Doğum ardı psikoz tanısı konulan hastaların uzun süreli izlemi

Amaç: Bu çalışma doğum-ardı başlangıçlı ve doğumla ilişkili olmayan, ilk psikotik atağını geçiren kadın hastalarda sosyodemografik özelliklerin, klinik belirti olarak konfüzyonun varlığını ve uzun süreli izlem sonuçlarını araştırmak amacıyla tasarlandı. Yöntem: Çalışmaya 1998?2006 yılları arasında kliniğimizde tedavi gören, doğumdan sonraki ilk 6 ayda ortaya çıkan bir psikotik bozukluk geçirmekte olan 23 hasta alındı. Kontrol grubuna yaş ve eğitim yılı olarak doğum-ardı hasta grubuyla eşleştirilmiş doğumla ilişkili olmayan ilk psikotik atağını geçiren ve kliniğimizde tedavi gören 25 kadın hasta alındı. Sosyodemografik veri formu, Klinik Global İzlenim (KGİ) ölçeği, konfüzyonun varlığını değerlendirmek için Deliryum Derecelendirme Ölçeği (DDÖ) kullanıldı. İzlemdeki son tanılar DSM-IV tanı ölçütlerine göre konuldu. Bulgular: Doğum-ardı psikozun hastaların % 73.9'unda ilk doğumda geliştiği görüldü. Doğum-ardı psikoz olan 23 hasta 4.00±1.62 (2?6) yıl, kontrol grubu ise 3.96±1.24 (2?6) yıl izlendi. İzlem sonucunda doğum-ardı psikoz hastalarının % 21.7'sine DSM-IV'e göre duygudurum bozukluğu ve % 77.9'una şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar tanıları konuldu. Kontrol grubunda ise % 32.0'sine duygudurum bozukluğu ve % 68.0'ine şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar tanıları konuldu. Doğum-ardı psikoz hastalarında konfüzyon kontrol grubuna göre daha sık görüldü. Ruhsal bozukluklar doğum-ardı psikoz hastalarının izlenmesi süresince % 65.2 ve kontrol grubunda ise % 72 oranında yineledi. Sonuç: Doğum-ardı psikoz konfüzyonun varlığı dışında DSM-IV'te yer alan tanılardan farklı bir seyir göstermedi. İzlemde doğum-ardı psikoz ve doğum dışı ilk psikotik atak hastalarına benzer şekilde daha çok şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar tanısı konuldu. Bu sonuç DSM-IV'te belirtilen ruhsal bozukluk tanılarından, tanısal açıdan farklı bir değerlendirmeye gerek olmadığı düşüncesini desteklemektedir.

Long term follow-up of patients with postpartum psychosis

Objective: This research compared the demographic features, presence of confusion, and long-term follow-up results of women with postpartum psychosis to control subjects. Method: The study included 23 patients with symptoms that emerged in the six-month period after delivery who were followed-up between 1998 and 2006. The control group consisted of 25 age- and education level-matched female patients experiencing their first psychotic episode. Data were collected with a sociodemographic questionnaire, the Clinical Global Impression Scale, and the Delirium Rating Scale. Final diagnoses were made according to DSM-IV. Results: Among the postpartum women, 73.9% developed psychosis during their first parturition. The postpartum psychosis and control groups were followed-up for 4.00 ± 1.62 (range: 2-6) and 3.96 ± 1.24 (range: 2-6) years, respectively. During the follow-up period, 21.7% of the postpartum patients developed a mood disorder, and 77.9% developed schizophrenia and other psychotic disorders. Among those in the control group, 32.0% were diagnosed with a mood disorder and 68.0% with schizophrenia and other psychotic disorders. The distribution of final diagnoses in the 2 groups were similar. Patients with postpartum psychosis experienced more confusion than the control subjects. During the follow-up period, 65.2% of the patients with postpartum psychosis and 72% of the control patients had recurrence. Conclusion: The course of postpartum psychosis was similar to DSM-IV diagnostic criteria, except for the presence of confusion. During the follow-up period, most of the patients in both groups were diagnosed with schizophrenia and other psychotic disorders. This result indicated that there is no need for other diagnostic criteria for postpartum psychosis other than those presently contained in DSM-IV

Kaynakça

Agrawal P, Bhatia MS, Malik SC ve ark. (1997) Postpartum psychosis: a clinical study. Int J Soc Psychiatry, 43(3):217?22.

Altshuler LL, Hendrick V, Cohen LS ve ark. (1998) Course of mood and anxiety disorders during pregnancy and postpartum period. J Clin Psychiatry, 59:29?33.

Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM-IV), 4. baskı, (çev. ed.: E Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995.

Aydemir Ö, Noyan A, Gülseren AŞ ve ark. (1998) Deliryum Derecelendirme Ölçeğinin geliştirilmesi, güvenilirliği ve geçerliği. 3P Dergisi, 6: 21?27.

Blackmore ER, Jones I, Doshi M ve ark. (2006) Obstetric variables associated with bipolar affective puerperal psychosis. Br J Psychiatry, 188: 32?6.

Brockington IF, Cernik KF, Schofield EM ve ark. (1981) Puerperal psychosis: phenomena and diagnosis. Arch Gen Psychiatry, 38: 829?833.

Brockington I (2004) Postpartum psychiatric disorders. Lancet, 363: 303?310.

Chaudron LH, Pies RW (2003) The relationship between postpartum psychosis and bipolar disorder: a review. J Clin Psychiatry, 11: 1284?1292.

Danacı AE, Dinç G, Deveci A ve ark. (2000) Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. Turk Psikiyatri Derg, 11(3): 204?211.

Dean C, Kendell RE (1981) The symptomatology of puerperal illnesses. Br J Psychiatry, 139: 128?133.

Guy W (1976) ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology. Rockville, MD: US Department of Health and Human Services Publication (ADM), s. 218?22.

Halbreich U (2005) Postpartum disorders: Multiple interacting underlyıng mechanisms and risk factors. J Affect Disord, 88: 1?7.

Hays P, Douglas A (1984) A comparison of puerperal psychosis and the schizopheniform variant of manic depression. Acta Psychiatr Scand, 69: 177?181.

Kandrmas A, Winokur G, Crowe R ve ark. (1979) Postpartum mania. Br J Psychiatry, 135: 551?554.

Kendell RE, Chalmers JC, Platz C ve ark. (1987) Epidemiology of puerperial psychosis. Br J Psychiatry, 150: 662?673.

Kırpınar İ, Coşkun İ, Çayköylü A ve ark. (1999) First-case postpartum psychoses in eastern Turkey: a clinical case and follow-up study. Acta Psychiatr Scand, 100:199?204.

Müller C (1985) On the nosology of postpartum psychoses. Psychopathology, 18: 181?184.

Nonacs R, Cohen LS (1998) Postpartum mood disorders: diagnosis and treatment guidelines. J Clin Psychiatry, 59(suppl 2): 34?40.

O' Hara MW, Neunaber DJ, Zekoski EM ve ark. (1984) Prospective study of postpartum depression: prevalence, course, and predictive factors. J Abnorm Psychol, 93: 158?171.

Oosthuizen P, Russouw H, Roberts M ve ark. (1995) Is puerperal psychosis bipolar mood disorder? A phenomenological comparison. Compr Psychiatry, 36: 77?81.

Pfuhlmann B, Franzek E, Beckmann H ve ark. (1999) Long-term course and outcome of severe postpartum psychiatric disorders. Psychopathology, 32: 192?202.

Platz C, Kendell RE (1988) A matched-control follow-up and family study of puerperal psychoses. Br J Psychiatry, 153: 90?94.

Robertson E, Jones I, Craddock N ve ark. (2002) Predicting non-puerperal atakes of illness in women with bipolar affective puerperal psychosis (abstract). Presented at the Marce Society international biennial scientific meeting. Sept 25?27, Sydney, Australia.

Robling SA, Paykel ES, Dunn VJ ve ark. (2000) Long-term outcome of severe puerperal psychiatric illness: a 23 year follow-up study. Psychol Med, 30: 1263?1271.

Wisner KL, Peindl KS, Hanusa BH ve ark. (1994) Symptomatology of affective and psychotic illnesses related to childbearing. J Affect Disord, 30:77?87.

Wisner KL, Peindl KS, Hanusa BH ve ark. (1995) Psychiatric episodes in women with young children. J Affect Disord, 34: 1?11.

Dünya Sağlık Örgütü (1992) ICD?10 Ruhsal ve Davranışsal Bozuklukların Sınıflandırması, (çev. ed.: MO Öztürk, B Uluğ), Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Yayını, Ankara, 1993.

Kaynak Göster

Türk Psikiyatri Dergisi
  • ISSN: 1300-2163
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1990

39b26.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Trafikte öfke ifadesi: sürücü öfke ifadesi envanteri'nin geçerlik ve güvenilirliği

Burcu EŞİYOK, İrfan KORKUSUZ

Koro sendromu olgusu veya genital organların geri çekilmesi korkusu ile birlikte olan anksiyete bozukluğu

Hakan ATALAY

Savunma biçimleri testi'nin psikometrik özellikleri: güvenilirlik ve geçerlik çalışması

Nilgün Yılmaz, TÜLİN GENÇÖZ, MEHMET AK

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda metilfenidat tedavisine uyumda etkili olan sosyodemografik ve klinik etmenler

BİRİM GÜNAY KILIÇ, Ayhan BİLGİÇ, Kağan GÜRKAN, Ayla AYSEV

Manisa ilinde premenstrüel sendrom belirti örüntüsü ve belirti yaygınlığının araştırılması

Hakan ADIGÜZEL, Oryal TAŞKIN, AYŞEN ESEN DANACI

Prefrontal korteks: bellek işlevi ve bunama ile ilişkisi

Nurper Erberk ÖZEN, Murat REZAKİ

Düşünce-eylem kaynaşması, yükleme biçimleri, depresif ve obsesif-kompulsif belirtiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Serap PİRİ, Elif KABAKÇI

Streptokok enfeksiyonu ile ilişkili OKB ve tik bozukluğu olan dört olguda plazmaferez tedavisine yanıt

LÜTFULLAH BEŞİROĞLU, MEHMET YÜCEL AĞARGÜN, Özgür ÖZBEBİT, Mehmet SÖZEN, İmdat DİLEK, MUSTAFA GÜLEÇ

Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu'nun (EKA-GGK) türkiye'de geçerlik ve güvenilirlik çalışması

Nuray KARANCI, GÜLAY DİRİK, ORÇUN YORULMAZ

Doğum ardı psikoz tanısı konulan hastaların uzun süreli izlemi

CEBRAİL KISA, Çiğdem AYDEMİR, Aydın KURT, Sema GÜLEN, Erol GÖKA