Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri

Öz Kütahya Mevlevîhânesi postnişînlerinden Mustafa Sâkıb Dede’nin (ö. 1148 h./1735 m.)kaleme aldığı ve Mevlevîlik târihi için önemli ve en kapsamlı kaynaklarından olan Sefîne-iNefîse-i Mevleviyân üç ciltten oluşmaktadır. Birinci cildi Mevlânâ Âilesi üyeleri olan çelebileretahsis edilmiştir. İkinci ciltte Mevlevî dedeleri ve üçüncü ciltte de Mevlevî dervişlerininhayat hikâyeleri ve Mevlevîliğe hizmetleri yer almaktadır.

Kaynakça

Mustafa Sâkıb Dede, Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân, c. I-III, (Matbaa-yı Vehbiyye, 1866).

Nevşâhî, Ârif, “Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Unutulmuş Bir Kaynak”, çev: Necdet Tosun, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sy: 14, Ankara, 2005, s. 697-707

Sahîh Ahmed Dede, Mecmûatü’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye - Mevlevîlerin Tarihi, haz. Cem Zorlu, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003).

Şeyh Gālib Dîvânı, haz. Muhsin Kalkışım, (Ankara: Akçağ Yayınları, 1994). Şimşekler, Nuri, “Sipehsâlâr, Ferîdun”, DİA, c. XXXVII, s. 260.

Yılmaz, Necdet, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf-Sûfî, Devlet ve Ulemâ (XVII. yüzyıl), , (İstanbul: OSAV, 2001).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { katuifd338185, journal = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD)}, issn = {2148-5011}, eissn = {2618-611X}, address = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çimenli Kampüsü 61000 - TRABZON/TÜRKİYE}, publisher = {Trabzon Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {165 - 180}, doi = {}, title = {Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri}, key = {cite}, author = {Saylan, Betül} }
APA Saylan, B . (2014). Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri . Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) , 1 (2) , 165-180 .
MLA Saylan, B . "Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri" . Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 1 (2014 ): 165-180 <
Chicago Saylan, B . "Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 1 (2014 ): 165-180
RIS TY - JOUR T1 - Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri AU - Betül Saylan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 180 VL - 1 IS - 2 SN - 2148-5011-2618-611X M3 - UR - Y2 - 2014 ER -
EndNote %0 Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri %A Betül Saylan %T Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri %D 2014 %J Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) %P 2148-5011-2618-611X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Saylan, Betül . "Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 1 / 2 (Aralık 2014): 165-180 .
AMA Saylan B . Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2014; 1(2): 165-180.
Vancouver Saylan B . Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2014; 1(2): 165-180.
IEEE B. Saylan , "Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri", Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD), c. 1, sayı. 2, ss. 165-180, Ara. 2014