SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ

İnsanoğlu tüketim odaklı yaşamı ile sadece diğer canlılar ve doğa için değil kendi neslinin devamı için de tehdit oluşturmaktadır. Bu bencil ve tüketime dayalı yaşam biçiminin terk edilerek doğal kaynakların korunmasını ve ihtiyaçların karşılanmasında devamlılık sağlayabilmeyi amaçlayan çalışmalar ile sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya konmuştur.21. yüzyılda, tüm dünyada doğrusal ekonomi uygulamaları terk edilerek döngüsel ekonomi uygulamalarına geçilmektedir. Bu durum, ‘’Al-Kullan-At’’ politikasının yerini ‘’Al-Kullan- Yeniden Kullan’’ politikasına bırakması anlamına gelmektedir. Bu değişim, sürdürülebilir kalkınmada önemli bir yere sahip olan atık yönetimi konusu için de çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, bölge insanının atık yönetimi uygulamalarına dair davranışlarını ve değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada, bölgedeki hane halkının atık ayrıştırma, geri dönüşüm ve çevreci ürün amblemlerini önemseme davranışları, Edirne’de 2018 yılında faaliyetine başlayan EDİKAB (Edirne Katı Atık Birliği) tesisine dair değerlendirmeleri ortaya konmaktadır.

EVALUATION OF THE WASTE MANAGEMENT PRACTICES WITH REGARD OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS BY HOUSEHOLD: EDİRNE CASE

Human being poses a threat, with his consumption-oriented life style, not only for the other living creatures and nature but also for the continuity of his generation. The concept of sustainable development was suggested through the studies aiming at preserving the natural resources and ensuring continuous fulfillment of needs by giving up this selfish and consumption-oriented style of living. In the 21st century, the whole world has been shifting from linear economy practices to circular economy practices. This means the “Buy-Use-Throw Away” mentality is being replaced by “Buy-Use-Reuse”. This shift is crucial for waste management, which is a subject having an important place in sustainable development. The aim of this study is to reveal the behaviors and evaluations of the people of the region regarding waste management practices. In this research, the behaviors of households in the region, waste sorting, recycling and caring about environmental product emblems and evaluations of EDİKAB (Edirne Solid Waste Association) facility, which started its activities in 2018, are presented.

Kaynakça

Atık Yönetimi Yönetmeliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 29314, 02 Nisan, 2015.

Aydın, S., Tufan, F., ‘’Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları’’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Yayınları, Cilt 11, Sayı 2, Konya 2018.

Bozkurt, Seçil., ‘’Evsel Nitelikli Katı Atıkların Geri Dönüşüm Olasılıkları ve Bertaraf Yöntemlerinin Araştırılması’, (Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği A.B.D. Adana 2012).

Carson, Rachel, Sessiz Bahar, (Çeviri: Güler, Çağatay), Palme Yayınları, Ankara 1962.

Gündüzalp, A. A., Güven, S., ‘’Atık, Çeşitleri, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Tüketici: Çankaya Belediyesi ve Semt Tüketicileri Örneği’’, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, ISSN, 1304-2823, Ankara 2016.

http://www.sadebiryasam.com/2017/01/sfr-atk-yasam.html, (18.11.2018)

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld, (12.08.2018).

https://tr.eurosport.com/futbol/euro-2016/2016/turkiye-nin-euro-2016-formalari-belli-oldu_sto5321418/story.shtml, (24.06.2019).

https://www.nufusu.com/il/edirne-nufusu, (15.02.2019).

Little, W., Fowler H. W., Coulson J., Onions C. T., The Shorter Oxford English Dictionary 3rd ed., Clerandon Press,1964. Munasinghe, M., Sustainable Development in Practice: Sustainomics Methodology and Applications, Cambridge University Press, New York 2009.

Palabıyık, Hamit, ‘’Belediyelerde Kentsel Katı Atık Yönetimi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği’’, (Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2001).

Topçuoğlu, Mehmet, ‘’Sürdürülebilir Kalkınma İçin Enerji Göstergeleri Çerçevesinde Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Karşılaştırılması’’, (Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2012).

Tokgöz, M.; Sarmaşık, N. M., “Çöp Sorunu ve Sağlık”, Çevre 82Sempozyumu, İzmir 1982.

WCED, Ortak Geleceğimiz Raporu (Brundtland Raporu), Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, World Commission on Environment and Development A/42/427, Geneva, Switzerland, 1987.

World Bank, Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., Van Woerden, F., What AWaste 2.0, Urban Development Series, A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, World Bank Group 2016.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed727716, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {941 - 957}, doi = {10.26468/trakyasobed.727716}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Tezel, Özgür and Küçükkancabaş, Selin and Yıldız, Emel} }
APA Tezel, Ö , Küçükkancabaş, S , Yıldız, E . (2020). SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 941-957 . DOI: 10.26468/trakyasobed.727716
MLA Tezel, Ö , Küçükkancabaş, S , Yıldız, E . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 941-957 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/58399/727716>
Chicago Tezel, Ö , Küçükkancabaş, S , Yıldız, E . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 941-957
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ AU - Özgür Tezel , Selin Küçükkancabaş , Emel Yıldız Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.727716 DO - 10.26468/trakyasobed.727716 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 941 EP - 957 VL - 22 IS - 2 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.727716 UR - https://doi.org/10.26468/trakyasobed.727716 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ %A Özgür Tezel , Selin Küçükkancabaş , Emel Yıldız %T SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ %D 2020 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 22 %N 2 %R doi: 10.26468/trakyasobed.727716 %U 10.26468/trakyasobed.727716
ISNAD Tezel, Özgür , Küçükkancabaş, Selin , Yıldız, Emel . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 / 2 (Aralık 2020): 941-957 . https://doi.org/10.26468/trakyasobed.727716
AMA Tezel Ö , Küçükkancabaş S , Yıldız E . SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ. Trakya University Journal of Social Science. 2020; 22(2): 941-957.
Vancouver Tezel Ö , Küçükkancabaş S , Yıldız E . SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 22(2): 941-957.
IEEE Ö. Tezel , S. Küçükkancabaş ve E. Yıldız , "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 22, sayı. 2, ss. 941-957, Ara. 2020, doi:10.26468/trakyasobed.727716