Kütüphanelerin İşbirliği ve Karar Verme Süreçlerinin Oyun Teorisi Açısından Değerlendirilmesi

Oyun teorisi matematik alanında ortaya çıkmış bir model olup ekonomiden bilgisayar bilimlerine kadar birçok disiplinde kendine yer bularak, günümüzün popüler bir konusu haline gelmiştir. Rekabet, çatışma, işbirliği ve karar verme unsurlarına sahip olan modelin oyun teorisi olarak adlandırılması birden fazla karar alıcının etkileşimde bulunmasına bağlı olmakta, bireysel olarak alınan kararlar oyun teorisinin kapsamına girmemektedir. Bu yazıda genel olarak oyun teorisine ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve kütüphanelerarası rekabet, işbirliği ve kütüphane yönetimlerinin karar verme süreçleri oyun teorisi açısından değerlendirilmiştir.

Evaluation of Cooperation and Decision-Making Processes in Libraries in Terms of Game Theory

Game theory is a model that emerged in the field of mathematics and has become a popular subject of today, finding a place in many disciplines from economics to computer science. The model, which has competition, conflict, cooperation and decision-making elements, is called game theory, depending on the interaction of more than one decision-maker, and individual decisions are not included in the scope of game theory. In this paper, explanations about game theory are given in general and interlibrary competition, cooperation and decision-making processes of library administrations are evaluated in terms of game theory.

Kaynakça

Aba, A. (2018). Oyun teorisi, John Nash ve akıl oyunları. İktisat ve Toplum, 90, 65-71.

Akın, Z. ve Urhan, Ü. B. (2015). Davranışsal oyun teorisi. İktisat ve Toplum, 58, 10-16.

Corchuelo Martinez-Azua, B. (2020). Gamification assessment: A new experience in the degree of business administration and management. L. C. Carvalho, A. B. Noronha ve C. L. de Souza (Ed.). Learning styles and strategies for management students içinde (s. 94-110). Hershey, PA: IGI Global.

Dimand, M. A. ve Dimand, R. W. (2002). The history of game theory, volume 1: From the beginnings to 1945. London: Routledge.

Doğan, R., Yavuz, M., Küçükdemirci, İ. ve Eren, T. (2015). Öğrencilerde akıllı telefon kullanımının özellikleri bakımından oyun teorisi ile analiz edilmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 67-76.

Hayes, R. M. (2003). Cooperative game theoretic models for decision-making in contexts of library cooperation. Library Trends, 51(3), 441-461.

Karabacak, H. (2016). Herkes için oyun teorisi: Oyunlar-kavramlar-stratejiler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Karabacak, H. (2018). Yeni başlayanlar için oyun teorisi: Oyunlar-kavramlar-stratejiler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Rodriguez, F., ve Santiago, R. (2015). Gamificacion: Como motivar a tu alumnado y mejorar el clima en el aula. Barcelona, Spain: Grupo Oceano.

Weersinghe, S. (2016). A review of the possibility in applying game theory to libraries. Journal of the University Librarians’ Association of Sri Lanka, 19(2), 100-115.

Winston, W. L. (2004). Operations research: Applications and algorithms. Belmont, New York: Brooks/Cole Thomson Learning.

Yavuzaslan, K. (2019). İktisat bilimi laboratuvara mı taşınıyor? Deneysel iktisat ve oyun teorisi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 11(21), 428-444.

Zhong, Y. ve Hegde, A. (2008). Applying game theory in libraries: Review and preview. Library Philosophy and Practice, (August), 1-8.

Kaynak Göster

APA İbşiroğlu Bayram, E . (2020). Kütüphanelerin İşbirliği ve Karar Verme Süreçlerinin Oyun Teorisi Açısından Değerlendirilmesi . Türk Kütüphaneciliği , 34 (4) , 790-797 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/57830/805081