ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik destek algısı ve akademik beklentilere yönelik stres düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, müzik öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği, resim öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden eğitimi ve spor öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencileri katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin akademik destek algılarının belirlenmesi için Mazer ve Thompson (2011) tarafından geliştirilen, Arslan ve Akın (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan, Öğrenci Akademik Destek Ölçeği Türkçe Formu kullanılmıştır. Katılımcıların akademik beklentilere yönelik streslerinin belirlenmesi için Ang ve Huan (2006) tarafından geliştirilen, Akın, Abacı ve Çetin (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan Akademik Beklentilere Yönelik Stres Envanteri kullanılmıştır. Veriler, bağımsız t test, one-way ANOVA ve Pearson Product Moment Correlation kullanılarak analiz edilmiştir. Cinsiyetler arasında bilgi, saygı, motivasyon ve rahatlatma desteği ile kişisel beklentilere yönelik stres boyutlarından anlamlı farklılık bulunmuştur. Katılımcıların bölümlerine göre akademik destek ve stres değerlerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Akademik destek ile akademik beklentilere yönelik stres arasından anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Kamu Personeli Seçme Sınavı, öğretmen adaylarının kariyerini önemli derecede etkilemekte, öğretmen adaylarını zorlu bir yarışa dâhil etmekte, ailelerin ve adayların büyük bir beklenti içerisine girmesine neden olmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, öğretmen adayları tarafından algılanan desteğin bir baskı unsuru oluşturabildiği ve akademik beklentilere yönelik stres düzeylerini artırdığı söylenebilir

THE EXAMINATION OF ACADEMIC SUPPORT PERCEPTION AND STRESS RELATED TO ACADEMIC EXPECTATION OF TEACHER CANDIDATES

The aim of this study was to examine academic support perception and stress related to academic expectation of teaching candidates. Forth grade students in departments of German, science, English, music, pre-school, psychological counseling and guidance, art, Turkish, classroom, social sciences teaching in faculty of education and physical education and sports teaching in faculty of sport sciences at Mugla Sitki Kocman University participated in the study. Students Academic Support Scale, developed by Mazer and Thopson (2011), adapted to Turkish language by Arslan and Akın (2014), was used to find out perceived academic support. Academic Expectation Stress Inventory, developed by Ang and Huan (2006), adapted to Turkish language by Akın, Abacı and Çetin (2009), was used to find out level of academic expectation stress. Data was analyzed by using independent t test, one-way ANOVA and Pearson Moment Correlation. Significant differences were found between genders in terms of informational, esteem, motivational and venting support, and expectation of self. Significant differences were found between some of departments in terms of academic support and academic expectation stress. Significant correlations were found between academic support and academic expectation stress. Public Personnel Selection Examination markedly affects the careers of teacher candidates, includes them in a difficult competition and causes teacher candidates and their families to have great expectations. With the results of this study, it can be said that perceived support of teacher candidates may cause pressure and increase academic expectation stress

Kaynak Göster

Bibtex @ { trakyasobed326042, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {18}, pages = {271 - 282}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Yıldız, Mevlüt and Şenel, Ender and Can, Süleyman} }
APA Yıldız, M , Şenel, E , Can, S . (2016). ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 271-282 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30208/326042
MLA Yıldız, M , Şenel, E , Can, S . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2016 ): 271-282 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30208/326042>
Chicago Yıldız, M , Şenel, E , Can, S . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2016 ): 271-282
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - Mevlüt Yıldız , Ender Şenel , Süleyman Can Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 282 VL - 18 IS - 1 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A Mevlüt Yıldız , Ender Şenel , Süleyman Can %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2016 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 18 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldız, Mevlüt , Şenel, Ender , Can, Süleyman . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 1 (Mart 2016): 271-282 .
AMA Yıldız M , Şenel E , Can S . ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Trakya University Journal of Social Science. 2016; 18(1): 271-282.
Vancouver Yıldız M , Şenel E , Can S . ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 18(1): 271-282.