NİJERYA’DA RADİKALLEŞME VE BOKO HARAM TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜYE KAZANMA YOLLARI

Bu çalışma Nijerya’da birey ve grupların radikalleşmesi kapsamında Boko Haram terör örgütünün üye kazanma yöntemlerini açıklama amacıyla yazılmıştır. Nitel yöntemlerden yararlanılarak hazırlanan çalışmada öncelikle radikalizm kavramı incelenip birey ve grupların nasıl radikalleştiği sorusuna teori ve modellerle cevap aranmıştır. Başvurulan teori ve modeller Mccauley ve Moskalenkonun 2008’de yayınladığı radikalleşmeyi kişisel, grupsal ve kitlesel olarak incelediği çalışması, Moghadam’ın “Terörizme Merdiven Modeli” ve Runciman ve Gurr tarafından geliştirilen “ Göreceli Yoksunluk Teorisi’dir”. Kavramsal irdelemenin yer aldığı birinci bölümden sonra, ikinci bölümde ise Nijerya’da radikalleşmeye yol açan unsurlar, temeli kolonyal dönemde atılan sorunlu devlet inşası süreçleri perspektifinde incelenmiştir. Son bölümde ise radikalleşmeye yol açan motivasyonlar kapsamında, birey ve grupların neden ve nasıl Boko Haram terör örgütüne katıldıkları analiz edilmiştir.

RADICALIZATION IN NIGERIA AND METHODS OF RECRUITMENT OF BOKO HARAM TERRORIST ORGANIZATION

This study was written to explain the methods of recruiting members of the Boko Haram terrorist organization within the scope of the radicalization in Nigeria. In the study, which was prepared by using qualitative methods, firstly the concept of radicalism was examined, and the answer to the question of how individuals and groups were radicalized was sought with theories and models. The theories and models referenced are McCauley and Moskalenko's work, which examines radicalization individually, grouped and collectively, Moghadam's "Staircase to Terrorism Model" and "Relative Deprivation Theory" developed by Runciman and Gurr. After the first part, which includes the conceptual analysis, in the second part, the factors that led to radicalization in Nigeria are examined in the perspective of the state-building processes, the foundation of which was laid in the colonial period. In the last part, within the scope of the motivations leading to radicalization, why and how individuals and groups joined the Boko Haram terrorist organization were analyzed.

___

  • Lar, J., Beek, J., Gopfert, M., Owen, O., & Steiberg, J. (2017). Historicising Vigilante Policing in Plateau State, Nigeria. Police in Africa: The street level view, 79-100.