Bir Tarla Pülverizatör Bumunun Yapısal Analizi

Bu çalışmada, hassas tarımda kullanmak amacıyla tasarlanan 21 metre iş genişliğine sahip bir tarla pülverizatör bumunun sonlu elemanlar yöntemiyle yapısal analizleri gerçekleştirilmiştir. Bum kollarına gelen farklı kuvvet değerlerinin ölçümü için G-programı, bir adet veri algılama kartı ve indüktif bir kuvvet algılayıcısı kullanılmıştır. Laboratuvar ortamında geliştirilen deney düzeneği farklı kuvvet büyüklüklerini 5 milisaniye aralıklarla ölçerek kaydedebilecek şekilde hazırlanmıştır. Deneysel olarak elde edilen kuvvet verilerinin analizi için ANSYS ortamında bir model geliştirilmiştir. Analizlerde bum malzemesi olarak çelik SAE/AISI St 42 ve alüminyum ISO AlMg2.5 kullanılmıştır. Yapılan denemelerde elde edilen sonuçlara göre, aktif bum dengelemesi için alüminyum malzemenin yapısal olarak çeliğe göre daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır

Structural Analysis of Field Sprayer Booms

In this paper, structural analysis of a 21 meters wide field sprayer boom, designed for precision agriculture applications, was conducted with finite element analysis. G-programming language, a data acquisition board and an inductive force transducer were used to measure the forces acting on the boom arms. An experimental setup, developed in a laboratory environment, was able to measure and record various forces in 5 miliseconds intervals. An ANSYS model was developed to analyze the forces recorded during laboratory experiments. Steel SAE/AISI St 42 and aluminum ISO AlMg2.5 materials for the sprayer boom structure were used in the analyses. Based on the analysis results, using aluminum for active boom suspension system for field sprayers produced more favorable structural results than steel

___

Anonymous (2015a). New aluminum boom options. http://www.farmindustrynews.com (Access date: April 12, 2015)

Anonymous (2015b). ANSYS. http://www.ansys.com/ Products/Structures (Access date: June 12, 2015)

Anonymous (2015c). Steel beats aluminum. http://www. autosteel.org (Access date: May 12, 2015)

Chu Z Y & Lei Y A (2014). Design theory and dynamic analysis of a deployable boom. Mechanism and Machine Theory 71: 126-141

Çilingir İ & Çelen İ H (1995). Tarla pülverizatörlerinde bum stabilitesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4(1- 2): 157-167

Hedden O K (1961). Spray drop sizes and size distribution in pesticide sprays. Transactions of the ASAE 4(2): 158-159

Herrington P D & Latorre R G (1998). Development of an aluminum hull panel for high-speed craft. Marine Structures 11: 47-71

Jeon H Y, Womac A R & Gunn J (2004). Sprayer boom instrumentation for field use. American Society of Agricultural Engineers 47(3): 659-666

Kasten M (2010). Strength of aluminum vs. strength of steel. http://www.kastenmar ine.com/alum VS steel. htm (Erişim tarihi: 09.10.2016)

Koc C & Keskin R (2011). Tarla pülverizatörleri için pic kontrollü aktif bir bum dengeleme sisteminin geliştirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 17: 1-13

Kuziak R, Kawalla R & Waengler S (2008). Advanced high strength steels for automotive industry. Archives of Civil and Mechanical Engineering 3(2): 103-117

Lamb T, Beavers N, Ingram T & Schmieman A (2011). The benefits and cost impact of aluminum naval ship structure. Journal of Ship Production and Design 27: 35-49

Moaveni S (2007). Finite Element Analysis Theory and Application with ANSYS. Third Edition, Pearson Education International: New Jersey ISBN-10: 0131890808

Pochi D & Vannucci D (2001). Labaratory evaluation of linear and angular potentiometers for measuring spray boom movements. Journal of Agricultural Engineering Research 80(2): 153-161

Zhou Y J, Lan F & Chen J (2011). Crashworthiness research on S-shaped front rails made of steel- aluminum hybrid materials. Thin-Walled Structures 49: 291-297

___

Bibtex @ { ankutbd786560, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {23}, pages = {147 - 155}, doi = {}, title = {Structural Analysis of Field Sprayer Booms}, key = {cite}, author = {Koca, Caner} }
APA Koca, C . (2017). Structural Analysis of Field Sprayer Booms . Journal of Agricultural Sciences , 23 (1) , 147-155 .
MLA Koca, C . "Structural Analysis of Field Sprayer Booms" . Journal of Agricultural Sciences 23 (2017 ): 147-155 <
Chicago Koca, C . "Structural Analysis of Field Sprayer Booms". Journal of Agricultural Sciences 23 (2017 ): 147-155
RIS TY - JOUR T1 - Structural Analysis of Field Sprayer Booms AU - Caner Koca Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 155 VL - 23 IS - 1 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Structural Analysis of Field Sprayer Booms %A Caner Koca %T Structural Analysis of Field Sprayer Booms %D 2017 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD Koca, Caner . "Structural Analysis of Field Sprayer Booms". Journal of Agricultural Sciences 23 / 1 (Ocak 2017): 147-155 .
AMA Koca C . Structural Analysis of Field Sprayer Booms. J Agr Sci-Tarim Bili. 2017; 23(1): 147-155.
Vancouver Koca C . Structural Analysis of Field Sprayer Booms. Journal of Agricultural Sciences. 2017; 23(1): 147-155.
IEEE C. Koca , "Structural Analysis of Field Sprayer Booms", Journal of Agricultural Sciences, c. 23, sayı. 1, ss. 147-155, Oca. 2017
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

31.1b15.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Avrupa ve Türkiye’den Toplanan Venturia inaequalis İzolatlarının Genetik Farklılığının Moleküler Markırlar ile Değerlendirilmesi

Suat KAYMAK, Nuh BOYRAZ, Hasan PINAR

İnek ve Keçi Sütü Karışımlarından Üretilen Kış Yoğurtlarının Fizikokimyasal ve Duyusal Karakteristikleri

Harun KESENKAŞ, Cem KARAGÖZLÜ, Oktay YERLİKAYA, Elif ÖZER, Aslı AKPINAR, Necati AKBULUT

Ahır Gübresinde Yetiştirilen Dört Lamiaceae Türünün Fitokimyasal Analizleri, Antioksidant ve Antibakteriyel Aktiviteleri

Gülsüm YALDIZ, Yeliz KAŞKO ARICI, Gülşah YILMAZ

Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Azot Etkinliklerinin Belirlenmesi

Bekir ATAR, Burhan KARA, Zeliha KÜÇÜKYUMUK

Kırmızı Dev Karides Aristaeomorpha foliacea Kabuklarından Elde Edilen Ekstraktın Soğukta Depolanan Hamsinin Engraulis encrasicolus Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Aygül KÜÇÜKGÜLMEZ, Mehmet CELİK

Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytin Bahçelerinde Palpita unionalis ile İki Önemli Parazitoiti Apanteles brunnistigma ve Trichogramma evanescens Arasındaki İlişki

Gülay KAÇAR, Mehmet Rifat ULUSOY

Kaşar Peyniri, Eritme ve Taklit Tiplerinin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Musa YALMAN, Onur GÜNEŞER, Yonca KARAGÜL YÜCEER

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinde Farklı Görüntü İşleme Yöntemleri ile Yağ Gülü Parsellerinin Belirlenmesi

Rabia ERSAN, Levent BAŞAYİĞİT

Yağ Gülü Rosa damascena Mill. ’nde Distilasyon Ürünlerinin Uçucu Yağ ve Fenolik Madde İçerikleri ile Antiradikal ve Antioksidan Aktiviteleri

Hasan BAYDAR, Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR

Bir Tarla Pülverizatör Bumunun Yapısal Analizi

Caner KOCA