Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının Fide Gelişmesine Etkileri

Bu araştırma Orta Anadolu kıraç koşullarında bazı yapay mera karışımlarında ekim yöntemleri ve azot dozlarının yem verimi ve kalitesine etkilerinin belirlenmesi amacıyla 2001 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında yürütülmüştür. Araştırmada otlak ayrığı, kılçıksız brom, korunga ve çayır düğmesi bitkilerinden ikili ve üçlü karışımlar oluşturulmuştur. Serpme, aynı sıraya ve farklı sıralara ekim yapılarak azotun 0, 5 ve 10 kg/da dozları uygulanmıştır. Karışımda bulunan bitkilerin fide kuru ağırlığı ekim yöntemleri ve azot dozlarından etkilenmemiştir. Ekim yöntemleri metrekaredeki fide sayısı ve fide çıkış oranları üzerinde etkili olmuştur. Farklı sıraya yapılan ekimlerde otlak ayrığı ve kılçıksız bromun hem metrekaredeki fide saysı hem de fide çıkış oranı yüksek bulunmuştur. Meyvesiyle ekilen korunga ve çayır düğmesinde en fazla fide çıkış oranı aynı sıraya yapılan ekimlerde elde edilmiştir

The Effect of Sowing Methods and Nitrogen Doses on the Seedling Growth in Artificial Range Mixtures

This study was conducted on the University of Ankara, Faculty of Agriculture, experimental field of Field Crops Department in order to determine the effects of sowing methods and nitrogen doses in to the yield and quality of various artificial range mixtures in Central Anatolia in 2001. Crested wheatgrass, smooth bromegrass, sainfoin and burnet were used as research materials for binary and trible mixtures of grasses with sainfoin or burnet. Seeding patterns were broadcast, mixed rows and alternate rows and 0, 5 and 10 kg/da N were applied to each mixture. Dry weights of the seedlings in mixture were not affected from sowing methods and nitrogen doses. Sowing methods affected both the number of seedling and emergency rates per square meter. Emergency rates and number of seedling of crested wheatgrass and smooth brome grass in different lines were higher per square meter. Emergency rate of sainfoin and burnet pods was found the highest within the same row

___

Albayrak, S. 2003. Ankara ekolojik koşullarında yapay mera kurulması üzerine bir arştırma. Ankara Üniv. Fen Bil. Enst. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 166s.

Bakır, Ö., A. Eraç ve S. Altınok. 1992. Farklı ekim yöntemlerinde adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L) Gaertn.) ve salyangoz yoncası (Medicago scutellata Mill.) ile suni mera kurma olanakları üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı. 41/1- 2’den ayrı basım),95-105.

Düzgüneş, O., T. Kesici, O. Kavuncu ve F. Gürbüz. 1987. Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metotları II). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay.:1021, Ders Kitabı:295, 381 s.

Karakurt, E. 2000. Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinde Azotlu Gübre Dozlarının Önemli Tarımsal karakterler Üzerine Etkileri. Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enst. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara,125 s.

Kurt, Ö. 1978. Orta Anadolu kıraç koşullarında bir yapay mera karışımının tohum oranları üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara, Doktora Tezi, 86 s.

Lafond, G. P. and B. D. Fowler. 1989. Soil temperature and water content, seeding depth, and simulated rainfall effects on winter wheat emergence. Argon. J. 81:609- 614.

Mutz, J. L. and C. J. Scifres. 1975. Soil texture and planting depth influence buffalograss emergence. J.Range Manage. 28:222-224.

Sepaskhah, A. R. and E. Raessi Ardekani. 1978. Effect of soil matric potential and seeding depth on emergence of barley. Argon. J. 70:728-731.

Tekeli, A. E. 1977. Orta Anadolu koşullarında suni mera tohum karışımlarının ekim metotları üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yem Bitkileri Çayır Mera Kürsüsü, Doktora Tezi.78s.

Young, J. A. 1992. Population-level processes: Seed and seedbed ecology. P.37-46. In: J.C.Chambers and G.W. Wade (ed.) Evaluating reclamation success: The ecological considerations. Proc.Symp. (Amer.Soc.for Surface Mining and Reclamation, Charleston, Wv24-26 Apr.1990). USDA Forest Serv. Gen. Tech.Rep.NE- 164.USDA-FS, Radnor, Penn.

Vallentine, J. F. 1980. Range Development and Improvements, 2nd ed. Brigham Young Univ.Press, Provo, Utah.

___

Bibtex @ { ankutbd861230, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {12}, pages = {203 - 209}, doi = {}, title = {Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının Fide Gelişmesine Etkileri}, key = {cite}, author = {Parlak, Altıngül and Ekiz, Hayrettin} }
APA Parlak, A , Ekiz, H . (2006). Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının Fide Gelişmesine Etkileri . Journal of Agricultural Sciences , 12 (02) , 203-209 .
MLA Parlak, A , Ekiz, H . "Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının Fide Gelişmesine Etkileri" . Journal of Agricultural Sciences 12 (2006 ): 203-209 <
Chicago Parlak, A , Ekiz, H . "Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının Fide Gelişmesine Etkileri". Journal of Agricultural Sciences 12 (2006 ): 203-209
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının Fide Gelişmesine Etkileri AU - Altıngül Parlak , Hayrettin Ekiz Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 209 VL - 12 IS - 02 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının Fide Gelişmesine Etkileri %A Altıngül Parlak , Hayrettin Ekiz %T Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının Fide Gelişmesine Etkileri %D 2006 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 12 %N 02 %R %U
ISNAD Parlak, Altıngül , Ekiz, Hayrettin . "Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının Fide Gelişmesine Etkileri". Journal of Agricultural Sciences 12 / 02 (Mayıs 2006): 203-209 .
AMA Parlak A , Ekiz H . Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının Fide Gelişmesine Etkileri. J Agr Sci-Tarim Bili. 2006; 12(02): 203-209.
Vancouver Parlak A , Ekiz H . Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının Fide Gelişmesine Etkileri. Journal of Agricultural Sciences. 2006; 12(02): 203-209.
IEEE A. Parlak ve H. Ekiz , "Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının Fide Gelişmesine Etkileri", Journal of Agricultural Sciences, c. 12, sayı. 02, ss. 203-209, May. 2006