Türkiye Yerli Sığır Irklarının BLAD, DUMPS, CVM, BC ve FXID Genetik Kusurları Bakımından Taranması

Bu çalışmada, Türkiye yerli sığır ırkları Sığır Lökosit Bağlanma Yetersizliği (BLAD), Üridin Monofosfat Sentezi Yetersizliği (DUMPS), Kompleks Omurga Deformasyonu (CVM), Sığır Sitrülin Birikimi (BC) ve Faktör XI Eksikliği (FXID) genetik kusurları bakımından tanımlanmıştır. Otozamal kromozomlar üzerinde bulunan resesif genlerle belirlenmekte olan bu genetik kusurlar büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Araştırmada, Yerli Kara (200 baş), Doğu Anadolu Kırmızısı (100 baş), Boz ırk (100 baş), Güneydoğu Anadolu Sarısı (50 baş), Güneydoğu Anadolu Kırmızısı (50 baş) ve Zavot (9 baş) ırklarına ait toplam 509 baş sığır materyal olarak kullanılmıştır. Genomik DNA kandan elde edilmiş ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile üzerinde durulan genetik kusurlara ait gen bölgeleri çoğaltılmıştır. PCR ürünleri TaqI (BLAD), AvaI (DUMPS), EcoT22I (CVM) ve AvaII (BC) restriksiyon enzimleri ile muamele edilerek sığırların genotipleri agaroz jel elektroforez yöntemiyle belirlenmiştir. FXID genetik kusuru bakımından sığırların genotipleri ise sadece PCR ürünlerinin agaroz jel elektroforez yöntemindeki bant modelleri kullanılarak tespit edilmiştir. Araştırmada, incelenen 509 baş sığırdan hiçbirinin BLAD, DUMPS, CVM, BC ve FXID genetik kusurlarının taşıyıcısı olmadığı saptanmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, BLAD, DUMPS, CVM, BC ve FXID mutant allellerinin Türkiye yerli sığır ırklarında bulunmadığı söylenebilir.

Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds

In this study, Turkish native cattle breeds were monitored with respect to the genetic disorders defined as bovine leukocyte adhesion deficiency (BLAD), deficiency of uridine monophosphate synthase (DUMPS), complex vertebral malformation (CVM), bovine citrullinaemia (BC) and factor XI deficiency (FXID). All these are autosomal recessive hereditary disorders causing serious economic losses in dairy cattle breeding throughout the world. In order to determine the presence or the absence of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID genotypes in native cattle breeds, 200 heads of Anatolian Black, 100 heads of East Anatolian Red, 100 heads of Turkish Grey, 50 heads of Anatolian Southern Yellow, 50 heads of South Anatolian Red and 9 heads of Zavot breed (totally 509 heads) were sampled. Genomic DNA was obtained from blood and the amplicons were obtained by using PCR. PCR products were digested with TaqI, AvaI, EcoT22I and AvaII restriction enzymes for BLAD, DUMPS, CVM, and BC, respectively. Digested products of BLAD, DUMPS CVM and BC were analyzed by agarose gel electrophoresis. PCR products of FXID were analyzed by only agarose gel electrophoresis stained with ethidium bromide. The results demonstrated that no animals examined were the carrier of these genetic disorders. Thus, it can be concluded that mutant alleles of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID are absent in Turkish native cattle breeds. 

___

Bibtex @araştırma makalesi { ankutbd24642, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {18}, pages = {239 - 245}, doi = {}, title = {Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds}, key = {cite}, author = {Meydan, Hasan} }
APA Meydan, H . (2013). Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds . Journal of Agricultural Sciences , 18 (3) , 239-245 .
MLA Meydan, H . "Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds" . Journal of Agricultural Sciences 18 (2013 ): 239-245 <
Chicago Meydan, H . "Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds". Journal of Agricultural Sciences 18 (2013 ): 239-245
RIS TY - JOUR T1 - Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds AU - Hasan Meydan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 245 VL - 18 IS - 3 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds %A Hasan Meydan %T Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds %D 2013 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 18 %N 3 %R %U
ISNAD Meydan, Hasan . "Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds". Journal of Agricultural Sciences 18 / 3 (Nisan 2013): 239-245 .
AMA Meydan H . Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds. J Agr Sci-Tarim Bili. 2013; 18(3): 239-245.
Vancouver Meydan H . Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds. Journal of Agricultural Sciences. 2013; 18(3): 239-245.
IEEE H. Meydan , "Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds", Journal of Agricultural Sciences, c. 18, sayı. 3, ss. 239-245, Nis. 2013