KARAMANOĞULLARI’NIN TARSUS’TA TUTUNMA MÜCADELESİ VE BÖLGEDEKİ ANADOLU BEYLİKLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ

Türkiye Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla birlikte siyasi ve sosyal olaylar neticesinde ortaya çıkan beylikler dönemi, Türkiye tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu beyliklerden Karamanoğulları, Türk tarihi kadar, Türk diline ve kültürüne sahip çıkan beylik olması açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Beylikten ziyade bir devlet olarak da anılmasının yanında, Bizans entrikasını aratmayacak olan Selçuklu ve daha sonra Memlûk-Osmanlı siyasî dengesinde oynadığı roller ve Osmanlı Devleti’ne yaşattığı siyasi zorluklarla da tarihe geçmiştir. Kendisini Türkiye Selçuklu Devleti’nin gerçek mirasçısı olarak gören Karamanoğulları, diğer Türk beylikleri üzerinde de etkin olmak istemişlerdir. Özellikle Tarsus’un da içinde bulunduğu Çukurova’nın zengin toprakları Karamanoğulları’nın da yıllarca süren mücadelesine sahne olmuştur. Tarsus, Anadolu’nun Suriye’ye açılan kapısı olması yanında yönetim ve ticaret merkezi olarak da stratejik bir konuma sahiptir. Bu çalışmada Karamanoğulları’nın Tarsus’ta tutunma mücadelesi ve bu mücadeleler sırasında Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları Beylikleriyle ve dolayısıyla onların bağlı bulunduğu Memlûk Devleti ile olan ilişkileri üzerinde durulacaktır

THE STRUGGLES OF KARAMANIDS’ TO HOLD ON TARSUS AND THE RELATIONSHIPS WITH THE ANATOLIAN PRINCIPALITIES IN THE REGION

The principalities period, which emerged as a result of political and social events as the central authority of Anatolian Seljuk State weakened, has a significant place in terms of Turkey’s history. Among these principalities, Karamanid Dynasty has extra importance that protected Turkish language and culture, as much as in Turkish history. Besides being referred to as a state rather than a principality, it went down in history with the roles which was equally as good as Byzantine intrigues, played in Seljuk, and later in Memluk-Ottoman political stability, as well as rising Ottoman Empire. Karamanids, who perceived themselves as the real heir of Anatolian Seljuk State, desired to be forceful also on other Turkish principalities. Especially the rich soils of Cukurova, in which Tarsus also takes place, witnessed the fighting of Karamanids that lasted for many years. Tarsus has a strategic status as an administration and trade center, besides being the door of Anatolia that opens to Syria. In this study, the struggles of Karamanids’ in order to hold on Tarsus, and its relationships with Ramazan and Dulkadir principalities and hence will focus on relations with the Mamluks which they connected

Kaynak Göster

Bibtex @ { trakyasobed326045, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {18}, pages = {315 - 329}, doi = {}, title = {KARAMANOĞULLARI’NIN TARSUS’TA TUTUNMA MÜCADELESİ VE BÖLGEDEKİ ANADOLU BEYLİKLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ}, key = {cite}, author = {Kılıç, Ayşegül} }
APA Kılıç, A . (2016). KARAMANOĞULLARI’NIN TARSUS’TA TUTUNMA MÜCADELESİ VE BÖLGEDEKİ ANADOLU BEYLİKLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 315-329 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30208/326045
MLA Kılıç, A . "KARAMANOĞULLARI’NIN TARSUS’TA TUTUNMA MÜCADELESİ VE BÖLGEDEKİ ANADOLU BEYLİKLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2016 ): 315-329 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30208/326045>
Chicago Kılıç, A . "KARAMANOĞULLARI’NIN TARSUS’TA TUTUNMA MÜCADELESİ VE BÖLGEDEKİ ANADOLU BEYLİKLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2016 ): 315-329
RIS TY - JOUR T1 - KARAMANOĞULLARI’NIN TARSUS’TA TUTUNMA MÜCADELESİ VE BÖLGEDEKİ ANADOLU BEYLİKLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ AU - Ayşegül Kılıç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 315 EP - 329 VL - 18 IS - 1 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KARAMANOĞULLARI’NIN TARSUS’TA TUTUNMA MÜCADELESİ VE BÖLGEDEKİ ANADOLU BEYLİKLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ %A Ayşegül Kılıç %T KARAMANOĞULLARI’NIN TARSUS’TA TUTUNMA MÜCADELESİ VE BÖLGEDEKİ ANADOLU BEYLİKLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ %D 2016 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 18 %N 1 %R %U
ISNAD Kılıç, Ayşegül . "KARAMANOĞULLARI’NIN TARSUS’TA TUTUNMA MÜCADELESİ VE BÖLGEDEKİ ANADOLU BEYLİKLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 1 (Mart 2016): 315-329 .
AMA Kılıç A . KARAMANOĞULLARI’NIN TARSUS’TA TUTUNMA MÜCADELESİ VE BÖLGEDEKİ ANADOLU BEYLİKLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ. Trakya University Journal of Social Science. 2016; 18(1): 315-329.
Vancouver Kılıç A . KARAMANOĞULLARI’NIN TARSUS’TA TUTUNMA MÜCADELESİ VE BÖLGEDEKİ ANADOLU BEYLİKLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 18(1): 315-329.