BURCHARD VON STRAZBURG’UN MISIR SEFARETİ (1175/1176) VE İSLAM DÜNYASINA DAİR İZLENİMLERİ

Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa’nın hizmetinde Burchard von Strazburg 1175 yılında diplomatik bir görevle Mısır’a seyahat etti. Burchard’ın görevi daha önce Friedrich Barbarossa ile Sultan Selahâddîn Eyyûbî arasında yapılan siyasi ve ticari antlaşmaları uzatmak ve bölge hakkında bilgi toplamaktı. Alman elçi İskenderiye’ye vardığında Sultan Selahâddîn Şam’da bulunuyordu. Burchard, sultanla görüşmek üzere kara yoluyla Suriye’ye gitti. Yakın Doğu seyahatinden sonra Avrupa’ya döndüğünde Burchard gözlemlerini bir rapor halinde kaleme aldı. Burchard’ın raporunun orijinal metni günümüze ulaşmamıştır. Ancak 13. yüzyılın başında rahip Arnold von Lübeck, Burchard’ın raporunu, o dönem yazmakta olduğu Kronik’e bir bölüm olarak eklemiştir. Böylece Alman elçinin seyahatname türü raporu günümüze kadar gelmiştir. Burchard, Mısır ve Suriye bölgesinde yaşayan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi halklarının birbirleriyle ilişkilerini, Hristiyan mabetlerini, Müslümanların ibadetlerini ve günlük yaşantılarını, bölgenin topografyasını ve tabi kaynaklarını, bölgede yetişen sebze ve meyveleri, hayvanları, çölde seyahat etmenin zorluklarını gibi konuları raporunda ele almıştır. Alman elçi Müslümanların inançlarını ve diğer milletlerle ilişkilerini oldukça objektif biçimde kâğıda aktarmıştır. Bu çalışmada Burchard von Strazburg’un Mısır ve Suriye seyahatindeki gözlemlerini aktardığı rapor, söylem analizi yöntemiyle incelenmeye ve Burchard’ın gözlemleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

Akbari, Suzanne Conklin, Idols in the East: European Representations of Islam and the Orient, 1100-1450, Ithaca, London 2009.

Amin, Abbas, Ägyptomanie und Orientalismus: Ägypten in der deutschen Reiseliteratur (1175-1663), mit einem kommentierten Verzeichnis der Reiseberichte (383-1845), De Gruyter, Berlin, Boston 2013.

Borgolte, Michael, Mittelalter in der gröβeren Welt: Essays zur Geschichtsschreibung und Beiträge zur Forschung, yay. haz. T. Lohse, B. Scheller, De Gruyter, Berlin, Boston, 2014.

Die Chronik Arnolds von Lübeck, Nach derder Ausgabe der Monumenta Germaniae, trc. J. C. M. Laurent, Mit einem Vorworte von J. M. Lappenger, Wilhelm Geffer’s Verlagsbuchhandlung, Berlin 1853; The Chronicle of Arnold of Lübeck, Trc. Graham A. Loud, Crusade Text in Translation, Routledge, London, New York 2019.

Die Kölner Königschronik, nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae, übersetz von Karl Platner, Leipzig 1896.

Hucker, Bern Ulrich, “Die Chronik Arnolds von Lübeck als ‘Historia Regum’”, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 44 (1988), ss. 98-381.

İbni Cübeyr, Endülüsten Kutsal Topraklara, Çev. İsmail Güler, Selenge yay., İstanbul 2017.

İnan Aliyazıcıoğlu, Zeynep, Jakob Philipp Fallmerayer ve Eserlerinde Bizans-Osmanlı Doğusu İmgesi, TTK yay., Ankara 2020.

İnan Aliyazıcıoğlu, Zeynep, “Kutsal Roma Cermen İmparatoru Friedrich Barbarossa’nın Sultan Selahaddin Eyyubi ile Diplomatik Münasebetleri”, Selâhaddîn Eyyûbî ve Dönemi, ed. Abdulhalim Oflaz, Hiperyayın, İstanbul 2019, ss. 543-563.

Kedar, Benjamin Z., “Convergences of Oriental Christian, Muslim and Frankish Worshippers: The Case of Saydnaya and the Knights Templar”, The Crusades and the military Orders: Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity, Ed. Z. Hunyadi ve diğ., Central European University Press, Budapest 2001, ss. 89-100.

Kurz, Daniela, Geschlechteridentitäten und Geschlechterrollen in der Geschichtsschreibung des 11. Und 12. Jahrhunderts: Am Beispiel von Adam von Bremen, Arnold von Lübeck und Helmold von Bosau, Karl-Franzens-Universität Graz (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2010.

Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil), Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul 2016.

Laurent, J., “Burchard von Sraβburg”, Serapeum: Zeitschrift für Bibliothek-wissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Literatur, 19 (1858), ss. 145-154.

Özkutlu, Seyit, “Orta Çağ’da Papalık Yasakları ve Müslüman Doğu: Latin Noter Kayıtları Işığında Doğu-Batı Ticareti (1162-1350)”, Belleten, 83/297 (2019), ss. 485-518.

Polat, Ziya, “Selahâddin Eyyûbî’nin Kudüs Haçlı Krallığı ile Yaptığı Şam Antlaşması (571/1175)”, Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 3/2 (2017), ss. 163-181.

Scheffer-Boichorst, Paul, “Der Kaiserliche Notar und der Straβburger Viztum Burchard”, Gesammelte Schriften von Paul Scheffer-Boichorst, Verlag von E. Eberig, Berlin 1905, ss. 225-247.

Şahin, M. Süreyya, “Cennet”, TDV İslam Ansiklopedi, C. 7, TDV Yay., Ankara 1993.

Şeşen, Ramazan, Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet, Çağ yay., İstanbul 1987.

_____________, “Selahâddîn-i Eyyûbî”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 36, TDV Yay., İstanbul 2009.

_____________, “Eyyûbîler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 12, TDV Yay., İstanbul 1995.

Thomsen, Christiane M., Burchards Bericht über den Orient: Reiseerfahrungen eines staufischen Gesandten im Reich Saladins 1175/1176, De Gruyter, Berlin 2018.

Timani, Hussam S., “Saracens”, Muhammad in History, Thought, and Culture: An Encyclopedia of the Prophet of God, ed. C. Fitzpatrick, A. Walker, ABC Clio, Santa Barbara 2014.

Tolan, John V., Sons of Ishmael: Muslims through European Eyes in the Middle Ages, University Press of Florida, Gainesville 2008.

_____________, “Burchard of Strasbourg”, Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History, Vol 3 (1050-1200), ed. D. Thomas-A. Mallett, Brill, Leiden, Boston 2011. Worstbruck, F., “Burchard von Straβburg”, Die Deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexion 1, De Gruyter, Berlin ve New York, 1978.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tariharastirmalari907348, journal = {Tarih Araştırmaları Dergisi}, issn = {1015-1826}, address = {dtcftarih@humanity.ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {40}, pages = {148 - 169}, doi = {10.35239/tariharastirmalari.907348}, title = {BURCHARD VON STRAZBURG’UN MISIR SEFARETİ (1175/1176) VE İSLAM DÜNYASINA DAİR İZLENİMLERİ}, key = {cite}, author = {İnan Aliyazıcıoğlu, Zeynep} }
APA İnan Aliyazıcıoğlu, Z. (2021). BURCHARD VON STRAZBURG’UN MISIR SEFARETİ (1175/1176) VE İSLAM DÜNYASINA DAİR İZLENİMLERİ . Tarih Araştırmaları Dergisi , 40 (70) , 148-169 . DOI: 10.35239/tariharastirmalari.907348
MLA İnan Aliyazıcıoğlu, Z. "BURCHARD VON STRAZBURG’UN MISIR SEFARETİ (1175/1176) VE İSLAM DÜNYASINA DAİR İZLENİMLERİ" . Tarih Araştırmaları Dergisi 40 (2021 ): 148-169 <
Chicago İnan Aliyazıcıoğlu, Z. "BURCHARD VON STRAZBURG’UN MISIR SEFARETİ (1175/1176) VE İSLAM DÜNYASINA DAİR İZLENİMLERİ". Tarih Araştırmaları Dergisi 40 (2021 ): 148-169
RIS TY - JOUR T1 - BURCHARD VON STRAZBURG’UN MISIR SEFARETİ (1175/1176) VE İSLAM DÜNYASINA DAİR İZLENİMLERİ AU - Zeynep İnan Aliyazıcıoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.35239/tariharastirmalari.907348 DO - 10.35239/tariharastirmalari.907348 T2 - Tarih Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 169 VL - 40 IS - 70 SN - 1015-1826- M3 - doi: 10.35239/tariharastirmalari.907348 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarih Araştırmaları Dergisi BURCHARD VON STRAZBURG’UN MISIR SEFARETİ (1175/1176) VE İSLAM DÜNYASINA DAİR İZLENİMLERİ %A Zeynep İnan Aliyazıcıoğlu %T BURCHARD VON STRAZBURG’UN MISIR SEFARETİ (1175/1176) VE İSLAM DÜNYASINA DAİR İZLENİMLERİ %D 2021 %J Tarih Araştırmaları Dergisi %P 1015-1826- %V 40 %N 70 %R doi: 10.35239/tariharastirmalari.907348 %U 10.35239/tariharastirmalari.907348
ISNAD İnan Aliyazıcıoğlu, Zeynep . "BURCHARD VON STRAZBURG’UN MISIR SEFARETİ (1175/1176) VE İSLAM DÜNYASINA DAİR İZLENİMLERİ". Tarih Araştırmaları Dergisi 40 / 70 (Eylül 2021): 148-169 .
AMA İnan Aliyazıcıoğlu Z. BURCHARD VON STRAZBURG’UN MISIR SEFARETİ (1175/1176) VE İSLAM DÜNYASINA DAİR İZLENİMLERİ. TAD. 2021; 40(70): 148-169.
Vancouver İnan Aliyazıcıoğlu Z. BURCHARD VON STRAZBURG’UN MISIR SEFARETİ (1175/1176) VE İSLAM DÜNYASINA DAİR İZLENİMLERİ. Tarih Araştırmaları Dergisi. 2021; 40(70): 148-169.
IEEE Z. İnan Aliyazıcıoğlu , "BURCHARD VON STRAZBURG’UN MISIR SEFARETİ (1175/1176) VE İSLAM DÜNYASINA DAİR İZLENİMLERİ", Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 40, sayı. 70, ss. 148-169, Eyl. 2021, doi:10.35239/tariharastirmalari.907348