Geç diskinezi: Bir gözden geçirme

Geç diskinezi nöroleptik ilaçlarla sağaltımın göreceli olarak geç döneminde ortaya çıkan bir hareket bozukluğudur. Uzun süre nöroleptik sağaltım alan hastaların yaklaşık %15-20’sinde görüldüğü, ileri yaş, kadın cinsiyet, duygudurum bozukluğu tanısının geç diskinezi riskini arttırdığı belirtilmektedir. Geç diskinezide harektler istemsiz ve yineleyici doğada olup, dudak, dil, çene, el ve ayak parmakları en çok etkilenen bölgelerdir. Hareketler olguların çoğunda hafif şiddette görülür, ancak şiddetli ve kalıcı olabildiği de bildirilmektedir. Patofizyolojisi ve sağaltımı kesinleşmemiştir. Sağaltımda en önemli noktanın nöroleptik ilacın kesilmesi olduğu belirtilmektedir.

Kaynak Göster