OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA PADİŞAHLARIN VE ŞEHZADELERİN AV SAHNELERİ

Osmanlı sanatçıları birçok alanda sanatsal eserler ortaya koymuştur. Bu sanatsalalanlardan biride minyatür sanatıdır. Araştırmanın temel amacı minyatüre eğilimgösteren Osmanlı nakkaşlarının avcılıkla ilgili yaptıkları resimleri analiz etmek veavcılık yapan Osmanlı padişahlarının avcılığa yönelimlerinin nedenlerini ortayaçıkarmaktır. Osmanlı padişahlarının avcılık yapmaları nakkaşların tema olarak avsahnelerini nakş etmelerine neden olmuştur. Minyatürlerde av sahnelerinin betimselözelliklerinin ve padişahların ava yönelimlerinin nedenlerini ortaya çıkarılmasıaraştırma için büyük önem taşımaktadır. Araştırma Nitel araştırma yöntemi ile yapılmışolup bilgilere erişmek için literatür taraması yapılmıştır. Araştırmada elde edilen görselminyatürler betimsel analiz yoluyla irdelenmiş, tarihsel bilgilerle yordanıp veri halinedönüştürülmüştür. Araştırma sonucunda veriler aracılığıyla elde edilen bulgularabakıldığında av sahneli minyatürlerde geyik, tavşan gibi hayvanların avlandığı,orantının olmadığı, formlarda bozulmaların olduğu, perspektifin kısmen gözetilmediğigörülmüştür. Osmanlı padişahlarının avlanmaya çıkmalarının nedenlerinin iseeğlenmek, dinlenmek, spor yapmak, savaş tatbikatı, halk ile münasebette bulunup istekve şikâyetlerini dinlemek olduğu sonuçlarına erişilmiştir.

Hunting Scenes of Sultans and Princes in Ottoman Miniature Art

Ottoman artists have introduced artistic works in many fields. One of these artistic areas is miniature art. The main aim of the research is to analyze the pictures of the Ottoman illustrators showing tendencies to miniatures and to reveal the reasons for the tendencies of the Ottoman sultans in hunting. The hunting of Ottoman sultans has caused them to draw hunting scenes as a theme. In miniatures, it is of great importance to explore the descriptive features of hunting scenes and the motives of the Sultans towards hunting. The research was conducted with qualitative research pattern and literature survey was conducted to access the information. The visual miniatures obtained in the research were analyzed through descriptive analysis and transformed into data with historical information. As a result of the research, it was observed that animals such as deer, rabbits were hunted in the miniature scenes of Prey, there was no proportion, there was deterioration in the forms, and perspective was not partially observed. The reason for the Ottoman sultans to go hunting was to have fun, to relax, to do sports, to practice War, to make contact with the people and listen to their wishes and grievances.

Kaynakça

And, M., (2004), Osmanlı Tasvir Sanatları, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Aslanapa, Oktay (1993). Türk Sanatı El Kitabı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Bağcı, S.,Çağman, F., Renda, G. - Tanındı, Z. (2006). Osmanlı Resim Sanatı, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Grabar, Oleg (Çev: Nuran Yavuz) (2004). İslam Sanatının Oluşumu. İstanbul: Kanat Kitap.

Güven , Özbay ve Hergüner, Gülten. Türk Kültüründe Avcılığın Temel Dayanakları, PAÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, 1999, S:5 s. 32-49.

Hillenbrand, Robert (Çev: Çiğdem Kafescioğlu) (2005). İslam Sanatı ve Mimarlığı. İstanbul: Homer Kitabevi.

Keser, N. (2009). Sanat Sözlüğü. Ankara: Ütopya Yayınları.

Tansuğ, Sezer (2008). Çağdaş Türk Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Türklerde resim ve minyatür sanatı. 15 Kasım 2018 tarihinde https://bit.ly/2Bwgn0H sayfasından erişilmiştir.

Osmanlı Padişahların Avcılığı ve Av Kültürü. 10 Kasım 2018 tarihinde https://bit.ly/2GHxWP5 sayfasından erişilmiştir.

Resim 1: https://bit.ly/2SyWssw 5.11. 2018 tarihinde erişilmiştir.

Resim 2: https://bit.ly/2GonKeR 5.11. 2018 tarihinde erişilmiştir.

Resim 6: https://bit.ly/2S1iS0v 19.11. 2018 tarihinde erişilmiştir.

Kaynak Göster