Podocarpus. Pollen data also indicate the presence of some fern taxa (Osmunda, Polypodiaceae, Schizeaceae) Selaginella and Lycopodium. Cupressaceae frequently occur in all samples from both sub-basins, and form part of the mixed forest assemblage. Two woody plants Castanea-Castanopsis and evergreen Quercus predominate in the assemblages as well. The reconstruction of palaeoclimate is based on the Coexistence Approach (CA) method and documents subtropical climate with cyclic variation in the sediment sequence. The vegetation does not show a clear change through the sequences studied. Small changes in the quantity of pollen taxa (e.g., thermophilous and arctotertiary) indicate small-scale cyclic temperature and precipitation oscillations during the deposition of the sediments. Using CA, seven palaeoclimate parameters were estimated. Quantitative palaeoclimate data indicate mean annual temperatures of 17-18°C, with winter temperatures of 8-10°C and summer temperatures of 27-28°C. Mean annual precipitation exceeded 1200 mm. The driest month precipitation was between 20 and 25 mm, the wettest month precipitation most frequently ranged between 200 and 250 mm and the summer precipitation was 100-150 mm. These values imply that the Kütahya area was warm and received more precipitation during the Early-Middle Miocene than in modern times.

___

Bibtex @araştırma makalesi { tbtkearth143549, journal = {Turkish Journal of Earth Sciences}, issn = {1300-0985}, eissn = {1303-619X}, address = {}, publisher = {TÜBİTAK}, year = {2012}, volume = {21}, pages = {213 - 235}, doi = {10.3906/tar-1202-24}, title = {Palaeofl ora and Climate of Lignite-bearing Lower−Middle Miocene Sediments in the Seyitömer and Tunçbilek Sub-basins, Kütahya Province, Northwest Turkey}, key = {cite}, author = {Akkiraz, MEHMET SERKAN and Akgün, FUNDA and Utescher, TORSTEN} }
APA Akkiraz, M , Akgün, F , Utescher, T . (2012). Palaeofl ora and Climate of Lignite-bearing Lower−Middle Miocene Sediments in the Seyitömer and Tunçbilek Sub-basins, Kütahya Province, Northwest Turkey . Turkish Journal of Earth Sciences , 21 (2) , 213-235 . DOI: 10.3906/tar-1202-24
MLA Akkiraz, M , Akgün, F , Utescher, T . "Palaeofl ora and Climate of Lignite-bearing Lower−Middle Miocene Sediments in the Seyitömer and Tunçbilek Sub-basins, Kütahya Province, Northwest Turkey" . Turkish Journal of Earth Sciences 21 (2012 ): 213-235 <
Chicago Akkiraz, M , Akgün, F , Utescher, T . "Palaeofl ora and Climate of Lignite-bearing Lower−Middle Miocene Sediments in the Seyitömer and Tunçbilek Sub-basins, Kütahya Province, Northwest Turkey". Turkish Journal of Earth Sciences 21 (2012 ): 213-235
RIS TY - JOUR T1 - Palaeofl ora and Climate of Lignite-bearing Lower−Middle Miocene Sediments in the Seyitömer and Tunçbilek Sub-basins, Kütahya Province, Northwest Turkey AU - MEHMET SERKAN Akkiraz , FUNDA Akgün , TORSTEN Utescher Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - doi: 10.3906/tar-1202-24 DO - 10.3906/tar-1202-24 T2 - Turkish Journal of Earth Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 235 VL - 21 IS - 2 SN - 1300-0985-1303-619X M3 - doi: 10.3906/tar-1202-24 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Earth Sciences Palaeofl ora and Climate of Lignite-bearing Lower−Middle Miocene Sediments in the Seyitömer and Tunçbilek Sub-basins, Kütahya Province, Northwest Turkey %A MEHMET SERKAN Akkiraz , FUNDA Akgün , TORSTEN Utescher %T Palaeofl ora and Climate of Lignite-bearing Lower−Middle Miocene Sediments in the Seyitömer and Tunçbilek Sub-basins, Kütahya Province, Northwest Turkey %D 2012 %J Turkish Journal of Earth Sciences %P 1300-0985-1303-619X %V 21 %N 2 %R doi: 10.3906/tar-1202-24 %U 10.3906/tar-1202-24
ISNAD Akkiraz, MEHMET SERKAN , Akgün, FUNDA , Utescher, TORSTEN . "Palaeofl ora and Climate of Lignite-bearing Lower−Middle Miocene Sediments in the Seyitömer and Tunçbilek Sub-basins, Kütahya Province, Northwest Turkey". Turkish Journal of Earth Sciences 21 / 2 (Şubat 2012): 213-235 .
AMA Akkiraz M , Akgün F , Utescher T . Palaeofl ora and Climate of Lignite-bearing Lower−Middle Miocene Sediments in the Seyitömer and Tunçbilek Sub-basins, Kütahya Province, Northwest Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences. 2012; 21(2): 213-235.
Vancouver Akkiraz M , Akgün F , Utescher T . Palaeofl ora and Climate of Lignite-bearing Lower−Middle Miocene Sediments in the Seyitömer and Tunçbilek Sub-basins, Kütahya Province, Northwest Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences. 2012; 21(2): 213-235.
IEEE M. Akkiraz , F. Akgün ve T. Utescher , "Palaeofl ora and Climate of Lignite-bearing Lower−Middle Miocene Sediments in the Seyitömer and Tunçbilek Sub-basins, Kütahya Province, Northwest Turkey", Turkish Journal of Earth Sciences, c. 21, sayı. 2, ss. 213-235, Şub. 2012, doi:10.3906/tar-1202-24
Turkish Journal of Earth Sciences
  • ISSN: 1300-0985
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Yayıncı: TÜBİTAK

11.7b6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Palaeoclimate Evolution in Siberia and the Russian Far East from the Oligocene to Pliocene &#8211; Evidence from Fruit and Seed Floras

SVETLANA POPOVA, TORSTEN UTESCHER, DMITRIY GROMYKO

Seyitömer ve Tunçbilek Ast-Havzalarında Linyit İçerikli Alt−Orta Miyosen Tortullarının Paleofl orası ve İklimi, Kütahya Alanı, Kuzeybatı Türkiye

MEHMET SERKAN AKKİRAZ, FUNDA AKGÜN, TORSTEN UTESCHER

Palaeoclimate Estimates for Selected Leaf Floras from the Late Pliocene (Reuverian) of Central Europe Based on Different Palaeobotanical Techniques

CHRISTINE THIEL, STEFAN KLOTZ, & DIETER UHL

Palaeoclimatic Estimates for the Late Pliocene Based on Leaf Physiognomy from Western Yunnan, China

SANPING XIE, BAINIAN SUN, JINGYU WU, ZHICHENG LIN

Variability of Neogene Continental Climates in Northwest Europe - a detailed Study based on Microfloras

TORSTEN UTESCHER, ABDUL R. ASHRAF, ANDREAS DREIST

Late Miocene Palaeoclimate and Ecosystem Dynamics in Southwestern Bulgaria &#8722; A Study Based on Pollen Data from the Gotse-Delchev Basin

DIMITER IVANOV, TORSTEN UTESCHER, A. RAHMAN ASHRAF

Carbon Isotope and Stomatal Data of Late Pliocene Betulaceae Leaves from SW China: Implications for Palaeoatmospheric CO2-levels

BAI-NIAN SUN, SU-TING DING, JING-YU WU, CHONG DONG

Early Oligocene Continental Climate of the Palaeogene Basin (Hungary and Slovenia) and the Surrounding Area

BOGLÁRKA ERDEI, TORSTEN UTESCHER, LILLA HABLY, JÚLIA TAMÁS, Anita ROTH-NEBELSICK, Michaela GREIN

Late Miocene Palaeoclimate and Ecosystem Dynamics in Southwestern Bulgaria − A Study Based on Pollen Data from the Gotse-Delchev Basin

DIMITER IVANOV, TORSTEN UTESCHER, A. RAHMAN ASHRAF

Palaeoclimate Evolution in Siberia and the Russian Far East from the Oligocene to Pliocene – Evidence from Fruit and Seed Floras

SVETLANA POPOVA, TORSTEN UTESCHER, DMITRIY GROMYKO