OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı, 6 (60- 72 ay) yaşındaki çocukların sahip oldukları oyun becerilerini ölçmek için, Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ile yapı geçerliliği incelenen ve ardından Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile bağımsızlık modeli ve hipotez modeli arasındaki uyumu test edilen likert tipi bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın örneklemi 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Edirne ilinde yer alan anaokullarında öğrenim görmekte olan 6 yaşındaki (60-72 ay arasındaki) 243 çocuğun anne ve babaları oluşturmaktadır. AFA sonucunda, toplam varyansın % 36.16’sını açıklayan ve tek boyuttan oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Tek boyutlu yapıyı test etmek için CFA yapılmıştır. Sonuçlar model için tatmin edici düzeyde bir uyum göstermiştir. (χ2/df=1.49, CFI=.94, RMSEA=.046). Tek boyutlu Oyun Becerileri Ölçeğinin standardize edilmiş regresyon katsayıları .42 ile .75 arasında değişmekte olup, istatistiksel olarak anlamlıdırlar. İç tutarlılık güvenirlik analizi Cronbach alfa değeri .93 olup yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir

THE STUDY FOR VALIDITY AND RELIABILITY OF THE EVALUATION OF GAME SKILLS SCALE

The purpose of this study was to develop Likert type scale for measuring 6year-old (between 60-72 months) children's skills in the game while examining construct validity and testing the fit between independence model and the hypothesized model through confirmatory factor analysis (CFA) after performing exploratory factor analysis (EFA).The explanatory consists of 6-year-old (60-72 month-olds) 243 parents of students studying in kindergartens parents in the province of Edirne in the 2011-2012 academic years. As a result of EFA, Scale for Game Skills Scale (GSS) revealed one-factor and this factor explained 36.16% of total variance. CFA was performed to test a one-factor model of the Game Skills Scale. Results demonstrated a satisfactory fit for model (χ2/df=1.49, CFI=.94, RMSEA=.046). The standardized regression coefficients of the one-factor Game Skills Scale changed from .42 to .75 and all of these coefficients were statistically significant. Accordingly, internal consistency reliability analysis was performed. Cronbach alpha was .93 which indicates a high internal consistency. Key Worlds: Game, Skills of Game, Kindergarten, Games Skill Scale

Kaynak Göster

Bibtex @ { trakyasobed326208, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {15}, pages = {239 - 250}, doi = {}, title = {OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Fazlıoğlu, Yeşim and Ilgaz, Gökhan and Papatğa, Erdal} }
APA Fazlıoğlu, Y , Ilgaz, G , Papatğa, E . (2013). OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (1) , 239-250 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30217/326208
MLA Fazlıoğlu, Y , Ilgaz, G , Papatğa, E . "OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2013 ): 239-250 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30217/326208>
Chicago Fazlıoğlu, Y , Ilgaz, G , Papatğa, E . "OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2013 ): 239-250
RIS TY - JOUR T1 - OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Yeşim Fazlıoğlu , Gökhan Ilgaz , Erdal Papatğa Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 250 VL - 15 IS - 1 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Yeşim Fazlıoğlu , Gökhan Ilgaz , Erdal Papatğa %T OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2013 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Fazlıoğlu, Yeşim , Ilgaz, Gökhan , Papatğa, Erdal . "OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 1 (Mart 2013): 239-250 .
AMA Fazlıoğlu Y , Ilgaz G , Papatğa E . OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Trakya University Journal of Social Science. 2013; 15(1): 239-250.
Vancouver Fazlıoğlu Y , Ilgaz G , Papatğa E . OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 15(1): 239-250.