*Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378.

Öz bahsedihnekle birlikte daha çok İran hükümdarı olarak gösterilmiştir. Bunun yanında kaynakta Fatih Sultan Mehmet’ten Türk olarak bahsedilirken kendisiyle ilgili etnik bir tanımlama yapılmamıştır. Oysaki Uzun Hasan Beğ’in sahibi bulunduğu topraklar pek çok seyahatnameden anlaşıldığı kadarıyla zamanında “Türkmenya” olarak anılıyor, kendisi ise aslını Türk olarak beyan ediyordu. Onunla ilgili hocamız İsmail Aka’nın şu değerlendirmeleri önemlidir

Kaynakça

Aka 2000 Ismail Aka, Timur ve Devleti, TTK yay, Ankara.

Aka 2001 İ. Aka, İran ’da Türkmen Hakimiyeti, TTK yay, Ankara.

Aka 2005 İ. Aka, “Diyarbakır’da Akkoyunlu Hakimiyeti”,

Makaleler 1, Berikan yay, haz. Semih Yalçın — Şarika Gedikli, Ankara, 397-411. Berchet 1865 G. Berchet, La Repubblica di Venezia e la Persia, Torino.

Contarini 2006 Contarini, Doğu’da Venedik _Elçz'lerz', Çeviri ve Notlar,

Tufan Gündüz, Yeditepe yay, Istanbul. Dlugossii 1878 Joannı's Dlugossii seu Longinı' Canonicz' Cracoviensz's

Bu kişi herhalde Polonya kralına gelen elçilik heyetinden bir kişiydi. Dahası onun Uzun Hasan’ın zevcesinin maiyetinden bir kişi olduğunu da düşünebiliriz. “ Dlugossii 1878, 626. Emecen 2003 Giovio 1537 Hinz 1992 İnalcik 1960 Karadeniz 2008 Kopraman 2005a Kopraman 2005b _ Leuclavius 1591 Tihrani 200 1 Wansbrough 1961 Woods 1993 Zeno 2006

Doğu’da Venedik Elçileri, Çeviri ve Notlar, Gündüz, Yeditepe yay, Istanbul. Monumentis Tufan Altay TayŞm Özcan

Kaynak Göster

Bibtex @ { egetid69021, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, eissn = {2687-2072}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {25}, pages = {371 - 378}, doi = {}, title = {*Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378.}, key = {cite}, author = {, Editörden} }
APA , E . (2010). *Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378. . Tarih İncelemeleri Dergisi , 25 (1) , 371-378 .
MLA , E . "*Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378." . Tarih İncelemeleri Dergisi 25 (2010 ): 371-378 <
Chicago , E . "*Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378.". Tarih İncelemeleri Dergisi 25 (2010 ): 371-378
RIS TY - JOUR T1 - *Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378. AU - Editörden Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Tarih İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 378 VL - 25 IS - 1 SN - 0257-4152-2687-2072 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarih İncelemeleri Dergisi *Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378. %A Editörden %T *Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378. %D 2010 %J Tarih İncelemeleri Dergisi %P 0257-4152-2687-2072 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD , Editörden . "*Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378.". Tarih İncelemeleri Dergisi 25 / 1 (Haziran 2010): 371-378 .
AMA E . *Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378.. TID. 2010; 25(1): 371-378.
Vancouver E . *Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378.. Tarih İncelemeleri Dergisi. 2010; 25(1): 371-378.
IEEE E. , "*Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378.", Tarih İncelemeleri Dergisi, c. 25, sayı. 1, ss. 371-378, Haz. 2010