TKD Kampüs: Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Gençlik Grubu

Bu çalışmada TKD Kampüs’ün kuruluş aşamaları, misyonu, vizyonu, kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen kültürel etkinliklerle ilgili bilgiler, geleceğe ilişkin planlamalar ve hedefler ile TKD Kampüs’ün iletişim bilgileri yer almaktadır

TLA Campus: Youth Group of Turkish Librarians'Association

In this paper, TLA Campus's establishment process, mission, vision, information about the events which have been carried out since the establishment of TLA Campus andits future plans and objects are mentioned. The contact information of TLA Campus is also provided

Kaynak Göster

APA Kızılöz, T . (2012). TKD Kampüs: Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Gençlik Grubu . Türk Kütüphaneciliği , 26 (4) , 794-796 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48835/622161