Ankara Koşullarında Hibrit Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Genotipinde Farklı Sıra Üzeri Aralıkları ve Azot Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkisi

Bu araştırma, Ankara koşullarında uygulanan farklı sıra üzeri mesafe (20 cm, 30 cm ve 40 cm) ve azot dozlarının (0, 4, 8 ve 12 kg da-1) 03M142 hibrit çerezlik ayçiçeği genotipinde verim ve verim ögeleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2007 ve 2008 yıllarında yürütülmüştür. Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada, bitki boyu, tabla çapı, bin tane ağırlığı, kabuk oranı, bitkide tane verimi, hasat indeksi, dekara tane verimi, yağ oranı ve protein oranı özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, en uzun bitki boyu 157,2 cm ile 12 kg N da-1 dozunda, en yüksek dekara tane verimi ise ikinci yılda 20 cm sıra üzeri aralıkta 12 kg N da-1 uygulamasında 410,3 kg da-1 olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak, sıra üzeri aralığın daralması ve bununla beraber azot dozlarının da artması verim artışına sebep olmuştur.

The Effect of Different Intra-Row Spacing and Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Hybrid Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) in Ankara Conditions

This research was conducted at the experimental field of Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, University of Ankara in 2007 and 2008. The aim of the research was to determine the effects of different intra-row spacings (20, 30 and 40 cm) and nitrogen doses (0, 4, 8 and 12 kg da-1) on yield and yield components of confectionery sunflower genotype 03M142. The experiment was laid on “Randomized Complete Block Design” as split plots with three replications. Plant height, head diameter, seed yield per head, 1000 seed weight, hull ratio, seed yield, oil ratio and protein ratio were investigated. According to the results observed in both years, the highest plant height was 157.3 cm at 12 kg N da-1 and the highest seed yield was observed as 410.3 kg da-1 at 20 cm intra-row spacing with 12 kg N da-1 in the second year. Results revealed that decreased intra-row spacing and increased nitrogen doses led to increase of the seed yield.

Kaynakça

Anonim (2009). Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Ankara.

Anonim (2014). http://www.tuik.gov.tr. Erişim tarihi:20.02.2014

Al-Thabet S S (2006). Effect of plant spacing and nitrogen level on growth and yield of sunflower (Helianthus annuus L.). Journal of Saud. Univ., 19(1): 1-11.

Ali H, Randhawa S A, Yousaf M (2004). Quantitative and qualitative traits of sunflower (Helianthus annuus L.) as influenced by planting dates and nitrogen application. International Journal of Agriculture and Biology, 6(2): 410-412.

Atakişi İ (1999). Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın no:148 Ders kitabı no: 10, s. 14.

Ayub M, Tanveer Z, Iqbal Z, Sharar M S, Azam M (1998). Response of two sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars to different levels of nitrogen. Pakistan Journal of Biological Sciences, 1(4): 348-350.

Beg A, Pourdad S S, Alipour S (2007). Row and plant spacing effects on agronomic performance of sunflower in warm and semi-cold areas of Iran. Helia, 30(47): 99-104.

Blamey F P C, Chapman J (1981). Protein, oil, and energy yields of sunflower as affected by N and P fertilization. Agronomy Journal, 73:583-587.

De Giorgio D, Montemurro V, Fornaro F (2007). Four-year field experiment on nitrogen application to sunflower genotypes grown in semiarid conditions. Helia, 30(47): 15-26.

Düzgüneş O, Kesici T, Kavuncu O, Gürbüz F (1987). Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metotları II). A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021. Ankara, s. 295.

Escalante J A, Rodriguez M T, De Haro A, Fereres E C (1998). Accusition, partioning and remobilization of nitrogen and their relationship to seed yield in Mediterranean sunflower. Helia, 21(29):81-94.

Gholinezhad E, Aynaband A, Ghorthapeh A H, Noormohamadi G, Bernousi I (2009). Study of the effect of drought stres on yield, yield components and harvest index of sunflower hybrid Iroflor at different levels of nitrogen and plant population. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj- Napoca, 37(2): 85-94.

Gubbels G H, Dedio W (1986). Effect of plant density and soil fertility on oilseed sunflower genotypes. Can. J. Plant Sci., 66:521-527.

Gubbels G H, Dedio W (1989). Effect of plant density and seeding date on early- and late-maturing sunflower hybrids. Can. J. Plant Sci., 69:1251-1254.

Holt N W, Campbell S J (1984). Effect of plant density on the agronomic performance of sunflower on dryland. Can. J. Plant Sci., 64:599-605.

Holt N W, Zentner R P (1985). Effect of plant density and row spacing on agronomic performance and economic returns of nonoilseed sunflower in southeastern Saskatchewan. Can. J. Plant Sci., 65:501-509.

İncekara F (1972). Yağ Bitkileri ve Islahı. Cilt:2. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No:83 İzmir, s.81.

Jahangir A A, Mondal R K, Nada K, Afroze S, Hakim M (2006). Response of nitrogen and phosphorus fertilizer and plant spacing on growth and yield contributing character of sunflower. Bangladesh J. Sci. Ind. Res., 41(1-2): 33-40.

Kaya M D (2006). Farklı gelişme dönemlerinde uygulanan sulamaların ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) verim ve verim ögelerine etkileri. Doktora tezi. 95 sayfa.

Kıllı F, Özdemir G (2001). Yağlık melez ayçiçeği çeşitlerinin bitki sıklığına tepkisi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 2, s. 29-32, Tekirdağ.

Kıllı F (2004). Influence of different nitrogen levels on productivity of oilseed and confection sunflowers (Helianthus annuus L.) under varying plant populations. International Journal of Agriculture and Biology, 6(4):594-598.

Laureti D, Pieri S, Vannozzi G P, Turi M, Giovanardi R (2007). Nitrogen fertilization in wet and dry climate. Helia, 30(47):135-140.

Lofgren J R (1997). Sunflower for confectionery food, bird food and pet food. In A. A. Schneiter (ed.) Sunflower Technology and Production. ASA. SCSA. and SSSA Monoghraph. No:35. Madison. WI. p.747-764.

Miller J F, Fick G N (1978). Influence of plant population on performance of sunflower Hybrids. Can. J. Plant Sci., 58:597-600.

Montemurro F, De Giorgio D (2005). Quality and nitrogen use efficiency of sunflower grown at different nitrogen levels under Mediterranean conditions. Journal of Plant Nutrition, 28:335-350.

Özer H, Polat T, Öztürk E (2004). Response of irrigated sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids to nitrogen fertilization: growth, yield and yield components. Plant Soil Environment, 50(5):205-211.

Ruffo M L, García F O, Bollero G A, Fabrizzi K, Ruiz R (2003). Nitrogen balance approach to sunflower fertilization. Communications In Soil Science and Plant Analysis, 34 (17- 18):2645-2657.

Schneiter A A, Miller J F (1981). Description of sunflower growth stages. Crop Science, 21: 901-903.

Steer B T, Hocking P J, Kortt A A, Roxburgh C M (1984). Nitrogen nutrition of sunflower (Helianthus annuus L.): Yield components, the timing of their establishment and seed characteristics in response to nitrogen supply. Field Crops Research, 9: 219-236.

Zaffaroni E, Schneiter A A (1991). Sunflower production as influenced by plant type, plant population and row arrangement. Agron. J., 63:113-118.

Zubriski J C, Zimmerman D C (1974). Effect of nitrogen, phosphorus and plant density on sunflower. American Society of Agronomy, 66:798-801

Kaynak Göster

Bibtex @ { topraksu229567, journal = {Toprak Su Dergisi}, issn = {2146-7072}, eissn = {2148-5534}, address = {}, publisher = {Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {81 - 89}, doi = {10.21657/tsd.17768}, title = {The Effect of Different Intra-Row Spacing and Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Hybrid Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) in Ankara Conditions}, key = {cite}, author = {Day, Sibel and Kolsarıcı, Özer} }
APA Day, S , Kolsarıcı, Ö . (2014). The Effect of Different Intra-Row Spacing and Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Hybrid Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) in Ankara Conditions . Toprak Su Dergisi , 3 (2) , 81-89 .
MLA Day, S , Kolsarıcı, Ö . "The Effect of Different Intra-Row Spacing and Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Hybrid Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) in Ankara Conditions" . Toprak Su Dergisi 3 (2014 ): 81-89 <
Chicago Day, S , Kolsarıcı, Ö . "The Effect of Different Intra-Row Spacing and Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Hybrid Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) in Ankara Conditions". Toprak Su Dergisi 3 (2014 ): 81-89
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Different Intra-Row Spacing and Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Hybrid Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) in Ankara Conditions AU - Sibel Day , Özer Kolsarıcı Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Toprak Su Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 89 VL - 3 IS - 2 SN - 2146-7072-2148-5534 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Toprak Su Dergisi The Effect of Different Intra-Row Spacing and Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Hybrid Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) in Ankara Conditions %A Sibel Day , Özer Kolsarıcı %T The Effect of Different Intra-Row Spacing and Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Hybrid Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) in Ankara Conditions %D 2014 %J Toprak Su Dergisi %P 2146-7072-2148-5534 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Day, Sibel , Kolsarıcı, Özer . "The Effect of Different Intra-Row Spacing and Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Hybrid Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) in Ankara Conditions". Toprak Su Dergisi 3 / 2 (Eylül 2014): 81-89 .
AMA Day S , Kolsarıcı Ö . The Effect of Different Intra-Row Spacing and Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Hybrid Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) in Ankara Conditions. TSD. 2014; 3(2): 81-89.
Vancouver Day S , Kolsarıcı Ö . The Effect of Different Intra-Row Spacing and Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Hybrid Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) in Ankara Conditions. Toprak Su Dergisi. 2014; 3(2): 81-89.
IEEE S. Day ve Ö. Kolsarıcı , "The Effect of Different Intra-Row Spacing and Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Hybrid Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) in Ankara Conditions", Toprak Su Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 81-89, Eyl. 2014, doi:10.21657/tsd.17768