Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu

Öz Çocuklar, öğrenme ve gelişme haklarını kullanarak kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek ve mutlu bir çocukluk geçirebilmek için nitelikli hizmet veren donanımlı kütüphanelere ve yeterlilik sahibi kütüphanecilere ihtiyaç duyarlar. Kütüphanelerin yeterlilik sahibi personel ile nitelikli hizmet vermesi içinse, bir farkındalık içinde olunması gerekmektedir. Bülent Yılmaz’ın 2019 yılında Hiperlink Yayınları arasından çıkan Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu adlı kitabı -tam da bu farkındalığı oluşturmak ve güçlendirmek adına- Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, belediyelere, kişilere ve kurumlara bağlı olarak hizmet veren çocuk kütüphanelerindeki çalışanlara rehberlik etmek ve yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu, çocuk kütüphanelerine ilişkin yasal dayanaklara, yapısal unsurlara, temel işlem ve hizmetlere, meslek etiği ilkelerine ve iyi uygulama örneklerine yer veren kapsamlı bir kaynaktır. Kitapta kullanılan kaynaklar güncel ve güvenilirdir. Kitap, Türkiye'deki önemli bir literatür boşluğunu doldurmaktadır.

Yılmaz, B. (2019). Children’s Library Services Guide/ Bulent Yılmaz, Study team: Tugba Birkin… [and others] Istanbul: Hiperlink. 143p.; ISBN: 978-605-281-443-7

Kaynak Göster

APA Karagözoğlu Aslıyüksek, M . (2020). Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu . Türk Kütüphaneciliği , 34 (4) , 811-813 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/57830/827592