Zülkarneyn Kıssası

Öz Kur’ân-ı Kerîm’de Kehf suresi 18/83-98. ayetlere konu olan Zülkarneyn kıssası, anlaşılmasıve yorumlanması hususunda birtakım belirsizliklerin ortaya çıktığı ve hakkındabirbirinden tamamen farklı rivâyetlerin aktarıldığı bir kıssadır. Bu makalede Zülkarneynkıssasındaki müphemlikler açıklığa kavuşturulmaya çalışılmış, bunun yanında klasik vemodern dönemlere ait tefsir kitaplarındaki çeşitli görüşler tenkide tabi tutularak sonuçtamevcut görüşlerden hangisinin daha isabetli olduğu hususunda delilli bir fikir ortaya konulmayaçalışılmıştır.

Kaynakça

İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd, es-Sünen, (İstanbul: 1982).

İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed, Lisânü’l-Arab, (Kahire: 2003).

İbn Teymiyye, Ebü’l-Abbâs Takiyyüddîn Ahmed b. Abdilhalîm, Mecmûu’l- Fetâvâ, (Beyrut: 2000).

İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Cemâleddîn Abdurrahman b. Ali, Zâdü’l-Mesîr, (Beyrut: 1983).

Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Qur’an, (Baroda: 1938).

Kannevcî, Sıddîk Hasan Han, Fethü’l-Beyân fî Makâsıdi’l-Kur’ân, (Beyrut: 1992).

Kâsımî, Cemâleddîn, Mehâsinü’t-Te’vîl (Tefsîru’l-Kâsımî), (Kahire: 2003). Kaya, Mahmut - Ünver, İsmail, “İskender”, DİA, (İstanbul: 2000).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { katuifd338166, journal = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD)}, issn = {2148-5011}, eissn = {2618-611X}, address = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çimenli Kampüsü 61000 - TRABZON/TÜRKİYE}, publisher = {Trabzon Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {7 - 31}, doi = {}, title = {Zülkarneyn Kıssası}, key = {cite}, author = {Öztürk, Mustafa} }
APA Öztürk, M . (2014). Zülkarneyn Kıssası . Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) , 1 (2) , 7-31 .
MLA Öztürk, M . "Zülkarneyn Kıssası" . Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 1 (2014 ): 7-31 <
Chicago Öztürk, M . "Zülkarneyn Kıssası". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 1 (2014 ): 7-31
RIS TY - JOUR T1 - Zülkarneyn Kıssası AU - Mustafa Öztürk Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 31 VL - 1 IS - 2 SN - 2148-5011-2618-611X M3 - UR - Y2 - 2014 ER -
EndNote %0 Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) Zülkarneyn Kıssası %A Mustafa Öztürk %T Zülkarneyn Kıssası %D 2014 %J Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) %P 2148-5011-2618-611X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Mustafa . "Zülkarneyn Kıssası". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 1 / 2 (Aralık 2014): 7-31 .
AMA Öztürk M . Zülkarneyn Kıssası. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2014; 1(2): 7-31.
Vancouver Öztürk M . Zülkarneyn Kıssası. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2014; 1(2): 7-31.
IEEE M. Öztürk , "Zülkarneyn Kıssası", Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD), c. 1, sayı. 2, ss. 7-31, Ara. 2014