Küresel ağlar odağında kültür, kimlik ve mekân tartışmaları

Editörlüğünü Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Selma Koç Akgül ve Dr. Öğr. Üyesi Betül Pazarbaşı’nın yaptığı “Küresel ağlar odağında kültür, kimlik ve mekân tartışmaları” isimli kitap, Hiperyayın tarafından 2018 yılında yayımlanmıştır. Kitapta dikkat çekilen küreselleşme olgusu daha çok kültür ve iletişim odağında incelenmektedir. Dijital kültürün toplumsal süreçlerde yarattığı fırsatlar ya da meydan okumaların ekonomiden siyasete, sanattan sosyal yaşama kadar pek çok unsuru etkilediği, kitabın sıklıkla vurguladığı bilgiler arasındadır. 

Culture, Identity and Space Discussions under Consideration of Global Networks

The book "Culture, identity and space discussions under consideration of global networks" was edited by Assoc. Prof. Selma Koç Akgül and Assistant Prof. Betül Pazarbaşı and published by Hiperyayın in 2018. The highlighted fact of globalization is more likely to be evaluated focusing on culture and communication. Opportunities or challenges created by digital culture under social periods, affect a whole range of factors from economy to politics and from art to social life, is amongst the frequently highlighted information of the book.

Kaynakça

Akgül, S. K. ve Pazarbaşı, B. (Ed.). (2018). Küresel ağlar odağında kültür, kimlik ve mekân tartışmaları. İstanbul: Hiperyayın. ISBN: 978-605-2137-68-0; e-ISBN: 978-605-2018-67-3

Kaynak Göster

APA Öztemiz, S . (2019). Küresel ağlar odağında kültür, kimlik ve mekân tartışmaları . Türk Kütüphaneciliği , 33 (3) , 208-211 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/49081/594015