Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar

Bu ara şt ı rma, Ile de France IF x Akkaraman AK G l melezi erkek kuzularda gerçekle ştirilmiştir. Araşt ı rmada, besi özellikleri, besi özellikleri ile kesim ve karkas özellikleri, kesim özellikleri ile karkas özellikleri ve karkas özellikleri aras ı ndaki fenotipik korelasyonlar hesaplanm ışt ı r.

The Phenotypic Correlations Between Fattening, Slaughtering and Carcass Characteristics of Ile de France IF x White Karaman WK Bi Crossbred Male Lambs

This research was carried out in Ile de France IF x White Karaman WK B i male lambs. In the research, the phenotypic correlations were calculated among fattening and carcass characteristics, between fattening and slaughtering, fattening and carcass, slaughtering and carcass characteristics.

___

Bogner, H. and P. Matzke, 1969. Fleischkunde Für Tierrzüchter. BŞY - Verlagsesellschaft. Basel. Wien.

Düzgüneş, O., T. Kesici ve F. Gürbüz, 1993. istatistik Metodlar ı . Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay ı nları 1291, Ders Kitab ı . No:369, S.218.

Eliçin, A., M. D. Okuyan, Y. Yücelen ve H. Çuvalc ı , 1974. Sütten kesilmiş kuzular ı n entas ı if besisinde farkl ı besin maddeleri oranl ı rasyonlar ı n etkileri üzerinde araşt ı rmalar. Il. Karkas ve karkas özellikleri üzerine etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yı l. 24, (1-2) 266-278

Eliçin, A. ve R. Okuyan, 1975. Entansif besiye al ı nan karkas özelliklerine farkl ı enerji düzeylerinin etkileri üzerinde araşt ı rmalar. Ziraat Fak. Yı ll ığı , 25 (3) 557-560.

Eliçin, A., F. Cengiz ve M. Ertu ğrul, 1986. Rantabl koyun yetiştiriciliğ inde yeni yetiştirme teknikleri. Bat ı Akdeniz Bölgesi I. Hayvanc ı l ı k Semineri. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. 26 - 28 Kas ı m. 5. 86-103. Antalya.

Karaca, O. ve C. Sar ı ca, 2000. Ac ı payam kuzuları n ı n besi ve karkas özelliklerine ait fenotipik ve genetik parametreler. Tr. of Veterinary and Animal Sci., 14, 195-206.

Stefanescu, C., V. Alexoiu and A. Ursescu, 1968. Some carcass indices of plas merino lambs. Anim. Bree. Abst., 36, 605-3666.

Slana, O. and J. Halada, 1973. Evulation of lamb carcass quality in the principle sheep breeds in Czeshoslavakis. Anim. Bree. Abst., 42, 169 S.1451.

Taşkı n, T., M. Kaymakç ı , M. Özder ve H. At ı l, 1999. S x BL x M melezi kuzularda besi ve karkas özellikleri aras ı ndaki fenotipik korelasyonlar. Tr. J. Of Veterinary and Animal Sci., 23, 203 - 208.

Thwaites, C. J., N. T. M. Yeates and R. F. Poque, 1964. Objective appraisal of intact lamb and mutton carcasses. J. Agric. Sci., 63, 415-420.

Yavuzer, Ü. 1989. Entansif besiye al ı nan Akkaraman ve Ile de France x Akkaramn (F l ) erkek kuzular ı nda çeşitli kesim ve karkas özellikleri aras ı ndaki fenotipik korelasyonlar ve bunlardan yararlanma olanaklar ı . Ankara Üniv. Fen Bil.Enst. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

___

Bibtex @ { ankutbd861716, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2003}, volume = {09}, pages = {40 - 42}, doi = {}, title = {Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar}, key = {cite}, author = {Dellal, Gürsel and Tatar, Ali Murat and Cedden, Fatin} }
APA Dellal, G , Tatar, A , Cedden, F . (2003). Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar . Journal of Agricultural Sciences , 09 (01) , 40-42 .
MLA Dellal, G , Tatar, A , Cedden, F . "Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar" . Journal of Agricultural Sciences 09 (2003 ): 40-42 <
Chicago Dellal, G , Tatar, A , Cedden, F . "Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar". Journal of Agricultural Sciences 09 (2003 ): 40-42
RIS TY - JOUR T1 - Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar AU - Gürsel Dellal , Ali Murat Tatar , Fatin Cedden Y1 - 2003 PY - 2003 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 42 VL - 09 IS - 01 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar %A Gürsel Dellal , Ali Murat Tatar , Fatin Cedden %T Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar %D 2003 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 09 %N 01 %R %U
ISNAD Dellal, Gürsel , Tatar, Ali Murat , Cedden, Fatin . "Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar". Journal of Agricultural Sciences 09 / 01 (Ocak 2003): 40-42 .
AMA Dellal G , Tatar A , Cedden F . Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. J Agr Sci-Tarim Bili. 2003; 09(01): 40-42.
Vancouver Dellal G , Tatar A , Cedden F . Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. Journal of Agricultural Sciences. 2003; 09(01): 40-42.
IEEE G. Dellal , A. Tatar ve F. Cedden , "Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar", Journal of Agricultural Sciences, c. 09, sayı. 01, ss. 40-42, Oca. 2003
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

30.7b15.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kuluçkalık Yumurtalara İnkubasyon Öncesi Farklı Konsantrasyon ve Sürelerde Uygulanan Formaldehit Fumigasyonunun Kuluçka Özelliklerine Etkisi

Okan ELIBOL, Ayşe UYSAL, Süeda ERTAŞ

Yenikent Zir Vadisinde Yer Alan Kum Ocaklarının Neden Olduğu Çevre Sorunları ve Bu Alanların Geri Kazanım Olanakları

Hüseyin UĞUR, Nevin AKRINAR

Tokat Yöresi Şeftali Ağaçlarında Demir Klorozunun Önlenmesinde Demir ve Humat Uygulamalarının Etkinliği

M.rüştü KARAMAN

Ile de France IF x Akkaraman AK G 1 Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar

Gürsel DELLAL, Ali Murat TATAR, Fatin CEDDEN

Normal Olmayan Dağılımlı Populasyonlardan Alınan Örneklerde Hesaplanan Çeşitli Test İstatistiklerinin I. Tip Hata Olasılıkları Bakımından Karşılaştırılması

Mehmet MENDEŞ, Ensar BAŞPINAR

Bursa Ovasında Şeftali Yetiştiriciliği Yapılan Toprakların Alınabilir Demir İçeriklerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yöntemler

Haluk BASAR

Farklı İki Yöntemle Belirlenen Yapağı İnceliklerinin Karşılaştırılması

Zeynep ERDOĞAN

Farklı Malzemelerden Yapılan Konik Hüzmeli Memelerde Aşınmanın Verdi Artışına Etkisi

Ibrahim ERGÜL, Ergin DURSUN

Ankara-Dikilitaş Göleti Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus Esch. 1823 Populasyonunun incelenmesi

Gülten KÖKSAL, A. Şeref KORKMAZ, Mine KIRKAĞAÇ

Kızılcahamam Sey Kaplıcaları 'nın Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi

Didem GÖYÜN, Nevin AKPINAR