Meslek Birliklerinin Toplu Hak Yönetimi ve Üyelik İlişkilerinden Doğan Sorunlar

Toplu hak yönetim kuruluşları, haklarını takip ettikleri üyelerden aldıkları yetkilere ve temsil ettikleri eser sahibi, mali hak sahibi ve yayıncıların haklarına dayanmakta olup, karşılıklı menfaatlerin elde edilmesinde, üyeleriyle imzaladıkları menfaatleri koruma sözleşmeleri ve güven ilişkisi esaslı öneme sahip bulunmaktadır. Günümüzde içerik yoğunluğu ve eğlence hizmetine olan talep bolluğu hak yönetiminde zorluklar doğurduğu gibi teknoloji yeni kapılar açmakta, tasarruf olanaklarını bollaştırmaktadır. Geçersiz hale gelen hakkın devre veya meslek birliğinde üyelik işlemine konu edilmesinin hukuki sorunlara ve zararlara yol açması gündeme gelmektedir. Üyelik ilişkilerinde ortaya çıkan hak uyuşmazlıkları, ikili veya çok taraflı hukuksal sorunlar olup, devir veya yetkilendirmelerin FSEK’in mali hak devri, tekeffül ve rücu hükümlerine göre çözümü gündeme gelmektedir.

The Collecting Societies’ Collective Rights Management and Problems Arising from Membership Relations

Collective rights management institutions are based on the authorizations they receive from the members whose rights they follow up and on the rights of the author, financial right holder and publishers they represent, and the agreements to protect the interests and trust relationship have essential importance in the acquisition of mutual benefits. Today, the density of content and the abundance of demand for entertainment services cause difficulties in rights management, as technology opens new doors and increases utilization opportunities. It comes up that making the right, that became invalid, subject matter of a transfer or a membership process in the professional association leads to legal problems and damages. Rights disputes arising in membership relations are bilateral or multilateral legal problems, and the resolution of the transfer or authorizations according to the provisions of financial right transfer, guarantee and recourse of Code on Intellectual and Artistic Works comes to the fore.

___

Altunç, Fatoş. “Telif Hakları Alanında İdari Yapılanma ve İdari Uygulamalar”. Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı. 2019.

Arslanlı, Halil. “Fikri Hukuk Dersleri”. II. Fikir ve Sanat Hukuku. İstanbul: 1954. Ateş, Mustafa. “Fikri Ürünlerin Umumi Mahallerde Kullanımından Doğan Hakların Takibi Sistemi ve Anayasa Mahkemesi’nin FSEK 41-123 Hükmüne İlişkin İptal Kararı Üzerine Bir Değerlendirme”. FMH 2010 Yıllığı, İstanbul: 2011.

Ayiter, Nuşin. Fikir ve Sanat Ürünleri. Ankara: 1981.

Bozbel, Savaş. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku. İstanbul: 2012.

Demirbaş, M. Ali. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Sahibinin Mali Haklarına Tecavüz Halinde Hak Sahibine Sağlanan Hukuki Koruma. İstanbul: 2015.

Erel, Şafak. Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku. 1998.

Güneş, İlhami. Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku. 2015. Hirsch, Ernest. Fikri Say. 1951.

Koçak, Ahmet Yener. “Türkiye’de Meslek Birliklerinin İşleyişi”. Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı. 2019.

Merdivan, Fethi (Türkay Alıca ve Levent Yavuz). Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu. Ankara: 2. Bası, 2014.

Nal, Temel, Cahit Suluk, ve Rauf Karasu. Fikri Mülkiyet Hukuku. Ankara: 2019.

Olsson-Koskinen, Tarja ve Nicholas Lowe. Müzik Alanında Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Yönetimi. İstanbul: 2012.

Öztan, Fırat. Fikir ve Sanat Hukuku. Ankara: 2008.

Tekinalp, Ünal. Fikri Mülkiyet Hukuku. İstanbul: 2012.

Tüysüz, Mustafa. Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler. Ankara: 2007.

___