KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışmanın amacı, 1 Haziran 2020 tarihli konut kredisi faiz oranı indirimi duyurusunun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) pay getirileri üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada, olay çalışması yöntemi kullanılmış ve olay penceresi -5,+5 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemi 33 adet GYO’dan oluşmaktadır. Analiz sonuçları, konut kredisi faiz oranı indirimi duyurusunun GYO paylarında anormal getiriye neden olduğunu göstermiştir.

INVESTIGATING THE IMPACT OF MORTGAGE CREDIT INTEREST RATE DISCOUNT ANNOUNCEMENT ON STOCK RETURNS OF REAL ESTATES INVESTMENT TRUSTS

Aim of this study is to examine the impact of mortgage interest rate discount announced on 1st of June 2020 on Real Estates Investment Trusts (REIT) stock returns. Event study method is employed, whereas event window is determined as -5,+5. A total of 33 REITS are comprised in the sample. Empirical findings imply that mortgage interest rate discount announcement seem to initiate abnormal returns on REIT stocks.

Kaynakça

Abagail McWilliams & Donald Siegel, “Event Studies in Management Research: Theoretical and Empirical Issues”, Academy of Management Journal, 40(3), 1997, s. 626-657.

Arthur J. Keown & John M. Pinkerton, “Merger announcements and trading activity: An empirical investigation”, Journal of Finance, 36(4), 1981, s. 55-869.

Ayse Altiok-Yilmaz & Elif Akben-Selcuk. "Information Content of Dividends: Evidence From Istanbul Stock Exchange", International Business Research 3.3, 2010, s. 126.

Basın Açıklaması, https://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bankamiz-ZB/basin-odasi/BasinBultenleri/ortak_basin_aciklamasi_88A06_01062020.pdf, (20.07.2020).

Bilal Özdemir & Fatma Türker, “2002-2006 Döneminde Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına Enflasyon ve Faiz Oranlarının Etkisi”, 2007, http://www.akademiktisat.net/calisma/insaat_gmenkul/gmenkul_bozdemir_fturker.htm.

Chen, K. & Daniel Tzang, “Interest-Rate Sensitivity of Real Estate Investment Trusts”, Journal of Real Estate Research, 3(3), 1988, s. 13-22.

Craig A. Mackinlay, “Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, 1997, s. 13-39.

Dirk Brounen, Melissa P. Prado & Marno Verbeek. "Real estate in an ALM framework: The case of fair value accounting." Real Estate Economics, 38.4, 2010, s. 775-804.

Frank K. Reilly & Keith C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management, Solutions Manual. Sixth edition, 1999.

Glenn Mueller & Keith Pauley, “The Effect of Interest-rate Movements on Real Estate Investment Trusts”, The Journal of Real Estate Research, 10(3), 1995, s. 319-325.

Glenn N. Pettengill & John M. Clark, “Estimating expected returns in an event study framework: Evidence from the dart board column”, Q J BusEcon, 2001, s. 3-21.

Hüseyin Çetin, Mehmet Nuri Salur & Ahmet Akusta, “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: BİST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri Üzerine Bir İnceleme”, Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 3(1), 2020, s. 66-74.

James M. Patell, “Corporate Forecasts Earning Per Share and Stock Price Behavior: Empirical Test”, Journal of Accounting Research, 14(2), 1976, s. 246-276.

Jeffrey F. Jaffe, “Special information and insider Trading”, The Journal of Business, 47(3), 1974, s. 410-428.

John Binder, (1998). “The Event Study Methodology Since 1969”, Review of Quantitative Finance and Accounting,1998, s. 11-137.

Kemal Eyüboğlu & Halil İbrahim Bulut, “Şirketlere Özgü Haberlerin Hisse Performansına Etkisi: BİST-30 Şirketleri Örneği”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2016, s. 113-138.

Kurumlar Vergisi Kanunu. (2006). 20 Temmuz 2020 tarihinde https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf adresinden erişildi.

Manolis G. Kavussanos & Anna Tsounia, “Merger announcements and insider trading activity: An empirical comparative investigation in LSE and ASE”, 2007, In 4th Applied Finance and Economics Conference (AFE).

Mark L. Mitchell & Jeffry M. Netter, “The Role of Financial Economics in Securities Fraud Cases: Applications at the Securities and Exchange Commission”, The Business Lawyer, 49(2), 1994, s. 545-590.

Martin Hoesli, Stanimira Milcheva, S. & Alex Moss, “Is Financial Regulation Good or Bad for Real Estate Companies?–An Event Study”, The Journal of Real Estate Finance and Economics, 2017, s. 1-39.

Robert G. Bowman, “Understanding and Conducting Event Studies”, Journal of Business Finance & Accounting. 10(4), 1983, s. 561-584.

Sermaye Piyasası Kurulu, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tanıtım Rehberi, 20 Temmuz 2020 tarihinde https://www.spk.gov.tr/Sayfa/AltSayfa/409 adresinden erişildi.

Stephen J. Brown & Jerold B. Warner, “Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies”, Journal of Financial Economics, 1985, s. 3-31.

Şakir Sakarya, “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Olay Çalışması (Event Study) Yöntemi İle Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7(13), 2011, s. 147-162.

TURK rating. Nisan 2020. Sektör Raporları. Türkiye Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü. 25 Temmuz 2020 tarihinde http://turkrating.com/gayrimenkul-yatirim-ortakligi-gyo-nisan-2020-89726.html adresinden erişildi.

Yan Huang & Chunlu Liu, “A-Reit Price Responses to Cash Rate Changes”, in AUBEA 2010: Construction Management(s): Proceedings of the 35th Australasian Universities Building Education Association Annual Conference, AUBEA, Melbourne, 2010, A042–1 - A042–11.

Yaniv Konchitchki & Daniel E. O’Leary, “Event study methodologies in information systems research”, International Journal of Accounting Information Systems, 2011, s. 99-115.

Yusuf Kaderli & Hatice Başkaya, “Halka açık firmalarda kâr payı dağıtım duyurularının hisse senedi fiyatlarına etkisinin ölçülmesi: Borsa İstanbul’da bir uygulama”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 2014, s. 49-64.

William F. Sharpe “A Simplified Model for Portfolio Analysis”, Management Science, 9(2), 1963, s. 277-293.

REITs: What They Are and How to Invest in Them, 2020, https://www.nerdwallet.com/article/investing/reit-investing, (25.01.2021).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed875706, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {23}, pages = {929 - 940}, doi = {10.26468/trakyasobed.875706}, title = {KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Kandır, Serkan and Elbir Mermer, Gözde} }
APA Kandır, S. & Elbir Mermer, G. (2021). KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (2) , 929-940 . DOI: 10.26468/trakyasobed.875706
MLA Kandır, S. , Elbir Mermer, G. "KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 929-940 <
Chicago Kandır, S. , Elbir Mermer, G. "KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 929-940
RIS TY - JOUR T1 - KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AU - Serkan Kandır , Gözde Elbir Mermer Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.875706 DO - 10.26468/trakyasobed.875706 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 929 EP - 940 VL - 23 IS - 2 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.875706 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %A Serkan Kandır , Gözde Elbir Mermer %T KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2021 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 23 %N 2 %R doi: 10.26468/trakyasobed.875706 %U 10.26468/trakyasobed.875706
ISNAD Kandır, Serkan , Elbir Mermer, Gözde . "KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 / 2 (Aralık 2021): 929-940 .
AMA Kandır S. , Elbir Mermer G. KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Trakya University Journal of Social Science. 2021; 23(2): 929-940.
Vancouver Kandır S. , Elbir Mermer G. KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 23(2): 929-940.
IEEE S. Kandır ve G. Elbir Mermer , "KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 23, sayı. 2, ss. 929-940, Ara. 2021, doi:10.26468/trakyasobed.875706