Türk Kütüphaneciliğinin Öncülerinden Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu

Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu, Türk kütüphaneciğine, Türk Kütüphaneciler Derneği, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni (Bugünki adı Türk Kütüphaneciliği) ve kataloglama alanında büyük katkılar vermiştir. Saygı ve rahmetle anıyorum.

Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu who is one of the Pioneers of Turkish Librarianship

Professor Dr. Necmeddin Sefercioğlu made significant contributions to Turkish librarianship, Turkish Librarians Association, Turkish Librarians Association Bulletin (now called Turkish Librarianship), and cataloging. I remember with respect and compassion. 

Kaynakça

Bitri, E., Keseroğlu, H.S. (2018). Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları. E. Bitri, H. S. Keseroğlu (yay. haz.). İstanbul: Hiperyayın. Kataloglama kuralları (1980). N. Sefercioğlu, B. Ü. Çapar, A. Ertunç (yay. haz.). Ankara: Tübitak. Keseroğlu, H. S. (1995). Kataloglama Kurallarının eleştirisi üzerine. Türk Kütüphaneciliği. 9, 2 Sefercioğlu, N. (1994). Bir Kataloglama Kuralları Kitabı Üzerine. Türk Kütüphaneciliği 8, 4. Sefercioğlu, N. (1995). Yine Bir Kataloglama Kuralları Kitabı Üzerine. Türk Kütüphaneciliği 9, 4. Sefercioğlu, N. (2004). TKD Genel Merkez Konutu Nasıl Sağlandı? Türk Kütüphaneciliği 18, 2, 204-210 Türk Kütüphaneciliği Dergisi’nin 60. Yıl Belgeseli (2020). Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK

Kaynak Göster

APA Keseroğlu, H . (2020). Türk Kütüphaneciliğinin Öncülerinden Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu . Türk Kütüphaneciliği , 34 (1) , 85-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/53283/699786