The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling

Öz The purpose of this research is to analyse of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counselling (PCG) programs in Turkish Republic of North Cyprus’ (TRNC) universities. In this research, the dissertations were analyzed with document analysis in terms of variables such as university, year, research topic, method, sample size, and data analysis techniques. In addition, descriptive statistics such as frequencies, percentages were also used by using SPSS-18 program. The sample of the research is the master's and doctoral theses, which give education in the field of PCG in the TRNC. These theses constitutes the examination of theses which have been complete until 2018. 168 dissertations were included in detailed analysis. As a result of the study, it was found that, mostly preferred topics in dissertations in the field of PCG until the date of 2018 are "Depression and / or Anxiety-stress", master thesis were concentrated in 2017, doctoral thesis were concentrated in 2018, the most used research method in master thesis were quantitative, and in doctoral thesis, mixed method.

Kaynakça

Arık, R. S., & Türkmen, M. (2009, Mayıs). Eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, 1-3 Mayıs, 2009, Çanakkale.

Baymur, F. B. (1972). Genel Psikoloji (Gözden geçirilmiş 15. Baskı). İstanbul: İnkılap Yayınevi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 17. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2012). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4. bs.). United States: Pearson Education.

Göktaş, Y., Hasançabi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., & Sözbilir, M. (2012). Trends in Educational Research in Turkey: A Content Analysis. Educational Sciences: Theory & Practice ,12(1), 455-459.

Güven, M., & Aslan, A.M. (2018). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında Türkiye’deki bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler üzerine bir inceleme, Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 11(55), 594-603.

Karakütük, K. (2002). Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme lisansüstü eğitimin planlanması (Geliştirilmiş 2.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Keldal, G., & Bilge, F. (2016). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında karma yöntemli araştırmalar: Bir içerik analizi çalışması. DOI: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563.03. (Erişim tarihi: 25 Mayıs 2018)

Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 117-130.

Şenyurt, S., & Özkan, Y.Ö. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi. Elementary Education Online, 16(2), 643-645, doi: 10.17051/ilkonline.2017.304724.

TC Yüksek Öğretim Kurulu. (2000). Türk yükseköğretiminin bugünkü durumu. Ankara.

Topses, G., & Serin N. B. (2014). Psikolojik danışmanlık ilke ve teknikleri. Ankara: Nobel.

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1= veritbn&kelimesec=352319 (Erişim tarihi : 27 mart 2018).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tpdrd906137, journal = {Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi}, issn = {1302-1370}, eissn = {1302-1370}, address = {}, publisher = {Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {111 - 127}, doi = {}, title = {The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling}, key = {cite}, author = {Bahar, Tuğçe and Görkem, Anıl} }
APA Bahar, T , Görkem, A . (2021). The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling . Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 11 (60) , 111-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/61022/906137
MLA Bahar, T , Görkem, A . "The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling" . Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 11 (2021 ): 111-127 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/61022/906137>
Chicago Bahar, T , Görkem, A . "The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 11 (2021 ): 111-127
RIS TY - JOUR T1 - The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling AU - Tuğçe Bahar , Anıl Görkem Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 127 VL - 11 IS - 60 SN - 1302-1370-1302-1370 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling %A Tuğçe Bahar , Anıl Görkem %T The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling %D 2021 %J Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi %P 1302-1370-1302-1370 %V 11 %N 60 %R %U
ISNAD Bahar, Tuğçe , Görkem, Anıl . "The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 11 / 60 (Mart 2021): 111-127 .
AMA Bahar T , Görkem A . The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2021; 11(60): 111-127.
Vancouver Bahar T , Görkem A . The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2021; 11(60): 111-127.
IEEE T. Bahar ve A. Görkem , "The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, c. 11, sayı. 60, ss. 111-127, Mar. 2021

20587 13837

Arşiv