SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ

Sosyal medya kavramı her geçen gün farklı alanlarda daha da aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde bilgi, düşünce, bakış açısı, haber, içerik paylaşmak için çevrimiçi süreçlerin hem kişisel bazda, hem de işletmeler açısından farklı açılımlar sağladığı görülmüştür. Sosyal medyanın yaygınlaşması iletişim becerilerinin daha nitelikli bir hale gelmesi ve geniş ölçekli bir dünyaya adım atılmasına olanak sağlamıştır. Bu çalışma kapsamında sosyal medyanın diğer iletişim kanalları içinde nasıl bir konuma sahip olduğu ve kullanıcıların iletişim becerileri üzerinde ne kadar etkili olduğu konusunda nicel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Ortaya çıkan bulgular doğrultusunda sosyal medya kullanım nedenlerinin genel anlamda iletişim becerilerini arttırdığı sonucuna varılmıştır.

EFFECTS OF SOCIAL MEDIA USE REASONS ON COMMUNICATION SKILLS

The concept of social media is used more actively in different areas. Today, it has been observed that online processes for sharing information, thoughts, perspectives, news, and content provide different expansions both on a personal basis and for businesses. The widespread use of social media has enabled communication skills to become more qualified and to step into a large-scale world. In the study, the reasons of social media usage and the effects of communication skills on social media were evaluated. Quantitative analysis techniques were used on how social media has a position among other communication channels and how effective it is on users' communication skills. As a result of the research, it was concluded that the reasons for using social media increased communication skills in general.

Kaynakça

Akcan, Ş. (2018). Sağlık Çalışanlarında İletişim Becerileri (Konya İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akgül, A., & Çevik, O. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti.

Aziz, A. (2012). İletişime Giriş. Ankara: Hiperlink Yayınları.

Bostancı, M. (2015). Bı̇r Sı̇yasal İletı̇şı̇m Aracı Olarak Sosyal Medya: Mı̇lletvekı̇lı̇ ve Seçmen Örneğı̇nde Bı̇r Alan Araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Castronovo, C., & Huang, L. (2012). Social Media In an Alternative Marketing Communication Model. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 6(1), 117-134.

Chou, W. Y., Hunt, Y. M., Beckjord, E. B., Moser, R. P., & Hesse, B. W. (2009). Social Media Use in the United States: Implications for Health Communication. Journal of Medical Internet Fesearch, 11(4), 1-12.

Colleoni, E. (2013). CSR Communication Strategies for Organizational Legitimacy in Social Media. Corporate Communications, 18(2), 228 - 248.

Çağlar, İ., & Kılıç: (2012). Genel İletişim (5 b.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Davis, M., Paleg, K., & Fanning, P. (2015). İletişim Becerileri Evde ve İş Yerinde Başarı ve Etkili İletişim İçin Örneklerle Güçlü Stratejiler (3 b.). (S. E. İlhan, Çev.) Ankara: Alter Yayıncılık.

Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Evans, D. (2008). Social Media Marketing: An Hour A Day. Indianapolis: Wiley Publishing.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis. Boston: Pearson.

Işık, M. (2018). İletişim Bilimine Giriş (2 b.). Konya: Eğitim Yayınevi.

Kara, T., & Özgen, E. (2012). Sosyal Medya Akademi. İstanbul: Beta Basım.

Koçak, G. (2013). Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının ve Motivasyonlarının Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir'de Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi.

Korkut, F. (1996). İletişim Becerileri Eğitiminin Lise Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Değerlendirmelerine Etkisi. 3P Dergisi, 4(3), 191-198.

Köroğlu, E. (2017). İletişim Becerileri ve Öfke Denetimi (2. Baskı). Ankara: HYB Yayıncılık.

Küçükaslan, N. (2014). Etkili İletişim Teknikleri. Bursa: Ekin Yayınevi.

Macnamara, J., & Zerfass, A. (2012). Social Media Communication in Organizations: The Challenges of Balancing Openness, Strategy, and Management. International Journal of Strategic Communication, 6(4), 287-308.

Moorhead: A., Hazlett, D. E., Harrison, L., Carroll, J. K., Irwin, A., & Hoving, C. (2013). A New Dimension of Health Care: Systematic Review of the Uses, Benefits, and Limitations of Social Media for Health Communication. Journal of Medical Internet Research, 15(4), 1-16.

Özkaşıkçı, I. (2012). Sosyal Medya Pazarla(ma)? . İstanbul: Le Color Baskı.

Sanlav, Ü. (2014). Sosyal Medya Savaşları (1 b.). İstanbul: Hayat Yayıncılık.

Schivinski, B., & Dabrowski, D. (2016). The Effect of Social Media Communication on Consumer Perceptions of Brands. Journal of Marketing Communications, 22(2), 189-214.

Senelaj, B. (2014). Pazarlama Stratejı̇sı̇ Olarak Sosyal Medya İletı̇şı̇mı̇ İle Kurumsal İtı̇barı Oluşturmak: İletı̇şı̇m Sektöründe Bı̇r Araştırma. Yayınlanmanış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Social, W. A. (2019). Digital 2019: Global Internet Use Accelerates. Recuperado em, 2.

Stratten, S. (2012). Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler. İstanbul: MediaCat Kitapları.Uşaklı, H. (2014). Drama ve İletişim Becerileri Teori, Araştırma, Uygulama (3 b.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Vardarlier, P., & Özşahin, M. (2017). Social Media Use at Human Resource Management: The HRM performance effect.

Vardarlıer, P., & Zafer, C. (2019). Medya ve Toplum. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 355-361.

Vardarlıer, P. (2016). Sosyal Medya Stratejisi. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

Veil: R., Buehner, T., & Palenchar, M. J. (2011). A Work‐in‐Process Literature Review: Incorporating Social Media in Risk and Crisis Communication. Journal of Contingencies and Crisis Management, 19(2), 110-122.

Wendling, C., Radisch, J., & Jacobzone: (2013). The Use of Social Media in Risk and Crisis Communication. Fransa: OECD Publishing.

Zafer, C., & Vardarlıer, P. (2019). Toplumsal Gürültüden Toplumsal Hareketlere Sosyal Medyanın Rolü: Arap Baharı ve Gezi Parkı Olayları Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 379-390.

Zıllıoğlu, M. (2008). İletişim Nedir? İstanbul: Cem Yayınevi.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed741894, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {23}, pages = {191 - 212}, doi = {10.26468/trakyasobed.741894}, title = {SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Onarman, Beste and Vardarlıer, Pelin} }
APA Onarman, B. & Vardarlıer, P. (2021). SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (1) , 191-212 . DOI: 10.26468/trakyasobed.741894
MLA Onarman, B. , Vardarlıer, P. "SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 191-212 <
Chicago Onarman, B. , Vardarlıer, P. "SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 191-212
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ AU - Beste Onarman , Pelin Vardarlıer Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.741894 DO - 10.26468/trakyasobed.741894 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 212 VL - 23 IS - 1 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.741894 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ %A Beste Onarman , Pelin Vardarlıer %T SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ %D 2021 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 23 %N 1 %R doi: 10.26468/trakyasobed.741894 %U 10.26468/trakyasobed.741894
ISNAD Onarman, Beste , Vardarlıer, Pelin . "SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 / 1 (Haziran 2021): 191-212 .
AMA Onarman B. , Vardarlıer P. SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ. Trakya University Journal of Social Science. 2021; 23(1): 191-212.
Vancouver Onarman B. , Vardarlıer P. SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 23(1): 191-212.
IEEE B. Onarman ve P. Vardarlıer , "SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 23, sayı. 1, ss. 191-212, Haz. 2021, doi:10.26468/trakyasobed.741894
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1305-7766
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Trakya Üniversitesi

62.5b31.9b