KIBRIS MÜZAKERELERİ VE RAUF DENKTAŞ

Kıbrıs'ta 1968 yılında başlayan toplumlararası görüşmeler kırk yedinci yılına girmiş bulunmaktadır. Ancak bu geçen zaman diliminde, her ne zaman çözüme yaklaşılmış gibi görünse de sonuç hüsranla bitmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin çözülmeye başladığı 1963 yılından günümüze kadar görev başına gelen tüm BM Genel Sekreterleri sorunu çözmek için Ada'ya özel temsilciler atamıştır. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Londra- Zürih Anlaşmalarının imzalandığı günlerden beri, Kıbrıs Türk toplumunun baş müzakerecisi olmuştur. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir; öncelikle Denktaş, Margaret Thatcher, Mahatma Gandhi gibi liderlerin yetiştiği Lincoln's Inn gibi bir okulun hukuk bilgisiyle doluydu. Lefkoşa'da 1940'ların sonuna kadar avukatlık yapmıştır. Tezleri, hep hukuki zemine dayanıyordu. Hafızasının sağlamlığı, ona müzakere masasında üstünlük sağlamıştır. Bu çalışmada, Denktaş'ın liderlik özelliklerini takip ettiği müzakerelerde nasıl kullandığı ve sorunun çözümündeki fonksiyonu ele alınmıştır

Cyprus Negotiations and Rauf Denktash

In 1968 the two communities agreed to meet to reach a solution to the Cyprus problem. Not all negotiations at this stage of the conflict were externally sponsored andconducted.The lack of willingness to cooperate on the part of the two sides was the main cause of the failure of the talks.The different approaches of the two sides in the negotiations also played a great role inthe failure of the talks.Thefounderandthefirstpresident of theTurkishRepublic of NorthernCyprus, Rauf Raif Denktaş,becameintercommunalnegotiator in 1968.He studiedlaw at Lincoln's Inn in London, England. He had a practice in Nicoseia in thelate 1940s. His thesisesbased on lawrules. His strong memory took advantage him on negotiationtable. In this article, the author examines how Denktaş used his leadership features in the negotiations and what his function was in the solution.

Kaynakça

Akgün, M. (2012). Kıbrıs'ta Muhtemel Senaryolar: Diyelim ki Çözüm Bulunamadı. İstanbul:Tesev Yayınları.

Aydoğdu, A. (2005). Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları "Annan Planı ve Referandum Süreci. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Batur, N.(2007). Rauf Denktaş Yeniden Yaşasaydım.İstanbul: Doğan Kitap.

Birand, M. A. (1992). Denktaş'ın Müzakere Taktiği Doğruydu. Sabah.

Blair, T. (2012). Bir Yolculuk. İstanbul: Pegasus Yayınları.

Çelik, Ö. kişisel görüşme, 15 Temmuz 2012.

Demir, A.F. (2007) Türk Dış Politikasında Liderler. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Denktaş, R. R. (1999) Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1973-74. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Denktaş, R. (2004). Kıbrıs Girit Olmasın. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Denktaş, R. R. (2008). Kıbrıs: Elli Yılın Hikâyesi. İstanbul: Akdeniz Haber Ajansı Yayınları.

Denktaş, R. R. kişisel e-posta, 10 Ocak 2011.

Denktaş, R. (2011). Rusya'nın Değişmemiş (!) Kıbrıs Siyaseti. Yeni Çağ.

Efegil, E. (2003).Temel Konular Işığında Annan Belgesi'nin Analizi BM'min Kıbrıs'ta Son Diplomatik Girişimi K.Annan Planı'nın Analizi. İstanbul:Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, İstanbul.

Erol, H. (2014). Kıbrıs Politikalarında Lider Rauf Denktaş'ın Rolü. Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Fırat, M. (2002). Kıbrıs Sorununun Gölgesinde Dostluk(1955-1960)- Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Gazioğlu, A. (2000).Rauf Denktaş'a Armağan. Ankara: Turan Kültür Vakfı.

Hasgüler, M. (2002 Şubat).Akdenizin Yaşlı ve Kıdemli Krizi Kıbrıs.Foreign Policy,63.

Hasgüler, M. kişisel görüşme, 21 Ağustos 2013. Hürriyet

Hristidis, Ş.- Ergüz, E. (2010). İsmail Hakkı Birler'in Anılarında CHP'li Yıllar-1946.İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

İnanç, G. (2007). Büyükelçiler Anlatıyor- Türk Diplomasisinde Kıbrıs (1970-1991). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Kızılyürek, N. (2007). Glafkos Klerides, Tarihten Güncelliğe Bir Kıbrıs Yolculuğu. İstanbul: İletişim Yayınları.

Kızılyürek, N. (2009). Daha Önceleri Neredeydiniz? Dünden Bugüne Kıbrıs Müzakereleri. İstanbul: Birikim Yayınları.

Lindley, D. (2007).Historical, Tactial, and Strategic LessonsfromthePartion of Cyprus.International StudiesPerspectives Published,8, 225. Milliyet

Öksüzoğlu, O. (2009). Kıbrıs Üzerine Oynanan Oyunlar ve Kıbrıs Türkleri. Ankara: Desen Ofset.

Öymen, O. (2002). Silahsız Savaş-Bir Mücadele Sanatı Olarak Diplomasi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Öymen, O. B. kişisel görüşme, 24 Aralık 2012.

Özter, L. (2004).Ulusal Mücadelede Denktaş. Ankara: Özyurt Matbaacılık.

Satan, A.- Şentürk, E. (2012). Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları 1955- 1983. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.

Soysal, M. kişisel görüşme, 04 Nisan 2013.

Tezel, A. (2008).Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Devlet Olarak Kıbrıs Sorununun Çözümüne Etkisi. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Tuncer, T. (2002). Dünya ve Türkiye-AB-Kıbrıs Üçgeni.Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Tülümen, T. (1998).Hayat Boyu Kıbrıs. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Yavuz, T. (1992). Denktaş'tan Diplomasi Dersi.Milliyet.

Yelçe, Ö. (2008). Sami Kohen Dünyanın Yazısı. İstanbul: Doğan Kitap. http://tr.wikipedia.org/wiki/Dayton_Anla%C5%9Fmas%C4%B1 (1 Şubat 2013).

Kaynak Göster