Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi

Bu çalışmada rekreaktif amaçlı kullanılan Sarısu Göleti’nin mevcut besin düzeyinin belirlenmesi amacı ile bazı su kalite parametreleri, klorofil a, fitoplankton kompozisyonu ve sayısı ile zooplankton bolluğu altı ay boyunca incelenmiştir. Su kalite parametrelerine göre gölün besin düzeyi mezoötrofik-ötrofik olarak belirlenmiştir. Söz konusu parametreler Türk Çevre Mevzuatı’na göre tartışılmıştır. Araştırma süresince Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Chrysophyceae, Cryptophyceae, Cyanophyceae ve Dinophyceae sınıflarından toplam 31 fitoplankton türü teşhis edilmiştir. Fitoplankton sayısı 495000 hücre/l ile 12808000 hücre/l, klorofil a derişimi ise 1,12 ile 13,2 mg/m3 arasında değişmiştir. Gölette zooplankton kompozisyonu içinde Rotifera baskın olmuştur. Sonuçlar, gölette hızlı bir ötrofikasyonu işaret etmiştir ve bu nedenle besin maddesi artışı kontrol edilmelidir

Water Quality and Trophic State of Sarısu-Mamuca Pond Eskişehir

In this study, some water quality parameters, chlorophyll a, phytoplankton abundance, composition and zooplankton abundance were investigated to determine the trophic state of the recreational pond of Sarısu over a period of six months. The trophic state of the pond was determined as mesoeutrophic-eutrophic with respect to water quality parameters. These parameters were discussed according to the Turkish Environmental Law. A total of 31 species belonging to Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Chrysophyceae, Cryptophyceae, Cyanophyceae and Dinophyceae was identified during the study period. Phytoplankton numbers changed between 495000 and 12808000 cells/l while chlorophyll a concentration varied between 1,12 and 13,2 mg/m3. Rotifera species was dominant in the zooplankton composition. Results are pointed out a rapid eutrophication in the pond and because of this nutrient increase must be controlled

___

Anonim 1992. Türk Çevre Mevzuatı (Cilt I). Türkiye Çevre Vakfı, Ankara.

Edmondson, W. T. 1959. Freshwater Biology. 2nd ed. John Wiley and Sons Inc. New York.

Edmondson, W. T. and G.G. Winberg. 1971. A Manual on Methods for the Assesment of Secondary Productivity in Freshwaters. Blackwell Sci. Publ., Oxford.

Huber-Pestalozzi, G. 1942. Das Phytoplankton des Süsswassers, 2Teil. Diatomeen. In: A. Thienemann (Ed), Die Binnengewasser, E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhhandlung, Stuttgart.

Huber-Pestalozzi, G. 1950. Das Phytoplankton des Süsswassers, Chloromonadien, Peridineen. In: A. Thienemann (Ed), Die Verlagsbuchhhandlung, Stuttgart.

Cryoptophyceen,, E. Schweizerbart’sche

John, P.M., B. A. Whitton and A. J. Brook. 2002. The Freshwater algal flora of the British Isles. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Komarek, J. and B. Fott. 1983. Chlorococcales, 7. Teil. 1Halfte. In: J. Elster and W. Ohle (Eds). Das Phytoplankton des Süsswassers,E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhhandlung, Stuttgart.

Komarkova, J. and J. Hezjlar. 1996. Summer maxima of phytoplankton in the Rimov Reservoir in relation to hydrologic parameters and phosphorus loading. Arch. Hydrobiol. 136(2): 217-236.

Koste, W. 1978. Rotatoria. 2 Auflage. Gebrüder Borntroeger, Berlin.

Lind, O. T. 1990. Reservoir eutrophication. Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol. 33:701-702.

Lind, M. E. and A. J. Brook. 1980. A key to yhe Commoner Desmids of the English Lake District. Freswater Biol. Assoc. Publ. Cumbria.

Lind, O.T., T. T. Terrell and B. G. Kimmel. 1993. Problems in reservoir trophic-state classification and implications for reservoir management. In:M. Strascraba, J.G. Tundisi and A. Duncan (Editors), Comparative Reservoir Limnology and Water Quality Management, Kluwer Ac. Publ., p.57-67, the Netherlands.

Lund, J.W.G., C. Kıplıng and E. D. Le Cren. 1958 The inverted microscope method estimating algal numbers and statistical basis of estimations by counting. Hydrobiologia. 11: 143-170.

Mason, C. F. 1991. Biology of Freshwater Pollution. 2nd ed. Longman Great Britain.

Moss, B. 1988. Ecology of Freshwaters, Man and Medium. 2nd ed. Blackwell Sci. Pub. Oxford.

Popovski, J. and L. A. Pfiester. 1990. Dinophyceae (Dinoflagellida), Band 6. In: H. Ettl, J. Gerloff, H. Heynig, D. Mollenhauer (Eds). Süsswasserflora von Mitteleuropa, Gustav Fisher Verlag, Jena.

Round, F.E. 1953. An investigation of two benthic algal communities in Malham Tarn, Yorkshire. J. Ecol. 41:174-197.

Strickland, J. D. H. and T. R. Parssons. 1972. A Practical Handbook of Seawater Analysis. 2nd ed. Bull. Fish. Res. Board. Can. 167, Canada.

Wetzel, R. G. 1983. Limnology. 2nd Edition, saunders College, Philadelphia.

Wetzel, R. G. and G. E. Likens. 1991. Limnological Analysis. nd ed. Springer Verlag, New York.

___

Bibtex @ { ankutbd861038, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2007}, volume = {13}, pages = {385 - 390}, doi = {}, title = {Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi}, key = {cite}, author = {Demir, Nilsun and Kırkağaç, Mine U. and Topçu, Akasya and Zencir, Özge and Pulatsü, Serap and Karasu Benli, Çağlan} }
APA Demir, N , Kırkağaç, M , Topçu, A , Zencir, Ö , Pulatsü, S , Karasu Benli, Ç . (2007). Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi . Journal of Agricultural Sciences , 13 (04) , 385-390 .
MLA Demir, N , Kırkağaç, M , Topçu, A , Zencir, Ö , Pulatsü, S , Karasu Benli, Ç . "Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi" . Journal of Agricultural Sciences 13 (2007 ): 385-390 <
Chicago Demir, N , Kırkağaç, M , Topçu, A , Zencir, Ö , Pulatsü, S , Karasu Benli, Ç . "Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi". Journal of Agricultural Sciences 13 (2007 ): 385-390
RIS TY - JOUR T1 - Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi AU - Nilsun Demir , Mine U. Kırkağaç , Akasya Topçu , Özge Zencir , Serap Pulatsü , Çağlan Karasu Benli Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 385 EP - 390 VL - 13 IS - 04 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi %A Nilsun Demir , Mine U. Kırkağaç , Akasya Topçu , Özge Zencir , Serap Pulatsü , Çağlan Karasu Benli %T Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi %D 2007 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 13 %N 04 %R %U
ISNAD Demir, Nilsun , Kırkağaç, Mine U. , Topçu, Akasya , Zencir, Özge , Pulatsü, Serap , Karasu Benli, Çağlan . "Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi". Journal of Agricultural Sciences 13 / 04 (Kasım 2007): 385-390 .
AMA Demir N , Kırkağaç M , Topçu A , Zencir Ö , Pulatsü S , Karasu Benli Ç . Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi. J Agr Sci-Tarim Bili. 2007; 13(04): 385-390.
Vancouver Demir N , Kırkağaç M , Topçu A , Zencir Ö , Pulatsü S , Karasu Benli Ç . Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi. Journal of Agricultural Sciences. 2007; 13(04): 385-390.
IEEE N. Demir , M. Kırkağaç , A. Topçu , Ö. Zencir , S. Pulatsü ve Ç. Karasu Benli , "Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi", Journal of Agricultural Sciences, c. 13, sayı. 04, ss. 385-390, Kas. 2007
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

31.1b15.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Onkogenik Agrobacterium tumefaciens A281 hattı ile çivit otu Isatis constricta Davis bitkisinde tümör oluşumu

Çiğdem Alev ÖZEL

Isparta İlindeki Elma Bahçelerinde Zararlı Olan İki Noktalı Kırmızıörümcek Tetranychus urticae Koch Populasyonlarının Bazı Pestisitlere Karşı Direnç Düzeylerinin İncelenmesi

Elvan SÖKELİ, Recep AY, İsmail KARACA

Van koşullarında bazı keten Linum usitatissimum L. çesitlerinin verim ve bazı verim ögelerinin belirlenmesi

Murat TUNÇTÜRK

Ercis üzüm çeşidinin kallus kültürlerinde UV ışını etkisiyle resveratrol üretiminin uyarılması

Nurhan KESKİN, Birhan KUNTER

Bazı Türk Arpa Çeşitlerinin Arpa Çizgili Yaprak Lekesi Hastalığına Karşı Fide Dönemi Tepkilerinin Tespit Edilmesi

Canan ULUS, Aziz KARAKAYA

Bazı kavun Cucumis sp. genotiplerinin tuz stresine tepkileri

Şebnem KUŞVURAN, Şebnem ELLİALTIOĞLU, Kazım ABAK, Fikret YAŞAR

Yapay sinir ağları yöntemi ile savalan sulama rezervuarının simülasyonu

Mohammad T. SATTAR, A. Fakher FARD, Mohammad DOCHERKHESAZ, Fazlı ÖZTÜRK

Sarısu-Mamuca Göleti Eskişehir Su Kalitesi ve Besin Düzeyi

Nilsun DEMİR, Mine U. KIRKAĞAÇ, Akasya TOPÇU, Özge ZENCİR, Serap PULATSÜ, Çağlan KARASU BENLİ

Ekmeklik buğdayda Triticum aestivum L. diallel melez analizi ile bazı agronomik özelliklerin incelenmesi

Esra AYDOĞAN ÇİFCİ, Köksal YAĞDI

Besi Süresinin İvesi Erkek Kuzuların Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi

Nihat TEKEL, H. Deniz ŞİRELİ, M. Emin VURAL