Çeşitli Boyutları İle Uzaktan Eğitim

Öz Covid-19 salgını sırasında birçok eğitim kurumu uzaktan eğitim sürecine dahil oldu. Bu süre zarfında bu tür eğitime alışkın olmadıkları için sadece eğitim kurumları değil, öğretim elemanları, öğretim görevlileri ve öğrenciler de birçok sorunla karşılaştı. Pandemi döneminde uzaktan eğitim konusunu ele almayı amaçlayan bu kitapta, uzaktan eğitimin kavramsal, altyapısal, teknolojik, bilişsel, ruhsal, sosyokültürel ve ekonomik boyutları vurgulanmakta ve tartışılmaktadır. Ayrıca Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerine uygulanan anket ile pandemi döneminde öğrencilerin yaşadığı sorunlar kapsamlı bir şekilde tartışılıyor.

Kaynakça

“Çeşitli Boyutları İle Uzaktan Eğitim” Güler Demir, Ayşenur Güneş, Hamid Derviş (Ed.) İstanbul: Hiperyayın. 2021. 212 s. ISBN: 978-625-7339-162

Kaynak Göster

APA Güneş, A . (2021). Çeşitli Boyutları İle Uzaktan Eğitim . Türk Kütüphaneciliği , 35 (1) , 119-121 . DOI: 10.24146/tk.895052