1934-1944 SENELERİ ARASINDAKİ KARAYOLU FAALİYETLERİNİN NAFİA MECMUASI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Bu çalışmada, Erken Cumhuriyet dönemi karayolu faaliyetleri 1934-1944seneleri arasında devlet tarafından yayınlanan Nafia Mecmuası üzerindenincelenmiştir. Dergi, tüm bayındırlık işlerine ait bilgileri aylık olarak vererekhalkı bilgilendirmeyi amaçlamaktaydı. Karayolu ile ilgili yapılan bütünfaaliyetler, ülkenin gelişmesinde önemli rol oynadığı gibi siyasal olarak dabüyük bir önem taşımaktaydı. Bu işleri hükümetin ne derecede önemsediği,yeni kurulan bir devletin hangi koşullarda bu işleri gerçekleştirebildiği veülkenin geleceğinde ne gibi etkileri olduğunu bu dergi vasıtasıylainceleyebilmek amacıyla, bu çalışma yapılmıştır. Nafia İşleri dergisi incelemelerikantitatif yöntemle yapılmış, dergi içerikleri belirlenmiş, karayolu ile ilgilibaşlıklar tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak da, Nafia işleri Dergisiüzerinden Erken Cumhuriyet Döneminde 10 sene içerisinde yapılmış karayoluile ilgili faaliyetler belirlenmiştir.

Analyzing Highway Activities through the Magazine Nafia between 1934-1944 Years

In this research, highway activities of Early Republican Period were analyzed through the Magazine Nafia in 1934-1944. All the developments about public works had been published monthly in this magazine and the aim was to raise awareness of the society. Investments about public works had crucial roles both for the development of the state and the politics of the government. This research has been done to see and analyze the works of the newly-established country under different circumstances, and to see its effects on future plans through the Magazine Nafia. The Magazine Nafia was analyzed with quantitative method; contents were specified and tabulated with the titles of highway; and these topics were interpreted. As a result, Early Republican Period was examined accordingly and the activities about highway in 10 years have been stated.

___

As Efdal, 2006, Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923 – 1960), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1935. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:2, Sayı: 7

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1936. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:2, Sayı: 8

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1936. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:2, Sayı: 9

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1936. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:2, Sayı: 10

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1936. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:2, Sayı: 11

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1936. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:2, Sayı: 12

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1936. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:3, Sayı: 1

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1936. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:3, Sayı: 2

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1936. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:3, Sayı: 3

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1936. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:3, Sayı: 4

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1936. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:3, Sayı: 5

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1936. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:3, Sayı: 6

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1936. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:3, Sayı: 7

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1937. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:3, Sayı: 8

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1937. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:3, Sayı: 9

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1937. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:3, Sayı: 10

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1937. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:3, Sayı: 11

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1937. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:3, Sayı: 12

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1937. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:4, Sayı: 1

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1937. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:4, Sayı: 2

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1937. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:4, Sayı: 3

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1937. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:4, Sayı: 4

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1937. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:4, Sayı: 5

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1937. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:4, Sayı: 6

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1937. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:4, Sayı: 7

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1938. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:4, Sayı: 8

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1938. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:4, Sayı: 9

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1938. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:4, Sayı: 10

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1938. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:4, Sayı: 11

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1938. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:4, Sayı: 12

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1938. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:5, Sayı: 1

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1938. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:5, Sayı: 2

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1938. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:5, Sayı: 3

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1938. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:5, Sayı: 4

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1938. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:5, Sayı: 5

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1938. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:5, Sayı: 6

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1938. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:5, Sayı: 7

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1939. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:5, Sayı: 8

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1939. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:5, Sayı: 9

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1939. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:5, Sayı: 10

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1939. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:5, Sayı: 11

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1939. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:5, Sayı: 12

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1939. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:6, Sayı: 1

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1939. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:6, Sayı: 2

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1939. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:6, Sayı: 3

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1939. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:6, Sayı: 4

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1939. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:6, Sayı: 5

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1939. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:6, Sayı: 6

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1939. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:6, Sayı: 7

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1940. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:6, Sayı: 8

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1940. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:6, Sayı: 9

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1940. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:6, Sayı: 10

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1940. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:6, Sayı: 11

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1940. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:6, Sayı: 12

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1940. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:7, Sayı: 1

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1940. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:7, Sayı: 2

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1940. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:7, Sayı: 3

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1940. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:7, Sayı: 4

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1940. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:7, Sayı: 5

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1940. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:7, Sayı: 6

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1940. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:7, Sayı: 7

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1941. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:7, Sayı: 8

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1941. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:7, Sayı: 9

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1941. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:7, Sayı: 10

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1941. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:7, Sayı: 11

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1941. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:7, Sayı: 12

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1941. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:8, Sayı: 1

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1941. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:8, Sayı: 2

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1941. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:8, Sayı: 3

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1941. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:8, Sayı: 4

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1941. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:8, Sayı: 5

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1941. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:8, Sayı: 6

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1941. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:8, Sayı: 7

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1942. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:8, Sayı: 8

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1942. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:8, Sayı: 9

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1942. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:8, Sayı:10

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1942. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:8, Sayı: 11

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1942. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:8, Sayı: 12

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1942. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:9, Sayı:1-2

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1942. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:9, Sayı:3-4

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1942. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:9, Sayı:5-6

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1942-1943. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:9, Sayı:7-8

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1943. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:9, Sayı:9-10

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1943. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:9, Sayı:11-12

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1943. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:10, Sayı:1-2

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1943. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:10, Sayı:3-4

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1943. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:10, Sayı:5-6

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1943-1944. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:10, Sayı: 7-8

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1944. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:10, Sayı:9-10

Bayındırlık İşleri Dergisi, 1944. T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Sene:10, Sayı:11-12

ÇOLAK Filiz, 2013. Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulaşım Politikasına Genel Bir Bakış, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 8/2, Winter 2013, P. 345-364.

GÜRGÖZELER Enver, 1997. Cumhuriyet Döneminde Karayollarındaki Gelişmeler (1923-1938), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.

İNCE Erdal, 2012. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’de Karayolu Ulaşımına Genel Bir Bakış Ve Köyde Ulaşım, ÇTTAD, XII/24.

Nafıa İşleri Mecmuası, 1934. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:1, Sayı: 1

Nafıa İşleri Mecmuası, 1934. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:1, Sayı: 2

Nafıa İşleri Mecmuası, 1934. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:1, Sayı: 3

Nafıa İşleri Mecmuası, 1934. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:1, Sayı: 4

Nafıa İşleri Mecmuası, 1934. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:1, Sayı: 5

Nafıa İşleri Mecmuası, 1934. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:1, Sayı: 6

Nafıa İşleri Mecmuası, 1934. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:1, Sayı: 7

Nafıa İşleri Mecmuası, 1935. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:1, Sayı: 8

Nafıa İşleri Mecmuası, 1935. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:1, Sayı: 9

Nafıa İşleri Mecmuası, 1935. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:1, Sayı: 10

Nafıa İşleri Mecmuası, 1935. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:1, Sayı: 11

Nafıa İşleri Mecmuası, 1935. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:1, Sayı: 12

Nafıa İşleri Mecmuası, 1935. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:2, Sayı: 1

Nafıa İşleri Mecmuası, 1935. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:2, Sayı: 2

Nafıa İşleri Mecmuası, 1935. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:2, Sayı: 3

Nafıa İşleri Mecmuası, 1935. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:2, Sayı: 4

Nafıa İşleri Mecmuası, 1935. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:2, Sayı: 5

Nafıa İşleri Mecmuası, 1935. T.C. Nafıa Vekâleti, Sene:2, Sayı: 6

TMH, 2006 TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri / Sayı 442-443 - 2006/2-3

___