İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon

Günümüzde başlı başına bir bilim dalı olan tarih yazımı, önceleri yalnızca içinde yaşanılan anın olaylarını kayda Reçirip bilRi aktarma uRraşı biçiminde oluyordu. Hellenlerde özelliklekolonizasyon hareketleriyle birlikte uzak ülkelere ilişkin bilRiler edinen ve edindikleri bilRileri halka açık alanlarda kendi yurttaşlarına aktarmaya başlayan kimselere lORoRraphos ve onların Rittikleri ülkelerin tarihi, cORra.fyası ve halkbilimiyle ilRili yaptıkları bilRilendirme konuşmalarına da "lOROS" denirdi. Düşünce açısından yıllar süren Relişme sonucu, ÇORUBatı Anadolulu olan ve kendi zamanlarına ilişkin olayları yazan ilk yazarlar Miletoslu Hekataios, Lydialı Ksanthos, Lesboslu Hellanikos, Karyandalı Skylaks, Lampsakoslu Kharon ve Miletoslu Dionysios Ribi yazarlar yerel tarihler yazmışlardl. Bu yazarlardan biri olan Lampsakoslu Kharon' a pek çok eser atfedilmiş olmasına karşın, Rünümüze yalnızca iki eserinden fraRmanlar kalmıştır; Horoi (Yıllıklar) ve Persika (Pers Tarihi). Bu eserlere ait fraRmanlardan, yazarın ayrıntıya Rirmekten kaçındıRı, uzun cümlelere ve mitolojik öykülerle bezenmiş betimlemelere yer vermediRi, arkaik bir biçemi oldURUanlaşılmaktadır

The Western Anatolian Pioneers of the Writing of History of the Antiquity: 1- Charon of Lampsacus

HistorioRraphy, which has now become a field of scholarly study, was formerly an effort to merely reRister current events and inform the cominR Renerations throuRh the chronides handed down. Especially durinR the efforts of colonization in Ancient Greece, there were people called "logographos". who travelled to the newly obtained lands and who made speeches about the lands visited to the fellow countrymen in public areas on their return home. The speeches by them were called "IOROS" delivered and were about the history, ReoRraphy and ethnoRraphy of the land, throuRh which they travelled. The forerunners of "loRoRraphoi", amonR whom were Hecataeus of Miletus, Xanthus the Lydian, Hellanicus of Lesbos, Scylax of Caryanda, Charon of Lampsacus and Dionysius of Miletus, were mainly from the Western Anatolian coast. AlthouRh quite a larRe number of works have been attributed to Charon of Lampsacus, only the fraRments from Ho ro i (Anna ls/Chron icles) and Persika (Persica/CrecoPersian Wars) have manaRed to find their way to the present day. The fraRments reveal that the author has avoided RettinR into too much detai!, decoratinR his work throuRh employinR mytholoRical stories and lenRthy statements and that he has preferred an archaic manner ofwritinR.

Kaynakça

Aelianus, Varia Historia. Leipzig: Teubner, 1974. Apollonios Apollonius Rhodius, Argonautica. (İngilizce Çev. R.C. Seaton), London 1988. JACOBY 1956, 195. MEISTER 2003, 319.

Pluarkhos, Themistokles Plutarkhos, Vitae Parallelae,vol. I, Lipsiae, 1914. Vol.I , Lipsiae

Plutarkhos, Mulierum virtutes HORNBLOWER, Greek Historiography: Introduction: Summary of the Papers; Intertextuality and the Greek Historians. Oxford. JACOBY 1949 Oxford. Atthis.

The Local Chronicles of Ancient Athens. JACOBY 1956

The Ultima te ReferenceWork On the Classical World. Şurada: The Oxford Classical Dictionary: (Ed. S. Hornblower- A. Spawforth). Oxford. Pausanias Pausanias, Deseription of Greece. IV (İngilizce Çev. W.H.S. Jones) LOEB, London 1935. PEARSON 1975 L. PEARSON, Early lonian Historian. Connecticut. GreenwoodPress

Journal of Hellenic Studies (1996) 62-87.

F.Gr Hist. Die Fragmente der Griechischen Historiker, III/A (ed. F. Jacoby), 1940. GRIMAL 1997

P. GRIMAL, Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma (Çev. S. Tamgüç) İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @ { tariharastirmalari603769, journal = {Tarih Araştırmaları Dergisi}, issn = {1015-1826}, address = {[email protected]}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2007}, volume = {26}, pages = {113 - 130}, doi = {}, title = {İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon}, key = {cite}, author = {Si̇na, Ayşen} }
APA Si̇na, A . (2007). İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon . Tarih Araştırmaları Dergisi , 26 (41) , 113-130 .
MLA Si̇na, A . "İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon" . Tarih Araştırmaları Dergisi 26 (2007 ): 113-130 <
Chicago Si̇na, A . "İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon". Tarih Araştırmaları Dergisi 26 (2007 ): 113-130
RIS TY - JOUR T1 - İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon AU - Ayşen Si̇na Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Tarih Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 130 VL - 26 IS - 41 SN - 1015-1826- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarih Araştırmaları Dergisi İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon %A Ayşen Si̇na %T İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon %D 2007 %J Tarih Araştırmaları Dergisi %P 1015-1826- %V 26 %N 41 %R %U
ISNAD Si̇na, Ayşen . "İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon". Tarih Araştırmaları Dergisi 26 / 41 (Mayıs 2007): 113-130 .
AMA Si̇na A . İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon. TAD. 2007; 26(41): 113-130.
Vancouver Si̇na A . İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon. Tarih Araştırmaları Dergisi. 2007; 26(41): 113-130.
IEEE A. Si̇na , "İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon", Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 26, sayı. 41, ss. 113-130, May. 2007