RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Otomotiv sektörü incelendiğinde, içerisinde birçok alt sektör ve faaliyeti barındırdığı ve bu nedenle birçok risk unsurunu da taşıdığı bir gerçektir. Bu doğrultuda, otomotiv sektöründe bir örneklem üzerinde risk yönetiminin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda; otomotiv sektörünün yapısı itibariyle işletmelerin iç ve dış risklerinin farkına vararak yönetmek durumunda kaldıkları görülmüştür. Bu doğrultuda, risk yönetim süreci işletmelerin büyük bir kısmında yıllar öncesinde başlamış olup, yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. İşletmelerin risk yönetim sürecini başlatmalarında etkili olan nedenler arasında işletmenin hedeflerini, stratejilerini etkileyecek risklerin önlenmesi, finansal risklere karşı önlem alma ihtiyacı ve yasal zorunluluklar ilk sıralardadır. Odaklanılan risk gruplarına bakıldığında ise, finansal riskler yine ön planda bulunmakta, onu stratejik riskler izlemektedir.

WHERE WE ARE IN RISK MANAGEMENT? EXAMPLE OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

When the automotive industry is examined, it contains many sub-sectors and activities. Therefore, it carries many risk factors. In this direction, a study has been carried out in order to reveal the current situation of risk management. As a result of the structure of the automotive industry, enterprises have to realize and manage their internal and external risks. Therefore, the risk management process started many years ago and is widely implemented. Among the reasons for starting risk management are the prevention of risks that will affect the targets and strategies, the need to take measures actions against financial risks and also legal obligations. Looking at the risk groups focused on, financial risks are still in the first place, followed by strategic risks.

Kaynakça

Aziz, N. A. A., Manab, N. A., & Othman, S. N. (2016). Critical Success Factors of Sustainability Risk Management (SRM) Practices in Malaysian Environmentally Sensitive Industries. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219, 4–11. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.025

Berry-Stölzle, T. R., & Xu, J. (2018). Enterprise Risk Management and the Cost of Capital. Journal of Risk and Insurance, 85(1), 159–201. http://doi.org/10.1111/jori.12152

Blackhurst, J. V., Scheibe, K. P., & Johnson, D. J. (2008). Supplier risk assessment and monitoring for the automotive industry. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(2), 143–165. http://doi.org/10.1108/09600030810861215

Blos, M. F., Quaddus, M., Wee, H. M., & Watanabe, K. (2009). Supply chain risk management (SCRM): a case study on the automotive and electronic industries in Brazil. Supply Chain Management: An International Journal, 14(4), 247–252. http://doi.org/10.1108/13598540910970072

Bolak, M. (2004). Risk ve Yönetimi. İstanbul: Birsen Yayınevi.

Çalışkan Maya, İ. (2011). Eğitim Kurumlarında Risk Yönetimi (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Culp, C. L. (2002). The Art of Risk Management – Alternative Risk Transfer, Capital Structure, and the Convergence of Insurance and Capital Markets. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Essinger, J., & Rosen, J. (1991). Using Technology for Risk Management (1. Baskı). England: Woodhead-Faulkner.

Fikirkoca, M. (2003). Bütünsel Risk Yönetimi. İstanbul: Pozitif Matbaacılık.

Güneş, Ş., & Teker, S. (2010). Türk Enerji Sektöründe Kurumsal Risk Farkındalığı. Doğuş Üniversitesi Dergisiş, 11(1), 64–76.

Hiebl, M. R. W., Duller, C., & Neubauer, H. (2019). Enterprise risk management in family firms: evidence from Austria and Germany. Journal of Risk Finance, 20(1), 39–58. http://doi.org/10.1108/JRF-01-2018-0003

Kaya, P., & Uzay, Ş. (2017). İşletmelerin Sürekliliğini Tehlikeye Düşürecek Riskler ve Kontrol Önerileri: KOBİ’lerde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (Temmuz 2017 (Özel Sayı)), 46–64. http://doi.org/10.25095/mufad.402247

Koç, S., & Çelik, A. (2015). Krumsal Risk Yönetimi: Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Dergisi, 16(2).

Lechner, P., & Gatzert, N. (2018). Determinants and value of enterprise risk management: empirical evidence from Germany. European Journal of Finance, 24(10), 867–887. http://doi.org/10.1080/1351847X.2017.1347100

Lundqvist, S. A., & Vilhelmsson, A. (2018). Enterprise Risk Management and Default Risk: Evidence from the Banking Industry. Journal of Risk and Insurance, 85(1), 127–157. http://doi.org/10.1111/jori.12151

Manuel, E. (2007). Innovation and Risk Management (No. MPRA Paper No. 2277).

Onat, O. K., Akın, O., & Eser, E. D. (2014). İşletmelerde Risk Kavramı Farkındalığı: Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5(11), 21–39.

Özçetin, N. (2017). Süt Üretim İşletmelerinde Risk Yönetimi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 125–137.

Sakız, B. (2017). Airlines and Risk Management with Financial Ratios: Turkısh Airlines Case Study. Pressacademia, 3(1), 96–103. http://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.396

Stiller, D., & Joehnk, P. (2014). Risk Management in Companies A Questionaire as an Instrument for analysing the Present Situation (C. 22). Bratislava.

TAYSAD. (y.y.). (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) Hakkımızda. Tarihinde 30 Mayıs 2018, adresinden erişildi https://www.taysad.org.tr/tr/sayfa/Hakkimizda

Themsen, T. N., & Skærbæk, P. (2018). The performativity of risk management frameworks and technologies: The translation of uncertainties into pure and impure risks. Accounting, Organizations and Society, 67(January), 20–33. http://doi.org/10.1016/j.aos.2018.01.001

Thun, J.-H., & Hoenig, D. (2011). An empirical analysis of supply chain risk management in the German automotive industry. International Journal of Production Economics, 131(1), 242–249. http://doi.org/10.1016/J.IJPE.2009.10.010

Topçu, B. (2013). İşletmelerde Kurumsal Risk Yönetimi (Yayın No:). İstanbul: İTO Akademik Yayınlar.

Treasury Board Secretariat. (1999). Best Practices in Risk Management: Private and Public Sectors Internationally. Ottawa.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed567567, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {1001 - 1020}, doi = {10.26468/trakyasobed.567567}, title = {RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Küçükoğlu, Mübeyyen} }
APA Küçükoğlu, M . (2020). RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 1001-1020 . DOI: 10.26468/trakyasobed.567567
MLA Küçükoğlu, M . "RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 1001-1020 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/58399/567567>
Chicago Küçükoğlu, M . "RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 1001-1020
RIS TY - JOUR T1 - RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ AU - Mübeyyen Küçükoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.567567 DO - 10.26468/trakyasobed.567567 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1001 EP - 1020 VL - 22 IS - 2 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.567567 UR - https://doi.org/10.26468/trakyasobed.567567 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ %A Mübeyyen Küçükoğlu %T RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 22 %N 2 %R doi: 10.26468/trakyasobed.567567 %U 10.26468/trakyasobed.567567
ISNAD Küçükoğlu, Mübeyyen . "RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 / 2 (Aralık 2020): 1001-1020 . https://doi.org/10.26468/trakyasobed.567567
AMA Küçükoğlu M . RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Trakya University Journal of Social Science. 2020; 22(2): 1001-1020.
Vancouver Küçükoğlu M . RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 22(2): 1001-1020.
IEEE M. Küçükoğlu , "RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 22, sayı. 2, ss. 1001-1020, Ara. 2020, doi:10.26468/trakyasobed.567567