Viyana’da İskenderiye İzleri: Papirüs Müzesi

Bu yazıda Avusturya Milli Kütüphanesi içindeki Papirüs Müzesi tanıtılmaktadır. Papirüs Müzesi’nde, Mısır kültürüne ilişkin iki yüz kadar obje ve papirüs sergilenmektedir.

Alexandria Traces in Vienna: Papyrus Museum

Thispaper describes the Papyrus Museum in the Austrian National Library. In Papyrus Museum, two hundred objects and papyrus' about Egypt culture is exhibited

Kaynak Göster

APA Karagözoğlu Aslıyüksek, M . (2013). Viyana’da İskenderiye İzleri: Papirüs Müzesi . Türk Kütüphaneciliği , 27 (3) , 537-543 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48830/622061