Çocuk ve ergenlerde bipolar afektif bozukluk ve hiperaktivite ayırıcı tanısı

Çocukluk manisi varlığı geçen yüzyıldan beri bilinmesine rağmen klinisyenlerce pek az konulan bir tanıdır. Tanı koymada güçlük yaratan faktörlerin başında tablonun çocuklukta daha sık görülen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile benzerliği yatmaktadır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve mani arasında bazı belirtilerin ortak oluşu ve birlikte görülme oranının yüksek oluşu ayırıcı tanıyı güçleştirmektedir. DEHB olan çocukların ailelerinde bipolar afektif bozukluk (BAB) sıklığı arttığı gibi, BAB'u olanların ailelerinde de DEHB sıklığı artmıştır. Bu faktörler iki bozukluk arasındaki ilişkinin araştırılması gerektiğine işaret etmektedir. Tanı ayrımında BAB lehine olan bulgular cinsel konularla aşırı ilgilenme, büyüklük sanrıları, aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği bulgularının süreklilik göstermemesi, duygudurumda dalgalanmalar ve psikotik belirtilerdir. Ancak bu belirtiler değerlendirilirken çocuğun yaşı ve bilişsel gelişiminin gözönünde tutulması gerekmektedir. Değişik yaş ve gelişim seviyelerindeki çocuk ve gençlerin cinsel konularla aşırı ilgilenme davranışlarının ve büyüklük sanrılarının ortaya çıkış şekli farklı olacaktır. Hastanın tedaviye verdiği cevap tanı ayrımında kullanılmamaktadır. Tanının doğru konması uygun tedavi açısından çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı DEHB ve BAB arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırıcı tanı açısından tartışmak ve tanıda yol gösterici olabilecek noktaları vurgulamaktır.

Kaynak Göster