SPORDA SINIF İLİŞKİLERİ

Bu araştırmanın amacı; meslek ekseninde spor yapma durumunun, spor yapma oranının, yapılan ve arzulanan sporların ve spor yapma amaçlarının nasıl farklılaştığını belirlemektir. İstanbul’da, tesadüfi örnekleme tekniği ile toplamda 448 kişiye uygulanan araştırmada bilgiler araştırmacı tarafından hazırlanan anketle toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, beyaz yakalılar daha fazla spora katılmaktadırlar. Araştırma sonuçlarını yapılan sporlar açısından değerlendirdiğimizde ise, yüzme, atletizm, pilates, step-aerobik, fitness, jimnastik, binicilik, tenis ve trekking sporlarını daha çok beyaz yakalılar yaparken, yürüyüş, uzakdoğu sporları, voleybol, basketbol, futbol, güreş ve bisiklet gibi sporları ise daha çok mavi yakalılar yapmaktadır. Beyaz yakalılar, yaşlanmayı geciktirmek, zinde olmak, düzgün bir vücuda sahip olmak, fazla kiloları vermek, sağlıklı olmak, eğlenmek amacıyla spor yaparken, mavi yakalılar mutlu olmak, stres atmak, başarı arzusu, boş zamanları değerlendirmek, arkadaş kazanmak, grup duygusu yaşamak, para ve itibar kazanmak amacıyla spor yapmaktadırlar.

Class Relations in Sport

This study investigates how participation to sport, the rate of doing sports, the sports that are done, the sports that are desired to be done and the aims of doing sports differ in relation to profession. The randomized sampling technique was used to collect data from 448 people in the survey. The results of the study indicated that white collar engaege in doing more sports. Regarding the types of sports, swimming, athletics, pilates, step-aerobics, fitness, gymnastics, horse riding, tennis and trekking sports are mostly performed by white-collars while walking, far-east sports, volleyball, basketball, football, wrestling and cycling are more frequently performed by blue-collars. Whitecollars do sports for the purpose of delay aging, to be fit, to have a proper body, to give extra pounds, to be healthy and to enjoy. On the other hand, bluecollars do sports for the purpose of to be happy, to alleviate stress, the desired to be succesfull, to evaluate leisure time, to earn friends, to have a sense of group and to gain money and credibility.

Kaynakça

Amman, MT. (2006). Kitle Sporunun Toplumsal Dinamikleri. İstanbul: Çamlıca Yayınları.

Amman, MT. (2000). Spor Sosyolojisi. Can İkizler (Ed.), Sporda Sosyal Bilimler içinde (85-150). İstanbul: Alfa Yayınları.

Amman, MT. (1995). Sosyal Tabakalaşma ve Günümüz Fransız Sosyolojisinin Yaklaşımları. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Arslan, A., Koz, M., Gür, E., Mendeş, B. (2003). Üniversite Öğretim Üyelerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Sağlık Sorunları Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(4), 249-258.

Ardahan, A., Yerlisu Lapa, T. (2011). Açık Alan Rekreasyonu: Bisiklet Kullanıcıları ve Yürüyüşçülerin Doğa Sporu Yapma Nedenleri ve Elde Ettikleri Faydalar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1), 1327-1341.

Baudrillard, J. (2010). Tüketim Toplumu. 4. Baskı. Çev. Hazal Deliceçaylı&Ferda Keskin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2010). Sosyolojik Düşünmek. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bourdieu, P. (2016). Sosyoloji Meseleleri. Çev. Filiz Öztürk vd., Ankara: Heretik Yayınları.

Bourdieu, P. (2015). Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi. Çev. Derya Fırat&Günce Berkkurt. Ankara: Heretik Yayınları.

Bourdieu, P. (2015a). Spor ve Toplumsal Sınıf. İlknur Hacısoftaoğlu, Funda Akcan, Nefise Bulgu (Ed.) Oyunun Ötesinde içinde (ss.95-119), Ankara: NotaBene Yayınları.

Chaney, D. (1999). Yaşam Tarzları. Çev. İrem Kutluk. Ankara:Dost Kitapevi Yayınları.

Coakley, JJ. (1998). Sport in Society. Sixth Edition. Boston: McGraw-Hill.

Craig, P., Beedie, P. (2008). Class and Gender Differentiation in Sport. Peter Craig&Paul Beedie (Ed.), In: Sport Sociology (p.92-110). Exeter: Learning Matters.

Devecioğlu, S., Sarikaya, M. (2006). Sporcu Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Değişkenler Işığında Profillerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2):301-314.

Dever, A. (2015). Spor Sosyolojisi. Ankara: Siyasal Kitapevi.

Eitzen, DS., Sage, GH. (1997). Sociology of North American Sport. Sixth Edition. Boston: McGraw-Hill.

Elias, N., Dunning, E. (2008). Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilising Process. Dublin: University College Dublin Press.

Featherstone, M. (2005). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. Çev. Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Giddens, A., Sutton, PW. (2016). Sosyoloji. Çev. Mesut Şenol. İstanbul:Kırmızı Yayınları.

Hargeaves, J. (1986). Sport, Power nad Culture: A Social and Historical Analysis of Popular Sports in Britain. Oxford: Polity Press.

Horne, J., Tomlinson, A., Whannel, G. (1999). Understanding Sport: An Introduction to the Sociological and Cultural Analysis of Sport. London and New York: E&FN Spon.

Jarvie, G. (2007). Sport, Culture and Society:An Introduction. London and New York: Routledge.

Jarvie, G., Maguire, J. (1994). Sport and Leisure in Social Thought. London: Routledge.

Kahraman, A. (2011). Hacettepe Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi’nde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Tüketim Alışkanlıkları ve Yaşam Tarzı Profilleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 28 Haziran, 1-32.

Kew, A. (2003). Sport Social Problems and Issues. Oxford: Butterworth- Heinemann.

Orhan, R., Öçalan, M., Bayar Muluk, N., Arıkan, OK. (2015). Kırıkkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının Sporla İlgili Alışkanlıkları. KÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 17(1):17-26.

Özdedeoğlu, B., Sunay, H. (2014). Evaluation of the Physical Activity Habits of Academic Stuff Employed to Work on Universities. 13th International Sport Sciences Congress, Konya.

Öztürk, H., Akın, A., Damar, D. (2016). Velilerin Çocuklarını Basketbol Okullarına Gönderme Sebeplerinde Etkili Olan Nedenlerin Tespiti. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(1):1-12.

Pepe, H., Kuru, E. (2001). Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo- Ekonomik Seviyelerinin Araştırılması. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3):209- 221.

Ritzer, G. (2013). Sosyoloji Kuramları. Çev. Himmet Hülür. Ankara: De Ki Basım Yayım.

Rowe, D. (1996). Popüler Kültürler. Çev. Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Sunar, L., Kaya, Y. (2016). Türkiye’de Değişen Sosyo-Ekonomik Yapı İçerisinde Meslekler. Lütfi Sunar (Ed.), Türkiye’de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik içinde (267-312). İstanbul: Nobel/Matbu Kitap.

Taarruz (2013). Eğlendirerek Hükmetmek. Çev. Yusuf Polat. Ankara: Heretik Yayınları.

Tel, M., Köksalan, B. (2008). Öğretim Üyelerinin Spor Etkinliklerinin Sosyolojik Olarak İncelenmesi: Doğu Anadolu Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1): 261-278.

Tomlinson, A. (2004). Pierre Bourdieu and Sociological Study of Sport: Habitus, Capital and Field. Richard Giulianotti (Ed.), In: Sport and Modern Social Theorists (s.161-173). New York: Palgrave Macmillan.

Topkaya, İ., Serbes, Ş. (2005). Meslek ve Eğitim Düzeyi Bakımından Farklılık Gösteren Velilerin Çocukları İçin Tercih Ettikleri Spor Branşları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1(1-2):36-42.

Ünal, AZ. (2018). Toplumda Tabakalaşma ve Hareketlilik. Ankara: Atıf Yayınları.

Weber, M. (2012) Ekonomi &Toplum. Çev. Latif Boyacı. İstanbul: Yarın Yayınları.

Wilson, TC. (2002). The Paradox of Social Class and Sport Involvement: The Roles of Cultural and Economic Capital. International Review for the Sociology of Sport, 37 (1): 5-16.

Woods. RB. (2007). Social Issues in Sport. Champaign: Human Kinetics.

Veblen, TB. (2015). Aylak Sınıfın Teorisi. Çev. Eren Kırmızıaltın&Hüsnü Bilir. Ankara: Heretik Yayınları.

Kaynak Göster