DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLA TEMEL DİKİM TEKNİKLERİNİN FARKLILAŞTIRILMASI: TEKSTİL YÜZEY TASARIMINDA ÖRNEK UYGULAMALAR

Bu çalışmada; geleneksel dikiş tekniklerinin disiplinler arası bir anlayışla farklılaştırılarak tekstil yüzey tasarımları oluşturulması amaçlanmıştır. Tasarımların oluşturulmasında tema belirlenmiştir. “Gece gökyüzü ve yıldız” teması, çapraz başvuru tekniği göz önüne alınarak çağrıştırdığı farklı kavram, biçim ve formlar ile genişletilerek yüzey tasarımlarında yorumlanmıştır. Hazırlanılan beş adet tekstil yüzey tasarımında, ambalaj tasarımı ve origami gibi farklı disiplinler, temel dikiş teknikleriyle birleştirilmiş ve başkalaştırılmıştır. Tasarım süreci izlenerek yapılan, uygulamalı araştırma niteliklerini de içeren bu değerlendirme araştırmasında; geleneksel öğelerin, farklı disiplinler ile tekstil yüzey tasarımı oluşumu üzerindeki katkıları sembolik ve fonksiyonel tasarım değerleri açısından yorumlanmıştır. Bu çalışmanın; günümüz değişen ve sürekli yenilik isteyen moda alanında, farklı disiplinleri kendi alanlarında kullanarak gelişmeyi amaçlayan tasarımcılara, geleneksel teknikleri başkalaştırarak esin kaynakları doğrultusunda kullanmanın yaratıcılıklarına katkısını göstermesi ve konuya dikkat çekmek açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

DIFFERENTIATION OF BASIC SEWING TECHNIQUES WITH AN INTERDISCILINARY APPROACH: SAMPLE APPLICATIONS IN TEXTILE SURFACE DESIGN

In this study; it is aimed to create textile surface designs by differentiating traditional sewing techniques with an interdisciplinary understanding. The theme was determined in the creation of the designs as"night sky and star". The theme of "night sky and star" has been interpreted in surface designs by expanding it with different concepts, shapes and forms it evokes considering the cross-reference technique. In the five textile surface designs prepared, different disciplines such as packaging design and origami were combined and altered with basic sewing techniques. In this research conducted by following the design process and including applied research qualifications; the contributions of traditional elements on the formation of textile surface design with different disciplines are interpreted in terms of symbolic and functional design values. This study aims to identify and draw attention to the benefits of using traditional techniques in line with their sources of inspiration to the creativity of designers who aim to develop their skills by using different disciplines in their own field in today's changing and constantly evolving fashion environment

___

Sezer, H., Bilgin, F., ve Kayaoğlu A., (2006), Hazır Giyim Üretimi (genişletilmiş 5. Baskı), Gazi Kitabevi:Ankara.

Renfrew, C. ve Renfrew, E., (2014), Moda Tasarımında Koleksiyon Geliştirme, Literatür Yayıncılık: İstanbul.

Udale, J., (2014), Moda Tasarımında Tekstil ve Moda, Literatür Yayıncılık: İstanbul.

Halaçeli, H., (2009), Elastan İçeren Dokuma Kumaşlarda Üç Boyutlu Yaklaşımlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi: İzmir.

Gong, L., ve Shin, J., (2013), The Innovative Application of Surface Texture in Fashion and Textile Design, Fashion & Text. Res., (15) 3, pp.336-346, Doi: 10.5805/SFTI.2013.15.3.336.

Inside Raf Simons’s House, The New York Time Style Magazine, https://static01.nyt. com/images/2015/04/12/t-magazine/12culturewell- dior-4/12culture-well-dior-4-master675.jpg adresinden 15.03.2020 tarihinde alınmıştır.

Valentino 2016 Spring/Summer Ready to Wear, Vogue, http://assets.vogue.com/photos/ 56dedd497314ef1c4ab0f2ef/master/ pass/_VAL0717.jpg adresinden 15.03.2020 tarihinde alınmıştır.

Tuna, C., (2013), Sanatsal Tekstiller, Giyilebilir Sanat ve Moda Olgusu, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları: Uluslararası Sanat, Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu Bildiri Kitabı. syf: 47-50, 21-23 Kasım 2013, Sakarya.

Dior 2014 Spring Couture, Vogue, http://www.vogue.com/f ashionshows/ spring-2014- couture/christian-dior/slideshow/ collection#5 adresinden 15.03.2020 tarihinde alınmıştır.

T-shirt en bois, Journal du Design, http://www.journal-dudesign. fr/design/prototypetriangle-numero-1-par-paulinemarcombe- 25987/ adresinden 10.03.2020 tarihinde alınmıştır.

Dereci, V., T., (2013), Tasarımcı Bakışı ve Tasarım Nesnesi Olarak “Giysi”, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları Uluslararası Sanat, Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu Bildiri Kitabı, syf: 51-58, 21-23 Kasım 2013, Sakarya.

Karasar, N., (1991), Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Sanem Matbaacılık: Ankara.

Seivewright, S., (2013). Moda Tasarımında Araştırma ve Tasarım, Çev. Burcu Bakın, Bilnet Matbaacılık: İstanbul.

Rutzky, J., Palmer, C., K., (2011), Shadow folds: Suprisingly Easy to Make Geometric Designs in Fabric, Kodansha International, Ltd: Tokyo.

Sorger, R., Udale, J., (2013), Moda Tasarımının Temelleri, Çev: Çiğdem Sirkeci, Bilnet Matbaacılık: İstanbul.

Isaac, C., (2007), The Cat Walk as Spectacle: Hussein Chalayan Spring 2007 A Magician of Technology., In: International Federation of Fashion Technology Institutes, Ryerson University, Toronto.

Schoeser, M., (1995), International Textile Design, Laurence King Publishing:London.

Kongorilla, Thingiverse, Low Poly Mask. https://www.thingiverse. com/thing:32189 com/pin/159948224239 7 95147/ adresinden 25.03.2020 tarihinde alınmıştır.

Çağlayan, H., Airmail dress, https://www.pinterest.com/pin/ 159948224239795147/ adresinden 25.03.2020 tarihinde alınmıştır.

The Concepts And Work Of Issey Miyake, IsseyMiyake, http://mds.isseymiyake.com/im/en/work/ adresinden 28.11.2014 tarihinde alınmıştır.

DarkLuneAngel,http://s182.photobucket.com/user/DarkLuneAngel /media/tumblr_mrbki1m4xs1rgewupo1_500_zps2ffc283c.jpg.html adresinden 28.03.2020 tarihinde alınmıştır.

Astronomy Picture of the Day, https://hsgeometryadventure. wikispaces.com/ Astronomy+Picture+of +the+Day adresinden 28.03.2020 tarihinde alınmıştır.

Salt, A., (2006), Semboller Ansiklopedisi, Ruh ve Madde Yayınları: İstanbul.

Jung, C., G., (2002). İnsan ve Sembolleri, Çev: Babaoğlu, A N., Okuyan Us Yayınları: İstanbul.

Galaxy of origami stars, Bloomize, http://www.bloomize.com/ galaxy-of-origami-stars/ adresinden 25.03.2015 tarihinde alınmıştır.

5 Pointed Origami Star Christmas Decorations, Homemade Gifts Made Easy, http://www.homemade-gifts-made-easy.com/5-pointedorigami- star.html adresinden 15.07.2020 tarihinde alınmıştır.

Çeğindir, N. (2020). 100 Soruda Giysi Mimarisi. Gazi Kitabevi: Ankara.

___