Pozitif Enerji

Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ çevresine her zaman positif enerji yaydı. Ben O’nun konuşmaları ve davranışlarından her zaman positif enerji aldım.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Positive Energy

Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ radiated positive energy to her environment. I have always received positive energy from her speeches and behaviors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kaynak Göster

APA Keseroğlu, H . (2020). Pozitif Enerji . Türk Kütüphaneciliği , 34 (2) , 321-322 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/55516/733756