1.Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu 3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye: Değerlendirme ve Öneriler

Bu yazı, 3-5 Eylül 2014 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi’nde yapılan “Etik: Kuram ve Uygulama” ana konulu 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin kısa içerikleri, bir bölümünün eleştirisi ve genel bir değerlendirmesini kapsamaktadır.

1st International Symposium on Philosophy ofLibrary and Information Science Ethics September 3-5 2014 Kastamonu, Turkey: Evaluation and Recommendations

This article includes abstracts, critiques ofa part and general analyses ofproceedings presented at the 1st International Symposium on Philosophy ofLibrary and Information Science Ethics organized on September 3-5, 2014 in Kastamonu University with the main theme of “Ethics: Theory andPractice ”.

Kaynak Göster

APA Keseroğlu, H , Demir, G , Bitri, E , Güneş, A . (2014). 1.Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu 3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye: Değerlendirme ve Öneriler . Türk Kütüphaneciliği , 28 (4) , 675-697 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48744/620194